Köşe Yazarları

Kamu düzeni, gelir dağılımı, ekonomik denge


Mart ayı enflasyon oranları bu hafta açıklandı. Mart ayında %1.33 oranında bir artış oldu. Yıllık enflasyon da % 29.26 . Geçen ay Şubat/yıllık enflasyon % 28.67 idi, bu ay tekrar bir yükselme eğilimi gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı lokanta,- oteller,  eğlence ve kültür grubunda oldu. En düşük ise giyim ve ayakkabı, diğer ana gruplarda ise%1’e yakın veya daha düşük oranda bir artış var.

KKTC’de enflasyon ithal enflasyon diyeceğimiz bir yapıda ve Türkiye’de olduğu gibi kur artışlarının geçen yıl içinde şok bir şekilde yükselişiyle dışa açık ekonomik yapılarımızdan kaynaklanmıştır. Türkiye’de dış borç yükünün fazla olmasından dış sermayeye açık ihtiyaçtan, dış ticaret, cari açık, dışa bağımlı sanayi üretimi yapısı, enerji üretim ve temin yapısı ile ihtiyaçlardan doğan alım fiyatlarının uluslararası piyasa dalgalanmalarına bağlı olmasından kaynaklıdır.

Gerek Türkiye’de gerekse KKTC’de her sektörde; tarım üretimi, sanayi yüksek katma değerinin sağlanması, ihracata yönelik üretim yapısının değişmesi,  mali disiplin, kayıt dışı ekonominin kayda ve denetime alınması, ihale ve icraatlarda şeffaflık ve rekabetin sağlanması yönünde reformların gerçekleşmesine acil ihtiyaç vardır. Devlete ve halka yük olan kurumların disipline alınması da birinci önceliktir. Özellikle KKTC’de ..

Sorunlar müşterektir ve aynı önlemlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Özellikle ulaştırma ve turizmde. Turizm ve hizmet sektörleriyle, teşvik yasalarına bağlı diğer sektörlerdeki teşviklerin de gözden geçirilmesi ve devlet gelirlerinin arttırılarak, özellikle çok kazanandan vergi kaçıranlardan, kayıt dışı hesap tutanlardan veya çift hesap tutanlardan denetimle kazançlarından, yasal vergilerin ortaya çıkarılarak devlet bütçesinin takviye edilmesi ve ülkemize gerekli hizmetlerin verilmesinin sağlanması şarttır. Bu ülkenin her türlü nimetlerinden yararlanarak bu ülkeye hiç veya çok cüzi vergi ödemeleriyle devlete mükellefiyetlerini yerine getirmeyenlerin vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması iradesi ortaya konmalıdır.

Aksi takdirde son yıllarda KKTC’de gözle görülür biçimde genişleyen iş hacmi, iş alanları ve her türlü kaynağı belli olmayan kazançlar karşısında fakir bir devlet ve gelir dağılımı sağlanamayan 3.cü ülke görünümünden kurtulamayacağız.

Kamu düzenini, her konuda ekonomik ve mali denge politikalarını geliştirmek, aciliyet arz etmektedir.  Özellikle son 5-10 yıllarda gelişen birdenbire devasa binalar ve lüks alış veriş ve eğlence merkezlerinin ve imrenilecek oteller ortamında,  gerek şehir içi gerek şehirlerarası delik deşik yollar ve kirli sokaklar ülke görünümünde tezat teşkil etmektedir. Halkın gezip oturabileceği çocukların koşup oynayabileceği parkları olmayan, yeteri ölçüde spor tesisleri bulunmayan geri kalmışlıklar ile tezatlar, dökülen limanlar, yine geri kalmışlık ölçütleriyle alt yapısı çökmüş , homojen olmayan çeşit kıyafette bir taraftan en lüks vasıtalar, diğer taraftan ayakkabısı delik insanların görüntüleri, basın haberlerine her gün yansıyan hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık, katillikler ve her türlü kara paranın kol gezdiği ülke görünümünün artmakta olduğu yazılı ve görsel basın duyurularıyla  ortadadır. Dinamik bir Yönetimle çabuk ve kararlı icraatlarla sorunların üzerine yürümek suretiyle, sorunlar daha fazla genişlemeden kesin irade ve devlet gücü ile çözülebilir. Yasalarımız fazlasıyla yeterlidir kanaatindeyim.

Kamu düzeninin sağlanması, nüfus sayımı ve kesin bir nüfus tespitinin acilen yapılması bir ihtiyaçtır. Geçen 2011 yılında yapılan nüfus sayımında ucuz olsun diye bu ülkeyi bilmeyen, sokaklarını tanımayan,  insanını tanımayan, sosyal yapısının ne olduğundan bihaber, bu ülke vatandaşı olmayan Türkçe konuşmayı bile bilmeyen öğrenci veya yabancıların sayım memuru olarak görevlendirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu herhalde sonradan alınan sonuçlardan  anlaşılmıştı sanırım. Hangi akıl böyle bir kararı yürürlüğe koymuştu çok merak ediyorum. Güney’den kuzeye göç eden Türklere doğum yerleri sorulduğunda , Güney bölgesinde örneğin Baflı veya güneydeki herhangi bir yeri söyleyen vatandaşlarımıza siz Rum musunuz Türk müsünüz diye soranlar bile olmuş.! Bu da, toplumun geçmişinden ve halihazır durumundan bihaber insanların nasıl sayım işlemi yaptığını gösteren bir örnektir. Tanımadıkları bir ülkenin sayımını yaparken sokakları bile atladıkları bir vakıadır. Çünkü sayım gününde televizyonlara telefon açarak adres ve isim vererek saatler süren vatandaş şikâyetleri bunlar gibi çeşitli örneklerle dile getirilmekte idi. Sayımları yapılmayan apartman veya mahallelerde oturanların şikâyetleri ise en çok olandı. Bu defa böyle acayip bir yanlış yapılmayacağına inanıyorum.

Son haftaların en çok konuşulan ve Ülkemizin en öncelikli konuları bence nüfus sayımının sağlıklı bir şekilde en erken bir zamanda yapılmasıdır. Nüfusunu bilmeyen bir devlet her konuda karanlıkta iş yapmaya benzer. Bunun kadar önemli diğer husus ülkeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ve kamu düzeninin ve huzurun sağlanmasıdır. Her türlü suçun işlendiği adaletin tecelli ettirilemediği bir ortamda yaşamak en büyük mutsuzluktur. Öncelikle asayişin temininde gerekli koşulların tüm devlet kurumlarınca sağlanması Birinci önceliktir.  Ekonomik ve mali önlemler de akabinde gelmelidir. ‘Suç teşkil eden gelirlerin’ tespitinden başlanırsa bir çok sorunlar çorap söküğü gibi çözülebilir.

Gelelim alım gücünü düşüren ve gelir dağılımını bozan enflasyona. Türkiye’de Mart ayı enflasyonu %1.03 oldu. Yıllık enflasyon da % 19.7  KKTC enflasyonu ile mukayese edersek, KKTC enflasyonu % 10 civarında daha yüksek. Türkiye’de en yüksek seyreden gıda grubu oldu. Geçmiş aylara baktığımızda son aylarda % 20 civarında enflasyonun ısrar ettiği görülüyor. Kur oynaklıkları devam ettiği sürece de enflasyonda düşüş zorlanacak. Her sektörde reform önlemlerinin alınması ve Yeni program’da öngörülen 3 denge politikasının yürürlüğe konması kur etkisinden kurtulmasına yol açacaktır. Yatırım ve istihdam ve sürdürülebilir istikrarlı finansal piyasalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.

 Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı