KıbrısSürmanşet

İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet yasa çalıştayı düzenlendi“İnsan Ticareti Mağdurları için ADALET! ve Modern Kölelileğe Dur de!” Sloganı ile Çevrimiçi Yasa Çalıştayı Düzenlendi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” Projesi kapsamında 27 Mayıs 2020, Perşembe günü çevrimiçi yasa çalıştayı düzenlendi. Çevrimiçi çalıştaya; Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne bağlı birçok avukat, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı temsilcileri, çalışma ve muhaceretten sorumlu yerel organ temsilcileri ve proje paydaşlarının yanı sıra; konuya ilgi duyan çeşitli sivil toplum gönüllüleri de katılarak, görüş ve katkı sağladı.
Çalıştay’da açılış konuşmasını yapan İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet Projesi, Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, insan ticaretinin küresel bir insan hakları sorunu olduğu, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de yoğun insan hakları ihlallerinin bulunduğu ve yasal zeminin insan ticareti ile mücadelede yetersiz olduğunu belirterek ivedi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ahmet Türkdoğan, yaşanan pandemiye rağmen proje kapsamında önemli sonuçlar elde ettiklerini, bunlardan birisinin de kuşkusuz geliştirilen taslak yasa olduğunu söyledi. Türkdoğan geniş bir yelpazeden uzman ve katılımcılar ile pandemi koşullarına uygun şekilde çevrimiçi bir çalıştay düzenleyerek “İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Yasa Taslağı”nın çalışılacağını ve bu çalıştaydan gelecek görüş ve öneriler konusunda çok umutlu olduğunu dile getirdi. Türkdoğan ayrıca, bu projenin uygulanmasında büyük katkı sağlayan ve proje paydaşları arasında yer alan, başta Mülteci Hakları Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği olmak üzere, tüm sivil toplum örgütleri temsilcilerine ve taslak yasanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan Avukat Serkan Mesutoğlu’na teşekkür ederek herkese güzel bir çalıştay diledi.Çalıştay’da, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı; “İnsan ticareti maalesef Kıbrıs’ta varolan bir sorundur. Bizler, Barolar Birliği olarak bu konuda “ne yapabiliriz” bakış açısıyla, bu çalışmaya giriştik. Proje dönemimiz her ne kadar pandemi dönemine denk gelse de; paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın bu projenin gerçekleştirilmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Onlara bu değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. Projemizin en önemli çıktılarından biri, çalıştay kapsamında çalışılacak yasa taslağıdır. Yasal mevzuat olacak ki; üzerine, bilinçle, bilinçlendirmeyle, algıyla,  hukuki yardımla diğer hizmetler inşa edilebilsin. Umudumuz, çalıştay sonucunda teknik olarak çalışılmış, işlevsel ve umduğumuz amaca hizmet eden bir yasa taslağını ilgili mercilere servis edebilmektir. İnanıyorum ki, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne düşen görev de budur. Verimli bir çalıştay olmasını dilerim” dedi.

Çalıştay, Proje’de yerel uzman olarak görev alan Av. Serkan Mesutoğlu’nun sunumu ile devam etti. Mesutoğlu sunumu sırasında; insan ticaretine, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki yasal boşluğa ve iç hukukun bir parçası olan Palermo Protokolüne ilişkin konulara değindi. Avukat Serkan Mesutoğlu’nun yapmış olduğu sunumun ardından, katılımcılar çalışma gruplarına ayrılarak konuları çalışılmaya başlandılar. Yaklaşık beş saat süren çalıştay sonucunda, katılımcılar görüş ve önerilerini aktardılar.

Çalıştay sonunda söz alan Proje Koordinatörü  Türkdoğan, “Herkese çağrımızdır; insan ticareti mağduru olduğunu düşündüğünüz biri ile karşılaştığınızı düşünüyorsanız; hiçbir zaman gidip konuşmaya çalışmayın veya bu konuda şüpheleriniz olduğunu kendisine veya yanındakilere bildirmeyin. Hemen, polisi veya 0542 862 00 60 numaralı yardım hattını arayın. İnsan ticareti olduğundan şüphelenilen durumları araştırmak, polisin işidir”, dedi.

Başa dön tuşu