Sağlık

Fibromiyalji Nedir? Fibromiyalji Belirtilerini, Nedenleri ve Tedavisi?Fibromiyalji…6 milyondan fazla Amerikalı fibromiyalji semptomlarından muzdarip ve fibromiyalji hastalarının yüzde 90’ı kadındır. Kadınlarda, erkeklere oranla daha çok fibromiyalji olmasının sebebini, bazı sağlık meslek mensupları, kadınların beyinlerinde azalan serotonin seviyelerine bağlı olduğunu iddia ediyor.
Ne yazık ki, fibromiyaljisi olan kişiler tanıdan önce ağrı, yorgunluk, depresyon ve diğer yaygın fibromiyalji semptomları ile mücadele ederler.Adrenal yorgunluk, kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli romatoid durumlar dahil olmak üzere diğer kronik rahatsızlıklar gibi, sık sık tekrarlayan semptomları hafifletmek için acil bir tedavi yoktur.


Fibromiyalji nedirFibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteren ama tüm bedeni etkileyen bir hastalıktır. Nedeni bir türlü belirlenemeyen bu ağrılar ensede, sırtta daha belirgindir. Bel, kollar, bacaklar, kalça eklem ve kaslarında da olabilir.

Sürekli yorgunluk, halsizlik, hiçbir şey yapacak halin olmaması da tipiktir. Mutsuzluk, uyku bozuklukları, vücutta ağrılı hassas noktalar, eklemlerde sabah sertliği, ellerde ve kollarda uyuşma, şişlik hissi vardır. Tüm beden en küçük baskıda bile dayak yemiş gibi ağrıyabilir. Kabızlık, gaz, şişkinlik gibi barsak çalışmasında düzensizlikler vardır. Sancılı ve düzensiz adet, tiroit hastalıkları, glikoz toleransı bozukluğu gibi hormonal bozukluklar olabilir.


Ortak Fibromiyalji Belirtileri

Fibromiyalji semptomlarının şiddeti kişiden kişiye değişir ve sıklıkla semptomlar kaybolur ve sonra geri döner. Fibromiyalji, herhangi bir spesifik neden olmaksızın, kaslarda ve bağ dokularında uzun süreli ve yaygın ağrı ile karakterizedir.

Araştırmalar, fibromiyaljinin, beynin ağrı sinyallerini işleme şeklini etkileyerek, ağrıyı gerçekten arttırabildiğini göstermiştir. Ağrıya ek olarak, ortak fibromiyalji semptomları şunlardır:

 • YorgunlukFibromiyalji belirtileri
 • Baş ağrısı
 • Bellek sorunları
 • Uyku bozuklukları
 • Alt karın bölgesinde kramp
 • İhale noktaları
 • Kronik ağrı
 • Depresyon
 • Kaygı
 • Uyuşma
 • Bilişsel Dalgalanmalar (Fibro-fog)

Bu fibromiyalji belirtileri kronik midir?

Birçok durumda, evet. Fibromiyaljiyle ilişkili ağrı birçok kişi için zorlayıcı olsa da, “fibro-fog” ve uyku bozuklukları bu zorlu tanıya katkıda bulunur. Uyku bozuklukları yaygındır ve uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu içerebilir. Yeterli uyku almamak, bilişsel işlevsellik, depresyon ve anksiyeteye katkıda bulunur.

Ek olarak, bazı hastalar ekstremitelerde sabah tutukluğu, uyuşukluk veya karıncalanma, ayrıca yüksek seslere, parlak ışıklara ve sıcaklığa karşı yüksek hassasiyete sahiptir. Bazı hastalar ayrıca, TME (temporomandibular eklem disfonksiyonu), endometriozis, kronik yorgunluk sendromu, gerilimli baş ağrıları ve IBS (irritabl barsak sendromu) gibi diğer mevcut durumlarla fibromiyalji yaşanmaktadır.

Bu arada, fibromiyalji sendromu (FMS) “yorgunluk, uyku bozukluğu, duygudurum bozukluğu ve kognitif zorluklar gibi diğer genel belirtilerle birlikte vücuttaki kaslarda, tendonlarda ve bağlarda ağrı ve sertliğin meydana geldiği bir fibromiyalji şeklidir”


Fibromiyalji belirtilerinin nedenleriFibromiyalji Nedenleri

Kesin bir laboratuar testi olmadığında, fibromiyalji teşhisi zor olabilir. Diğer koşulları elemek için kan ve diğer testler istenirken, doktorlar genellikle hastadan aldıkları geri bildirimlere güvenirler.

Genel olarak, hastalar en az üç ay süren yaygın ağrı veya kas ağrıları yaşamaktadır. Doktorun ağrı ve hassasiyeti ölçmek için 18 spesifik noktaya basması durumunda fiziksel bir “hassas nokta” muayenesi yapılabilir. İhale noktaları boyun, göğüs, kollar, diz yakınındaki bacaklar, belde ve kalçaların hemen altındadır.

Bazı fibromiyalji hastaları aslında nöropatiden muzdarip olabilirler, çünkü bir çalışma, hastaların neredeyse yarısının küçük sinir lifi nöropatisinden muzdarip olduğunu bulmuştur. Bu sadece, cildinizden beyninize ağrı ve diğer sinyalleri taşıyan küçük sinirlere verilen hasarın neden olduğu sinir ağrılarından biridir. Bu nedenle, nöropatik fibromiyalji daha önce bilinenden daha yaygın olabilir.

Fibromiyalji için ne kesin ne de tekil bir neden olmamakla birlikte, aşağıdakilere bağlantılıdır;

 • Genetik
 • Kimyasallara karşı alerjilerFibromiyalji omurga
 • Gıda duyarlılıkları veya alerjileri
 • Virüsler
 • Hormonal dengesizlikler
 • Zayıf sindirim
 • Candida aşırı büyüme
 • Omurga kaymaları
 • Stres
 • Nörotransmitter eksiklikleri
 • TSSB(Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Fibromiyalji için risk faktörleri arasında genetik, kadın olmak, romatoid artrit veya lupus(İmmün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır.) bulunur. Bazı kişiler için, semptomlar önemli bir psikolojik stres olayından, enfeksiyondan, ameliyattan veya başka bir fiziksel travmadan sonra başlar. Bazılarının ise tetikleyici bir olay olduğuna dair hiçbir kanıtı olmayabilir ve fibromiyalji semptomları zaman içinde birikmiş olabilir.

Daha yakın zamanda yapılan bir çalışmada, fibromiyalji (FM) olan hastaların anormal hipersensitiviteye sahip beyinleri olduğu, aksi takdirde patlayıcı senkronizasyon (ES) olduğu bulunmuştur. Michigan Üniversitesi ve Pohang Bilim Üniversitesi’nden araştırmacılar, hipersensitivite fibromiyalji hastalarının deneyimlerinin, hipersensitif veya hiperaktif beyin ağlarından kaynaklanabileceğini bildirdi.

Araştırmacılar,

Fonksiyonel beyin ağları içinde iyi bilinen ES koşullarını incelemek için, 10 kadın fibromiyalji hastasının – beyin elektrik sinyallerini kaydeden test – dinlenme durumu elektroensefalogramını (EEG) analiz ettiler. Daha sonra araştırmacılar, ES koşullarına sahip bir beyin ağ modelinin harici rahatsızlıklara veya elektriksel stimülasyona tepki verip vermediğini test etti.

Bu araştırmadan, dışsal rahatsızlıklar, kronik ağrı şiddeti ile büyük ölçüde ilişkilidir ve veriler, ES koşullarına sahip ağların, ES ağları olmayan beyinlere kıyasla, rahatsızlıklara karşı daha duyarlı olduğunu desteklemektedir. Ayrıca, çalışmanın bulgularına göre, patlayıcı senkronizasyon fibromiyalji beyin aşırı duyarlılığının bir mekanizması olabilir.

Bu testin ve araştırmanın modeli, fibromiyalji hipersensitivite ağlarını potansiyel olarak invaziv olmayan beyin modülasyon terapileri kullanarak stabil ağlara dönüştüren fibromiyaljinin gelecekteki tedavilerine yardımcı olabilir.


Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyaljinin geleneksel tedavisi nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDS), anti-nöbet ilaçları, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Lyrica (pregabalin), fibromiyalji için en yaygın FDA onaylı ilaç tedavilerinden biridir. Bu yaygın olarak reçete edilen fibromiyalji ilaçları hastalığı tedavi etmez ve bunları almak potansiyel olarak ciddi yan etkilere neden olabilir.

NSAIDS, ülserlere, mide veya bağırsakta kanamaya, sindirim bozukluğuna, yüksek tansiyona, kalp krizi, felç ve hatta hayatı tehdit eden cilt reaksiyonlarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İnflamasyon bir problem iken, daha iyi doğal alternatifler vardır.

Reçeteli anti-nöbet ilaçlarının yan etkileri:

Fibromiyalji reçeteli ilaçlarKaraciğer yetmezliği, böbrek taşı, yumurtalık kistleri, beyaz kan hücrelerinde ciddi düşüşler ve trombosit sayısı, aplastik anemi ve kognitif fonksiyon problemleri sayılabilir.

Reçete antidepresanlar, kilo alma, cinsel istek kaybı, yorgunluk, uykusuzluk, bulanık görme, ajitasyon, sinirlilik ve anksiyete neden olabilir. Bu potansiyel yan etkilerden bazıları, fibromiyaljinin yaygın semptomlarına benzer. Depresyon ve anksiyeteyi azaltmak için çeşitli takviyeler mevcuttur.

Fibromiyalji semptomlarını tedavi etmek doğal olarak sağlıklı bir beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve tamamlayıcı tedaviler gerektirir. Fibromiyalji, artrit ile benzer kronik ağrı ve yorgunluğa neden olabileceğinden, bazı uzmanlar bir romatolog hastasına bir fibromiyalji hastası önerebilir. Henüz bir tedavi olmamasına rağmen, semptomları hafifletmeye ve fibromiyalji hastaları için yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek doğal tedaviler vardır.


Fibromiyalji Diyeti ve Doğal Tedaviler

Fibromiyalji diyetiÇoklu klinik çalışmalar, fibromiyalji semptomlarının tedavi edilmesinin diyet ve beslenme değişikliklerini içeren çok yönlü bir yaklaşımı gerektirdiğini göstermektedir. İtalya’daki araştırmacılardan yapılan ortak bir çalışma, fibromiyalji hastalarının spesifik diyet değişiklikleri ve beslenme desteğinden yararlanabileceğini bulmuştur.

Bu çalışma, glutenin eliminasyonunun fibromiyaljinin semptomlarını iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu bulmuştur. Bu sonuç, araştırmacıların birlikte yaşayan IBS ve fibromiyaljisi olan hastalarda bir yıllık glutensiz diyetin etkisini inceledikleri Arthritis Research & Therapy’de yayınlanan bir başka yeni çalışmada da dile getirilmiştir.

Aslında, çalışmanın alt gruplarından biri, tüm semptomlarda belirgin iyileşme ve yaşam kalitesinde iyileşme yaşadı.

Fibromiyaljiyi tedavi ederken kaçınılması gereken yiyeceklerden, en önemlisi glütendir. Her iki çalışmadan araştırmacılar daha fazla araştırma yapılmasını ve fibromiyalji hastaları için önerilen diyet ve beslenme değişikliklerini daha fazla araştırmaya teşvik etmektedir.

Glüteni ortadan kaldırmanın yanı sıra, huzursuz uyku ve uykusuzluk, anksiyete, kas titremesi ve depresyona katkıda bulunabileceğinden, kafein alımını sınırlamak önemlidir – fibromiyalji hastalarının çoğu, her gün deneyimlidir.

Unutmayın, kafein sadece kahve, çay ve kolada değil, aynı zamanda enerji içeceklerinde, kola olmayan aromalı gazlı içeceklerde ve hatta reçetesiz satılan bazı ağrı ilaçlarında da bulunur. Şu anda, FDA kafein içeren yiyecek ve içeceklere uyarı etiketi koymuyor. Bu da kafeini sınırlamaya veya kaçınmaya çalışan bireyler için oldukça zorlayıcı bir durum.

Tüm hastalara, her ne pahasına olursa olsun yapay tatlandırıcılardan uzak durması öneriliyor. Tehlikeli kimyasal maddelere dayanarak, bugün piyasadaki birçok yaygın yapay tatlandırıcı, kansere, tiroid sorunlarına, hafıza kaybına ve nöbetlere neden olan bileşikler içerir.

Fibromiyaljinin semptomları ile savaşırken, daha fazla komplikasyon ve tıbbi rahatsızlığı uyandırmamak önemlidir. Gluten, kafein, yapay tatlandırıcılar, işlenmiş gıdalar ve kısmen hidrojene edilmiş yağlar ve trans yağları ortadan kaldırarak vücudunuzun toksik yükünü azaltarak, yaşam kalitenizde ve hissiyatınız da fark yaratabilirsiniz.

Fibromiyalji Diyetine Eklenmesi Gereken Gıdalar

Şimdi sağlıklı bir fibromiyalji diyetine bakalım. Yukarıda bahsedilen gıdaları, besin maddelerinin yoğun olduğu temiz proteinler, çiğ süt, fermente gıdalar, organik meyve ve sebzeler ve şifalı gıdalar diyetimde listelenen diğer yiyeceklerle değiştirin.

Pek çok fibromiyalji hastasında beslenme eksiklikleri vardır ve B12 vitamini, C Vitamini ve D Vitamini’nin yanı sıra folik asit ve esansiyel mineral magnezyum gibi önemli besin maddelerinde yetersiz kalabilirler. Amaç iltihabı azaltmak ve vücudun doğal savunmasını inşa etmektir. Basitçe söylemek gerekirse, bu diyet ciddi değişiklik gerektirir, bazı insanlar için radikal bir değişim.

Magnezyum Açısından Zengin Gıdalar:

Magnezyum seviyelerini arttırmak için diyetinize zengin magnezyum kaynakları yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği, yoğurt veya kefir, badem ve avokado gibi gıdalar ekleyin. Fibromiyalji ile ilişkili ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olmak için bu gıdalardan günde en az üç porsiyonu yemeyi hedefleyin.

Melatonin Açısından Zengin Gıdalar:

Uyku bozuklukları, fibromiyalji semptomları arasında yaygın olduğu için, uyku hormonunu melatonini arttırmak önerilir. Melatonin takviyeleri genellikle güvenli kabul edilir, ancak immün baskılayıcılar, doğum kontrol hapları, antikoagülanlar ve diyabetik reçeteler dahil olmak üzere bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir.

Neyse ki, ihtiyacınız olan melatonini almak için yiyebileceğiniz birçok yiyecek var!

Melatonin açısından zengin gıdalar

 • Tart / Ekşi Kiraz ve Vişne Suyu
 • CevizFibromiyalji ceviz
 • Hardal tohumu
 • Pirinç
 • Zencefil
 • Arpa
 • Kuşkonmaz
 • Domates
 • Taze nane
 • Muz
 • Kırmızı şarap

Çalışmalar çinko, magnezyum ve folattaki eksikliklerin düşük melatonin düzeyleri ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bir fibromiyalji diyetinde temel besin maddelerinden zengin besinler tüketmek önemlidir.

Triptofan’da Yüksek Gıdalar:

Triptofan vücut tarafından dinlendirilmiş uyku ile ilişkili olan serotonin üretmek için gereklidir. İnsanlar triptofan diyince, genellikle hindiyi düşünürler, fakat yüksek triptofan seviyeleri olan diğer sağlıklı yiyecekler de vardır -Kuruyemişler, serbest dolaşan mandıra hayvanları, yabani balık, serbest dolaşan tavuk, filizlenmiş tahıl ve susam çekirdeği dahil –

Fibromiyalji hindistan cevizi yağıHindistan Cevizi Yağı:

Tüm sağlıksız yağları hindistan cevizi yağı ile değiştirin. Eklem ağrılarını azaltmaya, hormonları dengelemeye, hafızayı ve genel beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için beslenmenize günde üç ila dört yemek kaşığı ekleyin.

Fermente Gıdalar ve İçecekler:

Kombucha ve diğer fermente ürünler, bağırsaklara sağlıklı bir denge kazandırmaya yardımcı olur. Birçok fibromiyalji hastasının, IBS‘si de olduğu için sindirimi iyileştirmek önemlidir. Sauerkraut ve kefir aynı zamanda fibromiyalji diyetine fibro-fug ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmak için dahil edilmelidir.

Yabani Balık:

Somon ve ton balığı mükemmel omega-3 yağ asitleri ve diğer gerekli vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Fibromiyalji ve diğer romatoid hastaları için vahşi balık ve balık yağı gereklidir. Aslında, omega-3 takviyeleri sertliği, eklem ağrısını, düşük depresyonu ve zihinsel becerileri iyileştirebilir.

Zerdeçal:Fibromiyalji zerdeçal

En sevdiğiniz tariflere rendelenmiş zerdeçal (ya da curcumin) ekleyin. Curcumin, antioksidan ve anti-inflamatuar etkileri ile ünlü zerdeçalın aktif bileşenidir. Vücudun uygun şekilde emmesine yardımcı olmak için, zerdeçalı karabiber ile tüketmek önemlidir.

Zencefil:

Bu kanıtlanmış güçlü anti-inflamatuar baharat, acıyı hafifletmeye yardımcı olur. Araştırmacılar, Miami’de yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, zencefilin, diz ağrısında asetaminofen verilenlere göre daha büyük bir düşüş yaşadığını belirttiler.

Zencefil özü alan grupta, sindirim bozukluğu hafif olmasına rağmen, asetaminofen alanlara göre daha fazla mide rahatsızlığı yaşamıştır.


Fibromiyalji için Doğal Tedaviler

Fibromiyalji semptomlarını tedavi edebilecek sihirli bir hap olmadığından, Ohio Pain ve Rehabilitation Specialists’ten Mark J. Pellegrino’ya göre “Dengeli bir yaklaşım önemlidir”

Sağlıklı bir beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve besin takviyeleri, fibromiyaljinin belirtileriyle savaşmak için kullanılan denklemin bir parçasıdır.

Fibromiyaljiyle mücadele için en iyi takviyeler:

Asetil L-karnitin (1500 mg / gün):

Küçük bir randomize çalışmada, fibromiyaljili 65 kadın hastada asetil L-karnitin ve reçete duloksetin (Cymbalta) test edildi. Her ikisi de genel bir klinik düzelmeye yol açarken, çalışma, asetil L-karnitinin, fibromiyalji hastalarında depresyon, ağrı ve genel yaşam kalitesini artırabildiğini buldu.

Magnezyum (500 mg / gün):

Yukarıda belirtildiği gibi, magnezyum eksikliği genellikle fibromiyaljiye bağlıdır. Artan magnezyum, ağrı ve hassasiyetin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, enerjiyi artırmaya ve hem kaygı hem de depresyonu azaltmaya yardımcı olur.

Balık Yağı (1000 mg / gün):

Balık yağı takviyeleri, sağlıklı omega-3’lerle beyindeki omega-6 yağ asitlerinin yerine geçer. Balık yağı, doğanın en zengin omega-3 yağ asitlerinden biridir ve anksiyete, depresyon ve beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Zerdeçal ve Karabiber Kombinasyonu(1000 mg / gün):

Yukarıda belirtildiği gibi, zerdeçalı karabiber ile almak önemlidir. Neyse ki, yüksek kaliteli kombinasyon takviyeleri mevcuttur. Klinik Beslenme’de son zamanlarda yayınlanan bir çalışmada, curcuminoids ve piperine içeren takviyelerin inflamasyonu ve oksidatif durumu önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur.

Vitamin D3 (5.000 IU / gün):

D vitamini eksikliği bazı kişilerde kronik ağrı ile ilişkilidir. Küçük bir çalışma, D vitamini desteğini alan kontrol grubunun, ağrıda belirgin bir azalma yaşadığını buldu.  Araştırmacılar daha büyük çalışmaların garanti edildiğine inanmaktadır.

Rhodiola ve Ashwagandha (500-1000 mg / gün):

Fibromiyalji hastalarında anksiyete, yorgunluk, stres ve hormon dengesizlikleri yaygındır. Bu iki adaptojen, vücudun strese etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak için birlikte çalışır.

5-Hidroksitriptofan / 5-HTP (50 mg 1-3 kez / gün):

5-HTP, ağrıyı hafifletirken derin uykuyu arttırmaya yardımcı olabilir. Beyinde sağlıklı serotonin seviyelerini destekleyerek çalışır. Triptofandan vücutta üretilir, ancak triptofanda yüksek gıdalarda bulunmaz. Tamamlamak gereklidir.

Fibromiyalji ve 5-HTP için küçük bir plasebo kontrollü çalışmaya göre, fibromiyaljinin semptomları takviye ile geliştirilebilir. 5-HTP takviyeleri Griffonia simplicifolia tohumlarından yapılır ve çoğu birey için güvenlidir.


Fibromiyalji sırt ağrılarıFibromiyalji için Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Fibromiyalji semptomlarına yardımcı olmak için yaşam tarzı değişiklikleri  göz ardı edilemez. Sağlıklı bir fibromiyalji diyet ve takviyeleri dahil olmak üzere semptomları hafifletmek için tıbbi olmayan müdahale gereklidir. Kayropraktik bakım, stresi azaltmak, düzenli egzersiz, akupunktur ve masaj terapisi yararlı olabilir.

Düzenli Orta Düzey Egzersiz

Fibromiyalji alevlenmesinin ortasında birçok insan için cazip gelen son şey egzersizdir. Acı ve yorgunluk göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, yürüyüş, yüzme, bisiklet, yoga ve pilates içeren düzenli orta dereceli egzersiz, stres ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Arşivi’nde yayınlanan bir çalışmada fiziksel uygunluk ve fibromiyalji arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Daha yüksek fiziksel uygunluk seviyeleri, kadınlarda daha az şiddetli semptomlarla tutarlı bir şekilde ilişkilidir.

Fibromiyalji yogaYoga

Yoga’nın ağrının rahatlamasını değerlendiren sekiz haftalık bir çalışma, haftada iki kez 75 dakikalık yoga seanslarının ağrıyı azalttığını göstermiştir. Ek olarak, fibromiyalji ve artmış bilinçliliğe sahip kadınlarda toplam kortizol düzeylerini değiştirdi.

Akupunktur:

2,500 yıldan fazla bir süredir akupunktur, ağrıyı hafifletmek, gevşemeyi arttırmak ve çok daha fazlası için kullanılmaktadır. Küçük bir çalışma, akupunkturun fibromiyalji hastalarında ağrının derhal azaltılması için kanıtlanmış, güvenli ve etkili bir tedavi olduğunu bulmuştur.

Araştırmacılar;

Akupunkturun vücuttaki normal dengeyi yeniden sağlayarak çalıştığını ve ağrı tahliyesinin seans sırasında ortaya çıkan opioid peptitlerden geldiğini düşünmektedir. Çoğu kişi bunun vücudun acıyı yönetmeye verdiği doğal tepki olduğuna inanıyor. Sistemler dengede olmadığında ve enerji düzgün bir şekilde akmadığında, akupunktur yardımcı olabilir.

Masaj Terapisi:

Düzenli masaj kalp atışını azaltır, ağrıyı hafifletir, hareket aralığını artırır ve endişe ve depresyonu azaltır. Sürekli rahatlama için haftalık masajlar tavsiye edilir.

Manuel Lenf Drenaj Tedavisi:

Manipülatif ve Fizyolojik Terapötikler Dergisi’nde yayınlanan küçük bir çalışma, MLDT’nin fibromiyalji hastalarında toksinleri ve atıkları ortadan kaldırarak vücuttan lenf sıvısını hareket ettirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

Toksinlerin vücutlarının temizlenmesi, iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur ve fibromiyalji ile ilişkili birçok semptomu rahatlatabilir.

Fibromiyalji esansiyel yağlarEsansiyel Yağlar:

Esansiyel yağlar, stresi azaltmak ve ağrının azaltılması dahil olmak üzere çok çeşitli durum ve semptomların tedavisinde etkilidir. Helicrysum(Ölmez çiçek) yağının dolaşımı iyileştirdiği, sinir dokusunun iyileşmesini desteklediği ve kas ağrısını azalttığı gösterilmiştir. Hindistan cevizi yağı ile birleştirin ve boğaz bölgelerine masaj yapın.

Lavanta yağının, duygusal stresi azaltmaya, uykuyu iyileştirmeye ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ağrıyı gidermek için ev yapımı bir kas losyonunda ve uyku kalitesini artırmak için yatak odasında bir difüzör kullanın.

Nemli Isı:

Nemli ısı, vücudun ağrı bölgelerine kan akışını hızlandırır ve rahatlama sağlar. Sıcak banyolar (birkaç damla esansiyel yağ ile), duşlar ve nemli ısıtma yastıkları ağrı olduğunda yardımcı olabilir.

Güneş:

D vitamini seviyelerini doğal olarak artırmak için her gün en az 10-20 dakika güneş ışığını hedefleyin. Güneşlenirken, güneş koruyucuları kullanmamak ve güneş gözlüğü takmamak önemlidir, çünkü ihtiyacınız olan güneş ışınlarını engelleyebilir.


Fibromiyalji ağrılarıFibromiyalji ile İlgili Son Düşünceler

Fibromiyalji tedavisindeki büyük zorluk umudu canlı tutmaktır. Araştırmacılar bu zayıflatıcı koşulu tedavi etmek için gereken cevapları bulmaya çalışıyorlar. Dünyanın önde gelen araştırmacılarının birçoğu doğal fibromiyalji tedavilerini düşünüyor.

Sürekli olarak, dünya genelinde sağlık profesyonelleri diyet, yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal takviyeleri içeren tamamlayıcı tedavileri önermektedir. Ulusal Artrit ve Kas-iskelet ve Deri Hastalıkları Enstitüsünü (NIAMS)takip etmeye devam edin. Anahtar, fibromiyalji semptomlarınızı hafifletmenize yardımcı olmak için çalışan bu tedavilerin doğru kombinasyonunu bulmaktır.

Başa dön tuşu