33 aktif volkan var

İzlanda “Atlantik ortası sırtı”nda yer alıyor. Yani Kuzey Amerika ile Avrasya tektonik levhalarının ayrıldığı yerde.

Bu levhalar birbirinden yavaşça ayrılmaya devam ederken, yerkabuğunun altındaki magma da yüzeye çıkıyor.

Bu da buranın deprem ve volkan bölgesi olmasını beraberinde getiriyor.

İzlanda’da 33 aktif volkanik sistem var.