Kaşif'ten Küçük'e uyarı listesi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 3, 2024
Kıbrıs

Kaşif’ten Küçük’e uyarı listesi

Kaşif'ten Küçük'e uyarı listesi

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Kaşif ile yakın çalışma arkadaşları Genel Başkanlık yarışı sonrası partide ortaya çıkan durum ve ülke sorunları ile ilgili bir durum değerlendirmesi yaparak kısa vadeli yol haritası belirledi.
Ahmet Kaşif konuyla ilgili olarak kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:
“Ulusal Birlik Partisi 19’ncu Olağan Kurultayı Yüksek İdare Mahkemesi kararı ile 24 Şubat tarihinde ikinci turun yapılmasıyla geride kalmıştır. Ülke ve demokrasi tarihimiz için birçok ilklerin yaşandığı bu süreç, umarız partimiz ve halkımız için hayırlı sonuçlar doğurur.

Yaşananlardan ders çıkarılması ve tarihe not düşülerek,  Devletimiz, Ülkemiz ve Partimiz demokrasisinin güçlenmesi adına aşağıdakileri kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Söz konusu süreç bizim açımızdan oldukça yıpratıcı ve incitici  geçmiş olmasına rağmen bu yolu bizimle yürüyen, bize her zaman destek olan arkadaşların onurlu duruşu gurur kaynağımız olmuştur


Bu süreç içinde Kurultay’da kazanmak uğruna ne ekonomi, ne de Anavatan Türkiye ile imzalanan İşbirliği Protokolü  düşünülmeden 700’e yakın istihdam yapılmış, birçok kişiye inanılmaz menfaatler sağlanmıştır.
Yapılanlar kamu vicdanını zedelerken UBP’ye oy veren kesim arasında da ciddi tepkilere neden olmuştur. Umarız bu yanlışlık Lefkoşa Belediye seçimleri ve milletvekilliği seçiminde sandığa yansımaz.

21 Ekim’de yapılan 19’ncu Olağan Kurultay’da Divan Başkanlığı’na baskı yapılarak yanlış karar verdirilmiş, bizler Mahkemeye başvurmak durumunda bırakılmıştır.

Genel Başkan seçilememesi nedeniyle Parti Meclis Başkanlık Divanı oluşmaması gerektiği halde Parti Meclisi, Genel Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış tüm teamülleri hiçe sayan bir çabuklukla Parti Genel Sekreteri seçilmiş ve bizim aleyhimize uygulamalar yapılmıştır.

Tüzüğümüze uyulmadan diğer partilerden transferler yapılmış, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ve daha sonra Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararlara aykırı bir şekilde parti meclisine atamalar gerçekleştirilmiş, Kurultay tarihi İrsen beye uygun olarak kararlaştırılmış ve aleyhimize gelişmeler yaşanmasına neden olunmuştur.
Sayın Küçük ve destekçileri normal kurultay listesiyle kazanamayacakları yarışı masa başı operasyonları  ile manipüle ederek, hiçbir tüzük, hukuk ve etik kurala uymaksızın avantaj sağlayacakları bir duruma getirmişlerdir.

Tüm bunlara rağmen Genel Başkanlık seçiminin sonucu ortadadır. Ben 701 delegenin oyunu alırken Sayın Küçük hukuk ve etik dışı tüm manipülasyonlara rağmen707 oy alabilmiştir. 4 delegemiz benim leyhime oy kullansa yarışı ben kazanacaktım.
Büyük olasılıkla yapılanları mahkemeye götürsem yargı yine leyhimize karar verecektir ama biz bunu yapmayacağız. Belli ki ilahlar kurban istiyor ve biz ne kadar iyi niyetle çaba gösterirsek gösterelim İrsen beye kazandırmak için ne gerekirse yapılacak, demokrasi,hukuk karşılıklı saygı sevgi hiç dikkate alınmayacaktır.
Ama tüm bunlara rağmen, Halkımızın ve Partililerimizin büyük çoğunluğunun kalbinin, desteğinin bizimle olduğunun bilinci, sorumluluğu ile Devletimizin, Halkımızın, Partimizin yararına olduğundan emin bulunduğumuz siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz.
Doğru bildiğimiz yolda yürümekten, hep doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Halkımıza ve partililerimize bu süreçte verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

Bu bağlamda ilk etapta belirteceklerimiz, takipçisi olacaklarımız ve yapacaklarımız şunlardır:
• Her ne kadar 19’ncu Olağan Kurultay sürecinde bizlere yaşatılanlar demokrasi tarihimize bir kara leke olarak geçecekse de bizler UBP’nin başarısı, birlik-beraberliği ve ilk etapta Lefkoşa Belediye seçimlerindeki başarısı için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.
• Hükümetin daha etkin, Meclis’in daha verimli çalışması için ne gerekirse yapacağız.
• İsteğimiz partinin tüm yetkili organlarının mutlaka devrede olması, yasalar, hükümet çalışmaları konusunda sürekli Meclis Grubu’nun onayına ve görüşlerine başvurulmasıdır.
• Ekonomik konular ivedilikle ele alınmalı ve hemen bir Ekonomik Konsey kurulmalıdır.
• Anavatan Türkiye’den gelecek su ve elektrik için çalışmalar yapacak iki özel komite vücuda getirilmelidir.
• Tarihimizin doğruları yazması adına 19’ncu Kurultay sürecinde yaşananlar bağımsız davranabilecek bir komisyon tarafından incelenmeli ve raporlanmalıdır.
• Anayasa, Seçim ve Halk Oyalaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası bir an önce günün koşullarına göre düzenlenmeli, demokrasimiz zenginleştirilmelidir.
• Kamu Reformu süratle ülke gerçekleri gözetilerek yapılmalı, kamuya girişlerde Anavatan Türkiye ve Dünya’daki örnekler incelenerek yeni bir yapılanmaya gidilmelidir.
• Meclis’e sunulan Kamu Hizmeti Komisyonu yapısı yeni sorunlar ortaya çıkaracağından geri çekilmeli ve olaya kamu reformu, kamuya giriş düzenlemeleri ile birlikte bakılmalıdır.
• Kamu reformu ve ekonomik reform programı tüm ihtiyaçları, ülke gerçeklerini ve toplum beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulmalıdır.
• Başbakanlık Denetleme Kurulu ve/veya Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından bugüne kadar yapılan soruşturmalarda hangi noktaya gelindiği UBP Meclis Grubu ile paylaşılmalı, polise yansıyanların durumu ile ilgili olarak net bilgiler ortaya konulmalıdır.
• Telefonların ve/veya mekanların dinlendiğine ilişkin çok yaygın iddialar var. Devlet’in en önemli makamlarının bu yönde sıkıntıları bulunduğu, bizim de ciddi endişeler taşıdığımız açıktır. Konu bir an önce Parti, Hükümet ve Meclis’te ele alınmalı, yasa dışı dinleme olayının üzerine behemehal gidilmeli, demokrasimizi yaralayan, insanımızı huzursuz eden bu olayın gerçek boyutu tüm olanaklar kullanılarak ortaya konulmalıdır.
• Kurultay sürecinde yapılan 700’e yakın istihdamın dökümü ve nedenleri Parti Meclis Grubu’na verilmeli, gereken tartışmalar yaşanmalıdır ki kimsenin içinde bir ukte kalmasın, herkes seçmenine ne konuşacağını bilebilsin.
• Çeşitli Bakanlıklarla ilgili ortaya atılan iddiaların üzerine gidilmeli, Başbakanlık Denetleme Kurulu devreye sokulmalıdır.
• Havaalanı ihalesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar üzerine hemen durulmalı ve gereken kararlar alınmalıdır.
• KIBTEK’in durumu acil olarak masaya yatırılmalıdır.
• Turizm Teşvik Fonu’nun uygulamaları hakkında UBP Meclis Grubu’na rakamlara ve belgelere dayalı bilgi verilmelidir.
• Bakanlıkların çalışmaları hakkındaki suçlamalar ve eleştiriler ortadan kalkmalı Bakanlar bunun için üzerlerine düşeni yapmalıdır.
• UBP Genel Başkanı iken Parti Meclisimizin oy birliği ile aldığı kararla Cumhurbaşkanlığı’na aday olan ve diğer bazı partiler ve halkın desteği ile kazanan, partimiz tüzüğüne göre partimizin lideri, Genel Yönetim Kurulu ve Parti Meclisimizin doğal üyesi olan Sayın Derviş Eroğlu ile hükümet uyumlu çalışmalıdır.
• Herkese aynı mesafede olması gereken Bayrak Radyo Televizyon Kurumu( BRTK) tamamen aleyhimize kullanılmış bir kez bile Devlet’in yayın organından sesimizi duyurma imkanı bizlere verilmemiştir. BRTK bugün de yarın da her kese, herkesime, her partiye eşit mesafede davranmalı, Anayasal, yasal görevine bağlı kalmalıdır. BRTK’da son bir yılda yaşananlar partimizde, hükümette ve gerekirse Cumhuriyet Meclisi’nde soruşturma konusu yapılmalıdır.
• BRTK Yasası çalışanların huzursuzluğunu giderecek ve demokrasimize katkı sağlayacak şekilde değiştirilmeli ve bir an önce Cumhuriyet Melcisi’nde yasalaşmalıdır.
• TAK Ajansı Müdürü bir an önce atanmalı, Ajans, tüm etkilerden uzak, çağdaş bir yapılanma ve anlayışla Anayasa ve yasalara uygun çalışmalıdır.
• Bir çok bürokrat arkadaşımız Sayın İrsen Küçük’ü canla başla desteklemiştir. Tek tek kimin ne yaptığını biliyoruz. Biz bunu mesai dışı gönüllü bir davranış olarak görmeyi tercih ettik ve asla sorun etmedik.
• Ama bütün bunlar ortadayken bizi destekledi diye yapılanlara ek olarak yeniden her hangi bir bürokratımıza ve/veya arkadaşımıza baskı yapılması asla kabul edilemez..Başbakan Küçük’ün bazı arkadaşlarımız için kullandığı “ azıttılar” ifadesini kınıyoruz.
• Sayın İrsen Küçük’e destek vermek ne kadar normalse bize destek vermek de o kadar normaldir. Herhangi bir arkadaşımıza yapılacak baskı, tehdit ve/veya sırf bize destek verdi diye görevden alma işlemi tarafımızdan yanıtsız bırakılmayacak, sineye çekilmeyecektir.
Tüm UBP’lilerin Halkımızın bilgisine getirir en derin saygılarımızı sunarız.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar