İklim değişikliğinin bir canlı türüne olan ilk etkisi açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Yaşam

İklim değişikliğinin bir canlı türüne olan ilk etkisi açıklandı

Araştırmacılar, kuzey sumrularının gerçekleştirdiği 47 göçten elde ettikleri verilerle, iklim değişikliğinin bir canlı üzerindeki doğrudan etkisini ilk defa gözlemiş oldular.

Kuzey sumrusu, üreme dönemini ve geri kalan diğer zamanlarını dünyanın karşıt uçlarında geçiren bir kuş türüdür. Kuzey sumrusu, bu uzun göçü ile dünyanın en uzun süre göç eden deniz kuşudur. Bu tür, üreme dönemini Antarktika’da geçirdiği için üreme dönemi ile ilgili bilim insanlarının elinde çok az bilgi bulunuyor. Araştırmacılar, 2015 ve 2017 yılları arasında kuzey sumrusunun 47 göçünü kayıt altına aldı ve bu göç verilerinden yola çıkarak bazı sonuçlar elde ettiler.

47 göç verisinden yola çıkılarak elde edilen ilk sonuç, kuzey sumrusunun yılın üçte birinde Antarktika buzulunda yaşadığıydı. Kuzey sumrusu, kril gibi kabuklu deniz canlılarını yiyerek hayatta kalıyor. Bu iki ana bilginin yanında bilim insanları, 2015 yılından 2017 yılına gelindiğinde belirgin değişiklikler gözlediler.


2015 yılından 2017 yılına gelinirken, Antarktika’daki buz tabakası normalde olması gerekenden çok daha incelmişti. Buz tabakasındaki bu incelme, kuzey sumrularının temel besin kaynağı olan krillerin nüfusunun azalmasına neden oldu. Kril popülasyonundaki azalma, kuzey sumrularının başka alanlara göç etmesine neden oldu. Kuzey sumruları, buz tabakasının incelmesi nedeniyle kril popülasyonunun azalması ile Doğu Antartika şeridi yerine Shackleton Buz Tabakası’na göç ettiler.

Newcastle Üniversitesi’nde görevli ve kuzey sumruları üzerindeki çalışmanın yöneticisi olan Dr.Chris Redfern, “Kutup bölgeleri, iklim değişikliğine karşı hassastır. Küçük değişiklikler bile tüm yiyecek ağı boyunca önemli etkiler doğurabilir” dedi.

Üç yıl boyunca kuzey sumrularının göçlerinin takip edilmesi ile elde edilen veriler, Newcastle Üniversitesi’nde yürütülen çalışmanın temellerini oluşturdu. Araştırmacılar kuşların göç yollarını takip ederken ilk olarak bu kuşların inanılması zor göç yollarını ortaya çıkardılar. Kuzey sumruları, göç sırasında yaklaşık 96.000 km mesafe kat ediyorlar.

Araştırmacılar, Farne Adaları’ndan Antarktika’ya kadar bu çok uzun göç sırasında kuşların, Hint Okyanusundan geçerken 24 gün boyunca, yaklaşık 8.000 km kesintisiz uçtuğunu da ortaya çıkardılar. Kuşlar bu kesintisiz uçuş sırasında gökyüzünde besleniyorlar.

Araştırmacılardan Chris Redfern, Kuzey Kutup Bölgesi’nde üreyen kuzey sumrularının buza bağımlığı olduğunu söylüyor. Bu buza bağımlılık, kuş türünü iklim değişikliğine karşı daha hassas hale getiriyor. Zaten var olan veriler de, son 3 yıllık iklim değişikliğinin bu kuş türünün göç alanını değiştirmesine neden olduğunu gösteriyor.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar