Poli

İngiltere Türkçe Gazeteler Tarihi (1867’den 2017’ye) Bölüm 3


Tözer Karafistan
Tözer Karafistan
Gezip gördüklerim

Bu araştırmanın birinci bölümünde 1867 yılından 1902 yılına kadar İngiltere’de yayınlanan 14 gazeteyi ele almış ve bu gazetelerin yayın tarihlerini ve isimlerini vermiştik. Tarihsel olarak İngiltere’de ilk yayınlanan bu gazetelerin neden İngiltere’de yayınlandıklarını kısaca anlatmıştık. Birkaç cümle ile söylenecek olursa; Jöntürk hareketinin İngiltere’de yayınlanan gazeteleri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında dağıtılmak için yayınlanmıştır. İngiltere’de bir Türk toplumunun varlığı olmadığı için ‘yerel’ gazete olarak değerlendirilmeleri mümkün değildir.

 

İngiltere’de yayınlanan Türkçe gazeteleri ele aldığımız bu çalışmayı dört bölüme ayırmayı uygun bulduğumuzu yazmış ve üçüncü bölümde, Londra Türk Sesi gazetesiyle başlayan ve 1959 – 2017 yılları arasında İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum tarafından yayınlanan … yayını ele alacağımızı yazmıştık.

 

Son bölüm olan dördüncü bölümde, gazete olmayan yayınları (haber bülteni, broşür, dergi vs.) gelecek haftaki bölüm 4’de gözden geçireceğiz.

 

Bölüm 3

1867 yılından 1959 yılına kadar yayınlanan gazetelerin değerlendirildiği ilk iki bölümden sonra şimdi de İngiltere’de yayınlanan yerel gazeteleri ele alacağız. Bu değerlendirmeye başlamadan önce Türkler’in İngiltere’ye göc etmeye başlamalarının tarihsel değerlendirmesini yapmak konunun anlaşılması açısından yararlı olacaktır.

 

İngiltere’de toplumla içiçe bulunduğum son 34 yılda edindiğim izlenime göre Türkiye’den sonra  adadan Türkler’in göçü, ilk İngiltere’ye olmuğtur. 1878 yılında Birleşik Krallık’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kıbrıs’ı kiralaması ve 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğ’unun Birinci Dünya Savaşında Birleşik Krallık karşısında yer alması sonucu Kıbrıs’ı Birleşik Krallık topraklarına ilhak etmesi ve Lozan Antlaşmasıyla Kıbrıs’ın Büyük Britanya’ya resman verilmesi herkesin bilgisi dahilindedir. Kıbrıs 1960 yılına kadar Birleşik Krallık kolonisi olarak kalırmıştır.

 

Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç koloni döneminde başlar. Benim rastgeldiğim en eski Kıbrıslı göçmen 1936 yılında Londra’ya gelmıştir. 14 Ocak 1999 tarihinde vefat eden Nevvar Hikmet’in 1936 yılında London School of Economics’ten muhasebeci olarak mezun olduğunu biliyoruz. 21 Ocak 1999 tarihli Londra Toplum Postası’nın verdiği haberde Nevvar Hikmet, İngiltere’ye yerleşen belki de ilk Kıbrıslı Türk olarak tanıtılmıştır. Amcam Mehmet Karafistan 1938 yılında Londra’ya gelmiştir. Bu ilk gelen göçmenlerin anlattığına göre ilk gelenler Londra’nın Camden bölgesi ve şehir merkezine yerleşmişlerdir. Şehir merkezinde bulunan bir Kıbrıslılar kahvesinin devamlı müşterileri olarak kırk kadar Kıbrıslı Türk ve Rum’un buluştuğu söylenmektedir.

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasının kötü ekonomik koşullarında Kıbrıs’ın koloni olmasının verdiği avantajla Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç artar. 1959 yılına gelindiğinde Kıbrıslı Türkler’in sayısının 12-15 bin olduğu konusunda tahminler yapılır.(8) Londra Türk Sesi, Haziran 1959 .

 

İngiltere’de Türkçe konuşan toplumun büyümesiyle bir gazetenin yayınması bir gerekçe olarak ortaya çıkar. Londra Türk Sesi gazetesinin yayınlanmasının nedeni budur.

 

 1. Londra Türk Sesi gazetesi

 

Londra Türk Sesi gazetesi, 1867 yılında başlayan İngiltere’deki Türkçe gazetecilik anlayışında yeni bir aşamadır. İngiltere’de ilk kez bir Türkçe gazete yerel bir gazete olmayı ilke edinmiş oluyor.

 

Yayın hayatına Haziran 1959’da başlayan Londra Türk Sesi’nin kurucusu A Necati Sağer, sahibi İdeal basımevi ve yazıişleri müdürü olarak da Erol Fehim isimleri verilmektedir. Adres olarak da 15 Sussex Street London SW1 verilmiştir. “Hakkın ve Hakikatın Sesi” olarak aylık olarak yayınlanmış ve fiyatı bir Şilin olarak saptanmıştır. 28×44 cm boyutunda ve dört ve daha sonra altı sayfa olan Londra Türk Sesi’nin tirajının 6-8 bin arasında olduğu yayıncıları tarafından savunulur. Gazete, içerik ve dizgi kalitesi olarak o güne kadar yayınlanan İngiltere Türkçe gazeteleri içerisinde en iyisidir. Her sayfasında resimlere de yer vermiştir.

 

 

 

 1. Kıbrıs Türk Sesi gazetesi

Londra Türk Sesi’nin yayın hayatına son vermesinden birbuçuk yıl sonra, 10 Kasım 1961 tarihinde Kıbrıs Türk Sesi yayına girer. “Haftalık Bağımsız Siyasi Gazete” olarak yayına başlayan gazetenin “İmtiyaz Sahibi ve Müessese Müdürü Abdullah Tahir, Yazı İşleri Müdürü Osman Türkay’dır. Önce dizilip basıldığı yer: İstanbul Basımevi (Fisun Ercüment), 15 Willmington Square London WC1 ve daha sonra da Kıbrıs Türk Matbaası 51 Park Avenue, South London N8. Tirajı 3500’den başlayarak 5000’e kadar çıkan Kıbrıs Türk Sesi görüş olarak Türk Sesi’ne göre ayrı toplumsal fikirler savunmuştur. 1960’ta Kıbrıs’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk kanadında iktidar olanları eleştirmekte ve hatta zaman zaman ağır suçlamalar yapmaktadır. Dört sayfa olarak yayınına başlayan gazete resimlere de yer vermekteydi.

 1. Yeni Vatan gazetesi

Yeni vatan gazetesinin ilk sayısı 30 Ağustos 1968 tarihlidir. tabloid ölçüde, 8 sayfa olarak ve 15 günde bir yayınlanan Yeni Vatan’ın “Bastıran ve Yayan” olarak Brecknock Press (Ahmet Yusuf) verilmiş ve adres olarak da 23 Mount Pleasant, London WC1 kullanılmıştır.

 

 1. İşçinin Sesi

1974 yılından beri İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği’nin yayın organı olarak 1974 yılında A4 boyutlarında yayına başlar. Bir örgüt gazetesi olarak başta üyeler olmak üzere elden satılır. Toplum Kütüphanesinde bulabildiğimiz ciltler 1 Haziran 1980 sayısı ile başlamaktadır. 20 sayfa ve üç haftada bir yayınlanan İşçinin Sesi’nin yıllık ciltlerinin 11’incisinde, 17 Mart 1984 tarihli 254’üncü sayıda tabloid boyutunda ve 16 sayfa olarak yayınlanır. Bazı dönemlerde iki haftada bir yayınlanan İşçinin Sesi yayınları tamamıyla ideolojik yazı ve eylemlere ayrılmıştır.

 

 

 1. Son Söz

Yaşar İsmailoğlu kolleksiyonunda sadece 24’üncü sayısını bulabildiğimiz Son Söz gazetesinin haftalık olarak yayınlandığı göze alınınca 4 Temmuz 1983 tarihinde yayına başladığı varsayılabilir. “İngiltere’de Yaşayan Türk Toplumunun Sesi, Birliği” parolası ile yayına geçen Son Söz’ün sahibi Soner Mustafa Karagözlü ve Genel Yönetmen ve Yazıişleri Müdürü olarak da Suat Yusuf isimleri verilmektedir. 10 sayfalık tabloid boyutunda bir gazete olan Son Söz’ün adresi, 146 Stoke Newington, Church Street, London N16 olarak verilmiştir. Son Söz’ün sahibi Sayın Karagözlü ile yaptığımız telefon görüşmesinde gazete yayınının birbuçuk yıl sürdüğünü ve düzenli ve haftalık olarak sürdüğünü öğrendik.

 

 1. Gerçeğin Sesi

Hiçbir sayısını bulamadığımız gazeteler listesinde olan Gerçeğin Sesi gazetesinin aylık olarak 28 sayı yayınlandığını 10 Mart 1986 tarihli İşçinin Sesi gazetesinin 13’üncü sayfasındaki iki açıklamadan öğreniyoruz.

 

 1. Şafak gazetesi (Hakimiyet)

1970’li yıllarda Londra’da yayınlanan ve Anadol Matbaasında basıldığını öğrendiğimiz Şafak’ın sahibi Mehmet Ülgün ile yaptığımız telefon konuşmasında bu gazeteyi kendi matbaasında altı ay kadar basıp dağıttığını ve aynı isimde bir gazetenin Almanya’daki Türk kömünistleri tarafından yayınlandığını öğrenmesi üzerine ve Londra Türkiye Elçiliği yetkililerinin tavsiyesi üzerine gazetenin adını “Hakimiyet” olarak değiştirdiğini söyledi. Sayın Ülgün gazetelerin ikisini toplam dört yıl kadar yayınladığını ve daha sonra matbasını devrederken tüm gazete arşivinin orada kaldığını belirtti.

 

 1. Londra Toplum Postası

1983 Eylül’ünde Kıbrıs Türk Toplum Derneği tarafından yayınlanan Toplum Postası, aylık gazete olarak yayına girer. Yaşar İsmailoğlu önderliğinde, 1990 yılına kadar aylık, Mayıs 1991’den günümüze kadar haftalık olarak yayınına devam eder. Önceleri daktilo ile yazılan Toplum Postası sayı 102’den sonra bilgisayarla ve daha profesyonel olarak yayınlanır. 30 Mayıs 1990 sayı 127’den 8 Mayıs 1991 sayı 168’e kadar Kıbrıs’ta Yenidüzen gazetesi tarafından basılıp haftalık olarak Londra’ya gönderilir. 20 Haziran 1991 sayı 169’tan sonra gazetenin adı Londra Toplum Postası olur ve yeniden Londra’da ve haftalık olarak yayınlanmaya başlanır. Londra Toplum Postası, İngiltere’de yayınlanan Türkçe gazetelerin içinde ömrü en uzun olan gazete olarak bilinir. 2010 yılında yayını durdurmuştur.  Bir toplum derneğimizin amatörce başlattığı ve 27 yıl yayınlanan Londra Toplum Postası’nı tarihsel süreci içinde ele alıp incelemek sanırım doğru bir davranış olacaktır.

 

 

 1. Londra’nın Sesi Dergisi

1984 yılında Bekir Kıvanç ve arkadaşları tarafından yayınlanan Londra’nın Sesi dergisinin aylık yayınlandığı ve 4 renk, 80 sayfa olduğu bilgisini aldık. Kültür, sanat ve magazin dergisi olan Londra’nın Sesi’nin yayınının bir yılı bulduğu verilen bilgiler arasında.

 

 1. Ada dergisi

1986 yılının Kasım ayında aylık dergi olarak Ester Basın ve Yayıncılık Ltd tarafından “İngiltere Türklerinin Yayın Organı” olarak yayına başlar. 30x21cm boyutunda 40 sayfa, ön ve arka kapaklar renkli olarak basılır. İlk sayısı 20 bin ikinci sayısı 40 bin adet basılır ve üçretsiz olarak okuyucuya ulaştırılır. Ada dergisinin Editörü Timur Öztürk’tür. Adres olarak BCM Ada, London WC1N 3XX.

 

 1. Türkün Sesi

Nisan 1987’de Necat Şükrü Uğursal tarafından yayınlanan Türk’ün Sesi tabloid boyutunda ve haftalık bir gazeteydi. Basımı Kıbrıs’ta Ulus Ofsette yapılan Türk’ün sesi, Londra’da dağıtılır. Yerel bir gazete görünümünde olan gazete oniki ve onaltı sayfa olarak yayınlanıyordu. Sahibi, Türk’ün Sesi Newspaper Ltd. ve Yazı İşleri Müdürü Necat Şükrü Uğursal’dı. Merkez adres olarak 42A Eldon Road, Wood Green, London N22 5DX verilmiştir.

 

 1. Zaba gazetesi

1987 yılında haftalık olarak olarak ve büyük boyutta  Zaba Limited şirketi tarafından yayınlanır. 16 sayfalık magazin ve reklam gazetesi olarak 56 sayı yayınlanır.

 

 1. Haftalık Haber

1988 yılında 6 aylığına Ercan Vuranlar tarafından yayınlandığını öğrendiğimiz Haftalık Haber 1989 Eylül-1990 Eylül tarihleri arasında yayınına devam eder. Yayınının son dört ayında 5 kişilik çalışanlar kadrosuna ulaşır. Magazin-reklam gazetesi olan Haftalık Haber, Türkiye, Kıbrıs ve yerel haber yanında spora 3 sayfa ayırır. Yerel röportajlara da yayınında yer veren Haftalık Haber, son dört ayında 36 sayfaya ulaşır. Mali sorunlar yüzünden 1990 Eylül’ünde yayını sona erer. Tüm uğraşlara rağmen bir tek kopyasını bile bulmak mümkün olmadı.

 

 1. Londra Pazar Gazetesi

Londra Pazar gazetesi 18 Mayıs 1988 tarihinde Londra’da yayına girer. “Londra’nın tek haftalık Türkçe gazetesi” cümlesini logosunun altına koymasına rağmen ilk 18 Mayıs, ikinci sayı 3 Haziran, üçüncü sayı 15 haziran ve dördüncü sayı 1 Temmuz tarihinde yayınlanır.

 

 1. Yurt gazetesi

8 Ağustos 1988, büyük boy 20 sayfa Yurt gazetesi yayına girer. Büyük boy olan Yurt’un iddiası “Haftalık çağdaş gazete” olmaktı. İlk sayısı 8 Ağustos, ikinci sayısı 22 Ağustos ve son sayısı da 19 Eylül tarihlidir. Gazetenin sahibi Yurt Newspapers Publications London ve adresi 25 Horsell Road, London N5 olarak verilmiştir. Demokrat görüşü benimseyen Yurt’un; kültür-sanat, ekonomi, Türkiye-Kıbrıs haberleri, spor ve özel olarak da AET sayfası bulunuyordu. İngilizce olarak yayınlanan haberlere de yer veren Yurt, ticari amaçla çıkmamasına rağmen reklam geliriyle varlığını sürdürmeyi hedeflemişti.

 

 1. Ortam Londra

23 Nisan 1989 ile 22 Haziran 1989 tarihleri arasında 7 sayı yayınlanan Londra Ortam’ın adresi 179 Manor Place, London SE17 olarak verilmiştir. Bu adres, 28 Aralık 1998 tarihinda vefat eden Yücel Salih’e ait bir dükkanın adresiydi. Yazıişleri sorumlusu Kıbrıs’ın “Ortam” gazetesinden köşe yazarı ve muhabir olarak tanıdığımız Yaşar Karadoğan’dır.

 

 1. Kurdish Times gazetesi

Yayıncılarının verdiği bilgilere göre Kurdish Times, Latin harfleriyle yayınlanan ilk Kütçe gazetedir. Kürdistan İşçi Derneği’nin yayın organı olan Kurdish Times’ın ilk sayısı Şubat 1990 tarihli olup bu sayı ile yaşamı da sona ermiştir. İlk ve son olan bu baskı, tabloid boyutunda olup iki bin adet basılmış ve 20 pence fiyat olasna rağmen bedava olarak okuyucuya sunulmuştur. sayfa sayısı sekiz olup üçüncü sayfa Kürtçe, diğer sayfalar ise Türkçe’dir.

 

 1. Gazete gazetesi

Ali Özlüer tarafından 1991 yılında ancak birkaç sayı yayınlandıktan sonra Pazar gazetesi ile birleşerek Gazate Pazar’a dönüşür.

 

 1. Olay Gazetesi

Olay gazetesi 1 Aralık 1991 tarihinde, tabloid boyutunda ve 12 sayfa olarak Ercan Vuranlar tarafından yayınlanır. Daha önceki bölümde “Haftalık Haber Dergisi”ni incelerken adından bahsettiğimiz Ercan Vuranlar bu kez, Olay gazetesi ile yine karşımıza çıkmış oluyor. Bugün yayın hayatı haftalık olarak süren Olay “Haftalık Reklam ve Magazin Gazetesi” olarak ücretsiz dağıtılan yerel Türkçe gazetelerdendir. 1995 tarihleri arasında 129 sayının yayınlandığı düşünülürse Olay gazetesinin düzenli olarak her hafta yayınlanmadığı ortaya çıkar.

 

 

 1. Londra Magazin gazetesi

Adından da anlaşılacağı üzere bir magazin gazetesi olan ve iki haftada bir yayınlanan Londra Magazin gazetesi, tabloid boyutta, 20 sayfa ile yayına başlamış ve 12 sayı yayınlanmıştır. Birinci sayısı 1 Nisan

1992 tarihlidir.

 

 1. Milli Piyango Gazetasi

Milli Piyango Gazetesi’nin ilk sayısı 30 Nisan 1993 tarihinde piyasaya sürülmüş ve fiyatı, piyango biletiyle birlikte £1 olarak saptanmıştır. Tabloid ölçülerinde ve sekiz sayfa olarak çıkan Milli Piyango Gazetesi yayınını ayda iki kez sürdürerek ancak sekiz sayı yayınlanarak 31 Temmuz 1993, sayı 8 ile yayınını durdurmuştur.

 

 1. Bizim gazete

Bizim Gazete’nin ilk sayısının yayın tarihi 14 Aralık 1993’tür. 12 sayfa ve tabloid ölçüde yayına başlayan Bizim Gazete, son sayı olan 2 Şubat 1994 sayısı ile yayın hayatını tamamlar. Gazetenin sahibi Sayın Mehmet Yılmaz’dan aldığımız bilgilere göre haftalık tiraj ilk sayıda 3000 iken son sayıda 5000’e ulaştı. Bizim Gazete’nin özelliklerinden birisi, renkli yayın yapan gazeteler arasında yer almasıdır.

 

 1. Bizim TV

Bizim TV. 16 Temmuz 1994 tarihinde, iki haftada bir olmak üzere yayına girer. Bedava dağıtılan 32 sayfalık 28x21cm boyutunda olan Bizim tv bir televizyon dergisidir. Bizim Gazete’de olduğu gibi Genel Müdür: Y. Koçer, Editör: M. Yılmaz, Yazı işleri Müdürü: Gaye Öztok’tur.

 

 1. Günaydın London gazetesi

İngiltere’de yayınlanmış haftalık gazetelerden olan Günaydın London gazetesi. Aralık 1994 tarihinde birinci sayısını yayınlar. “Haftalık Haber Gazetesi” olarak yayına başlayan gazetenin ikinci sayısı 8 Şubat 1995 tarihli “Kıbrıs” gazetesi ile birlikte, ücretsiz olarak dağıtılır. Kıbrıs gazetesi, Kıbrıs’ta yayınlanıp İngiltere’de günlük olarak 70 pence’e satılan bir gazetedir. Üçüncü sayı 15 Şubat’ta dağıtılır. Reklam ağırlıklı bir gazete olan Günaydın London, Mücahit Öztürk tarafından yayınlanır.

 

 1. Londra Magazin gazetesi (2)

Bu çalışmanın daha önceki bölümünde de görüleceği üzere Londra magazin adıyla bir gazete 12 sayı yayınlanmıştı. Bu, ikinci Londra Magazin gazetesi olup birinci ile sadece isim benzerliği vardır. Bu ikinci Londra Magazin’in ilk yayın tarihi 5 Mart 1995’tir. 27.5×36.5 cm boyutunda 32 sayfa ve renkli sayfalara da yer veren ve görünüş olarak daha modern bir yapıya sahiptir. Zaba Limited tarafından yayınlanan Londra Magazin’in Genel Yayın Yönetmeni Faruk Zabcı’dır.

 

 1. Yeni Oluşum gazetesi

Yeni Oluşum gazesi 21 Nisan 1995 tarihinde, Cuma günü yayına girer. Tabloid boyutunda ve 24 sayfa olarak yayınlanan Yeni Oluşum’un sloganı, “Ulusal ve toplumsal çıkarlar için el ele…”dir. Yayınlayan: Cable Circuit Ltd. ve Genel Yönetmen Tezel Asena,’dır.

 

 1. Bulaşık gazetesi

Bulaşık gazetesi Nisan 1995’de tabloid ölçüsünde ve 24 sayfa olarak yayına girer. 15 günde bir yayınlanmayı hedef alan Bulaşık’ın adresi: 628/630 Green Lanes, Haringey, London N8’dir. İkinci sayısı çıkamayan “Bulaşık” bir sayı ile yayın yaşamını doldurmuş oluyor.

 

 1. Yenigün gazetesi

Yenigün gazetesinin yayın tarihi 13 Mayıs 1995’tir. “Haftalık haber, yorum ve reklam gazetesi” parolası ile yayın hayatına atılan Yenigün tabloid ölçüde ve 12 sayfa ile yayınına başlamıştır. Adresi: 47A Top Floor, Stoke Newington High Street, London N16,

 

 1. Londra Gündem gazetesi

 

Birinci sayısı Mayıs 1996’da yayına giren “Londra Gündem” gazetesinin aylık bir gazete olduğunu hemen belirtmekte fayda vardır. Bu dönemde Londra’da yayınlanan diğer Türkçe gazeteler (Londra Toplum Postası, Olay vb) haftalıktır. Tabloid boyutta ve 20 sayfa ile yayına giren Londra Gündem’in baş, orta ve son sayfalarında renkli resimler yer almıştır.

 

 1. HürSöz gazetesi

HürSöz gazetesi 11 Eylül 1998 tarihinde “The London Turkish Times -HürSöz -The billingual weekly for the Turkish community” şiarlarıyla yayına başlar. Tabloid boyutlarında 29x42cm ve 28 sayfa olarak yayına başlayan HürSöz’ün ön, arka ve orta sayfalarında renkli resimlere yer verilir.

 

 1. Londra Haber gazetesi

Londra Haber, “9 Mayıs 1999, Çarşamba günü yayınına başlar. A3 boyutunda, dış ve orta sayfalarında renkli resimlerle ve 44 sayfa olarak yayına girer.

