Beyin hareketi

Psikedelikler, tüm duyuları etkileyen, kişinin düşüncesini, zaman algısını ve duygularını değiştiren bir halüsinojenik madde türü.

Antidepresan her gün düzenli olarak alınırken, psilosibinin sadece bir veya iki kez alınması aynı etkiyi yaratabiliyor. Ancak bunu doğrulamak için daha fazla hasta üzerinde ve daha uzun süre araştırma yapılması gerekiyor.

Nature Medicine’de yayımlanan sonuçlar iki çalışmaya ait. İlk çalışmada herkes psilosibin aldı, ikincisinde bazılarına ilaç, bazılarına ise farklı bir antidepresan verildi.

Ayrıca tüm katılımcılar kayıtlı ruh sağlığı uzmanlarından konuşma terapileri aldı. Beyin taramaları, tedaviden önce ve tedaviden bir gün veya üç hafta sonra alındı.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Robin Carhart-Harris bu tedavi ile görülen beyin hareketlerindeki değişikliklerin ne kadar sürdüğünün henüz bilinmediğini söylüyor:

“Bunu anlamak için daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor. Bazı insanlarda depresyonun nüksettiğini biliyoruz ve bir süre sonra beyinleri eski katı hareket kalıplarına geri dönebilir.”

Çalışmalardan elde edilen ilk bulgular, psilosibin tedavisi ile depresyon semptomlarında bir azalma olduğunu gösterdi.

Ancak araştırmacılar bunun nasıl ve neden işe yaradığından emin değildi. Şimdi beyin bağlantılarındaki değişiklikle ilgili teorilerini, anoreksiya gibi diğer ruh sağlığı hastalıklarında test etmek istiyorlar.