 

 1. Toplum gazetesi (Londra Gazete)

Toplum gazetesi 8 Mart 2001 Perşembe günü yayına girer. Londra Toplum Postası Genel Yönetmeni Yılmaz Özyiğit’in Kıbrıs Türk Toplum Derneği ile çelişkiye düşerek Londra Toplum Postası’ndan ayrılmasıyla Toplum gazetesi yayına girmiş olur.

Toplum gazetesi, 25 Ekım 2001, sayı 34‘le adını ‘Londra Gazete’ olarak değiştirir. Bugün yayın hayatını sürdüren gazeteler arasındadır. Genel Müdür ve sahibi Yılmaz Özyiğit olup 177 Green Lanes, London N13 4UR adresinde yayın yapmaktadır.

 

 1. Avrupa

Bazı sayıları büyük boy gazete ölçülerinde ve geniş içerikli bir gazete olan Avrupa gazetesinin bazı sayıları tabloid ölçülerde de yayınlanmıştır.  Avrupa gazetesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre 21 Şubat 2001 yılından beri haftalık bir Türkçe gazete olarak düzenli olarak halka ulaştırılan Avrupa’nın Editörü Vatan Öz ve adresi de 117 Green Lanes London N16 9EH’dir. Yayını devam eden gazetelerden olup yayınını www.avrupagazete.com adresinden izlemek mümkündür.

 

 

 1. Londra Express gazetesi

Londra Express gazetesi 31 Ekim 2001 tarihinde haftalık olarak yayınına başlar. Tabloid ölçülerinde ve 56-64 sayfa olarak ve bazı sayfaları renkli olarak yayınlanır sahibi Halil Yetkinoğlu, Yazıişleri Müdürü Armağan Kargılı ve Editörü de Metin Güneş’tir. Londar’nın Türkçe gazetelerinin çoğunun yayınlandığı bölge olan Newington Green’de 112 Green Lanes, London N16 9EH adresinde yayınlanır. Bir süre sonra Britanya Express olarak adı değişir. Adres olarak da 80B Green Lanes olur. Yayıncılarla ilişkiye geçmemiz mümkün olmadı.

 

 1. Star Gazete UK

Star Gazete UK her hafta düzenli olarak yayınlandıysa ilk sayısının 11 Kasım 2005’te yayınlanmış olması gerekir. 48 sayfa ve tabloid boyutunda olan gazetenin içinde renkli sayfaların sayısı oldukça fazladır. Star Gazete UK adına sahibi Hasan Şengöz,  Genel Yayın Yönetmeni Rahati  Başar ve Genel Koordinatör  Cüneyt Çimen’dir. Adres olarak 97 Green Lanes, London N16 verilir.

 

 1. Noth Cyprus UK

Londra Toplum Postası’nın her üç ayda bir yayınladığı ve ilk sayısı 2005 Kış döneminde oyayınlanan Nort Cyprus Dergisi ile North Cyprus UK gazetesi arasındaki tek bağlantı herhalde ikisinde de Zorlu Cezaroğlu adının yer alması olsa gerek.  Nortk Cyprus dergisi tamamen renkli ve İngilizce yayınlanan bir yayın iken North Cyprus UK ise 54 sayfa, Türkçe, tabloid boyutunda ve aylık bir gazetedir. Düzenli yayınlanmış ise ilk sayısı Temmuz 2009’a denk gelmektedir. Genel Yayın Yönetmeni Zorlu Cezaroğlu olup adres olarak 11 Byron Close London SE26 5SF verilmektedir.

 

 1. Telgraf gazetesi

Bugün yayını devam eden gazetelerden olan haftalık tabloid Telgraf gazetesi düzenli olarak yayınlanmışsa ilk sayısı 6 Nisan 2006 tarihine denk gelmektedir. Telgraf’ın bir özelliği ender olan Türkçe ve Kürtçe yayın yapan gazeteler arasında olmasıdır. Sahibi Tel News olarak verilmekte olan 40 sayfalık haber gazetesinin Editörü alaettin Sinayiç’tir. Adresi 33 Dalston Lane, London E8 3DF olarak verilmekte ve İnternet üzerinden yayını www.telgraf.co.uk izlemek mümkündür.

 

 1. Haber gazetesi

Yayını devam eden gazetelerden olan ve www.habernewspaper.com’dan izleyebileceğiniz bir gazete olan, “Doğru, Tarafsız ve İlkeli” kelimelerini gazete logosunun üstüne koyan Haber gazetesini 40, 48 ve 56 sayfalardan oluşan bir tabloid, yerel Türkçe gazete olarak niteleyebiliriz. Adres olarak  471 Green Lanes, Palmers Green, London N13 4BS veriliyor. Genel Yayın Yönetmeni Özcan Yörük ve Haber Koordinatörü Timur Ekingen’dir. 600 haftalık yayınını aşan Haber 12’inci yayın yılını kutlamaktadır.

 

 1. Turkish Independent gazetesi

Turkish Independent gazetesinin altıncı sayısı Ağustos 2013 tarihlidir. Bulabildiğimiz tek sayı olan gazetenin düzenli olarak aylık yayınlandığını varsayarsak ilk sayısı Mart 2013 olmalı. 32 sayfadan oluşan altıncı sayıda renkli sayfalara ve İngilizce haberlere de yer verilmiş. Editör Erem Kansoy ve adres olarak da 140A Falkland Road, London N16 0NP verilmiş.

 

 1. The Turkish Independent gazetesi

The Turkish Times gazetesi Türkçe ve İngilizce yayın yapam tabloid boyutunda ve sayfa sayısı değişken bir gazetedir. İlk sayısı 23 Ekim 2009’a denk gelmektedir. Koordinatör Ayşen İpek, Editör Timur Ekingen, Görsel Yönetmen Onur Karaman Yazıişleri Canan Onar ve adres olarak da 105 Brantwood Road, London N17 0DX verilmektedir.

 

 1. Araz Azerbaijan gazetesi

Aylık yayınlanan ve Azeri Türkçesiyle yayın yapan tabloid Araz gazetesinin sadece 3 ve 5’inci sayıları elimizde bulunuyor. Türkçe okuyabilen bir şahsın kolayca anlayabileceği Azeri alfabesiyle dizilen gazetede Türkçe reklamlara da yer verilmiş. Bu yüzden gelecek haftaki “Diğer Yayınlar” bölümüne almaktansa burada yer vermeyi uygun buldum. Ekim 2005 tarihinde ilk sayısının yayınlanmış olabileceğini tahmin etmişken Sayın Vusal Hamzayev,  ilk sayının Eylül 2006 olarak ve Ayrıca son sayının da Ekim 2010 tarihinde yayınlandığını belirtti. Azer Productions Ltd Tarafından Yayınlanan Araj gazetesinin sahibi Hicran Seyidova ve Baş Redaktör Vusal Hamzayev’dir. Adres olarak 83 southbury Road, Enfield EN1 1PJ veriliyor.

 

 1. Elele London dergisi

Elele London Şubat 2015 tarihinde aylık bir dergi olarak yayına başlar. 76 sayfalık kaliteli baskı ve renklerden oluşan Elele London “Yaşama Dair Herşey” parolasıyla yola çıkar. Yayını devam eden Elele London’ın Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Tekel, Görsel Yayın Yönetmeni Erdal Akçay, Yazıişleri Ali Gül Özbek, Berfin Saitoğlu, Dilek Güngör, Erem Kansoy, Gamze Ercüman, Hasan A Yıldırım, Kamil Küpeli, Yasemin Brett ve Zafer Ferhat.  Adres olarak sadece www.elelelondon.com verilmiş.

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı