Kıbrıs

Erhürman: Hukuk dışılık varsa dava açacağız


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında SİT alanları ve BRTK konuşuldu.

Genel Kurul’da ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri gerçekleştirildi.

ERHÜRMAN: “HUKUK DIŞILIK VARSA DAVA AÇACAĞIZ”

Toplantının başında Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, SİT alanları konulu konuşma yaptı.

4 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Salamis’le ilgili aldığı karara atıfta bulunan Erhürman, kararın alınmasından kısa bir süre önce Anıtlar Yüksek Kurulu’na 2. derecede parseller için takas istemi bulunduğunu kaydetti.

Konu hakkında ilgili bakandan bilgi isteyen Erhürman, böyle bir kararın İyi İdare Yasası’na göre gerekçeli yazılması gerektiğini söyledi.

Parsellerin mevzuatla belirlenmiş olduğunu ifade eden Erhürman, bir hukuk dışılık varsa bunun için mahkemeye başvurup, dava açacaklarını belirtti.

Hukuk dışılık varsa Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararı iptal etmesi gerektiğine işaret eden Erhürman, bir hukuk dışılık varsa bunun suç olduğunu ve hapis cezası bulunduğunu hatırlattı.

Benzeri bir durumun Bedi’s için de geçerli olduğunu, mahkeme kararlarının da uygulanmadığını ileri süren Erhürman, konuyla ilgili dün bir gazetede yer alan haberi de okudu.

Erhürman, Bedi’s’te ara emrinin neden uygulanamadığını, Caterino Cornaro (kadınlar hapishanesi) evinin mühürleme kararının neden uygulanmadığını, Salamis’teki izinsiz eklentilerin yıkımının neden gerçekleştirilmediği ve Yavuz Çıkarma Plajı konusundaki son karar konusunda cevap beklediğini belirtti.

Erhürman, Yavuz Çıkarma Plajı konusunda ise kararın iptal edilmediği, ancak kararın uygulanmayacağı gibi bir gerekçenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ATAOĞLU YANITLADI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, takas konusunda bir bilgisi bulunmadığını ifade ederek, 2. dereceden 1. dereceye geçme konusunda ise uzmanlar tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra karar alınarak, Anıtlar Yüksek Kurulu’na gittiğini anlattı.

Bedi’s için sözleşmenin feshedildiğini ve ilgili daire aracılığıyla gönderildiğini anlatan Ataoğlu, Bedi’s’in Orman Dairesi personeli tarafından açıldığını kaydetti.

Kadınlar Hapishanesi konusunda ise mühürleme kararı bulunduğunu anlatan Ataoğlu, restorasyonun tamamlanması ardından Eski Eserler Dairesi’nin restorasyonun tamamlanması yönünde karar aldığını anlattı.

BRTK BÜTÇESİ

Meclis’te daha sonra Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı raporu okunarak görüşülmeye başlandı.

ÖZGÜR

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, hükümetin dünü, bugünü, yarını ve her şeyi çaldığını ileri sürerek, ülke bütçe yapısının içinde bulunduğu duruma işaret etti.

Özgür, yıllar itibarıyla devlet bütçe dengesi incelendiğinde; bütçenin finansmanı için gerekli olan iç ve dış kaynak ihtiyacının sürdürülebilir bir yapıda olmadığını ve sürekli bütçe açıkları nedeniyle kamu borç yükünün artmasının ülke ekonomisinin gelişmesine engel oluşturduğunun görüldüğünü söyledi.

Özgür, “Ekonominin gelişmesi için iki temel konuda siyasi iradenin çok net bir tutum içerisinde olması gerekiyor. Bunlardan birincisi yapısal reformlarımız, ikincisi ise mali disiplindir” dedi.

Hükümetin ekonomik programını eleştiren Özgür, BRTK’nın durumunun da hükümetin durumunu gözler önüne seren bir yapıda olduğunu belirtti.

BRTK’nın bütçesinin geçen yıla oranla yüzde 11 oranında arttığını ve komitedeki itirazlarına rağmen 65 milyon 320 bin TL olarak Meclis’e sunulduğunu ifade eden Özgür, buna rağmen yaşanacak enflasyon göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olacağını vurguladı.

Birikim Özgür, BRTK bütçesinin yüzde 87’sinin personel harcamalarına ayrıldığını, personel harcamaları konusunda bütçenin seneyi çıkaramayacağını vurgulayan Özgür, personel harcamaları konusunda tedbir alınmasının mı düşünüldüğünü sordu.

Özgür, “En iyimser tahminle, BRTK personelinin 13. maaşlarına ilişkin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağı çok net olarak görülmektedir.

Yılın beşinci ayında, aynı yılın sonunda personel maaşlarının ödenmesi için yeterli olmayacak ve üstelik de yüzde 99’u katı giderlerden oluşan bir kurum bütçesinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor olması tam bir vahamet örneğidir” diye konuştu.

Kamu yayıncılığının devamının önemine değinen Özgür, BRTK’nın sürdürülebilir bir yapıya getirilmesinin önemine işaret etti.

TATAR: “MALİ DİSİPLİN ŞART”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, BRTK’nın bütçesinin Meclis’e aslında daha da geç geldiğini, geçmiş yıllara göre bu yılki bütçenin erken gelmesinin bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kurumun bütçesinin büyük bir bölümünün reklam gelirlerinden oluştuğuna dikkat çeken Tatar, BRTK’nın ne kadar eleştirilse de güçlü bir kurum olduğunu, çok nitelikli personelin çalıştığını kaydetti.

700 bin TL reklam gelirinin düşündürücü olduğunu ve haksız rekabete yol açtığını, bu şartlarda BRTK’nın kendi ayakları üzerinde durmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, bütçe hazırlanırken dövizin bu kadar yükseleceğinin düşünülemediğini belirtti.

Tatar, enflasyon göz önünde bulundurularak, bunun yeniden gözden geçirilmesi gerekeceğine işaret etti.

Tatar, BRT’de geçici çalışanların sorunlarının yıllardır sürdüğünü belirterek, BRTK Yasa Tasarısı’nın komitede olduğunu belirterek, yakın bir gelecekte geçirilmesini temenni etti.

Ersin Tatar, BRTK’da mali disiplin tedbirlerinin şart olduğunu vurguladı.

SOYER: “BU BÜTÇE DOĞMADAN ÖLDÜ”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer konuşmasına “Bu bütçe doğmadan ölmüştür” diyerek başladı ve bütçenin öngörüldüğü enflasyon rakamlarının çok geride kaldığını kaydetti.

Soyer, 65 milyon TL olarak öngörülen BRT bütçesinin temmuz ayında personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma geleceğini kaydetti ve hükümeti eleştirdi.

Personel giderleriyle, mevcut bütçenin temmuz ayında biteceğini savunan Soyer, hükümetin ne yaptığını sorarak, israf ve harcamaların devam ettiğini, bütçenin duvara vurduğunu ileri sürdü.

Toplumda kaos yaratıldığını, gerçeklerin artık halka anlatılması gerektiğini söyleyen Soyer, “Bütçe oylanmadan, bütçe tükendi. BRT’nin yöneticileri nasıl çevirecek BRT’yi?” diye sordu.

Soyer, döviz krizi nedeniyle kaosa sürüklenen ülkede, hükümetin ayrımcılık yaptığını tüm topluma yönelik bir politikasının bulunmadığını ileri sürdü.

BRT çalışanlarının özveriyle çalıştığını ifade eden Soyer, bu kurumun bu bütçeyle nasıl çalışacağını, bu enflasyona karşı mücadeleyi nasıl vereceğini sordu.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, hukuk devletinden çıkıldığını ileri sürerek, doktorların bugün yaptığı eyleme ve ülkede yapılan hukuk dışı uygulamalara dikkat çekti.

Angolemli, yasalara uyulmadığını ileri sürerek, yasaya rağmen partisinden istifa eden bir milletvekilinin parti kurabildiğini, ikinci iş yasağına uyulmadığını aktardı.

BRT’nin sonunun Toprak Ürünleri Kurumu ve Cypfruvex gibi bir sona doğru gittiği görüşünü ifade eden Angolemli, BRT Yasası’nın hâlâ geçmediğini, komitede beklediğini anımsattı.

BRT’nin özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Angolemli, BRT yönetiminin hükümetler değiştikçe değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Angolemli, reklam gelirlerinin medya kuruluşları için önemli olduğunu, konunun hükümet düzeyinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Medyanın önemini vurgulayan Angolemli, başta BRT olmak üzere tüm medya kurumlarında yaşanan sıkıntıların çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Angolemli, BRT’de iç huzurun sağlanması ve yasasının en kısa sürede geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ÇAKICI: “TC TVLERİNİN REKLAMLARINDAN VERGİ ALINSIN”

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı,  Siyasi Partiler Yasası’nda partiden ayrılan milletvekillerinin dönem sonunda kadar başka partiye geçemeyeceğinin belirtildiğinin doğru olduğunu ancak Anayasa’daki temel insan haklarına da kimsenin müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, hiçbir yasanın Anayasa’nın üzerinde olamayacağını söyleyerek, Siyasi Partiler Yasası’nda konuya ilişkin maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak, partiye üye olma ve kurmanın yurttaşlık hakkı olduğunu, milletvekilinin de bu haklara sahip olduğunu belirtti.

BRT Yasası’nın neden geçirilmediğini soran Çakıcı, 1993’ten beri kadro, yasa beklendiğini, bu sürede CTP, DP ve UBP’nin hükümete geldiğini ancak yasanın geçirilmediğini ifade etti.

Çakıcı, özel televizyonların büyümesinden yana olduğunu, reklamların Türkiye televizyonlarına verildiğini, yerli kanalların reklam alamadığını kaydetti.

Çakıcı, Türkiye televizyonlarının reklamlarından vergi alınması gerektiğini söyledi.

ANGOLEMLİ

Yeniden söz alan TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Siyasi Partiler Yasası’nın yasal süreçleri takip edilerek geçirildiğini, buna uyulması gerektiğini söyledi.

HAMZAOĞULLARI

Daha sonra kürsüye gelen CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, BRT’de 6 radyo 2 televizyon bulunduğunu belirtti ve teknolojik yatırımların yapılıp yapılmadığını sorarak, kurumun güçlendirilmediğini ifade etti.

BRT’de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Hamzaoğulları, kadroların nitelikli kişilerle doldurulmasının önemli olduğunu, bu yapılmadığında dünya ile rekabet etmenin zor olacağını kaydetti.

“Bu azınlık hükümeti döneminde, BRT’deki sorunlar bana göre çözülmeyecek” diyen Hamzaoğulları, hükümetin sorunları çözme yönünde adım atmadığını, “peşkeşle ilgilendiğini” savundu.

BRT’de reklamdan elde edilen gelir ve Türkiye televizyonlarının etkisi konusunun da masaya yatırılması gerektiğini belirten Hamzaoğulları, bu konunun yetkililer tarafından ele alınmasının şart olduğunu ifade etti.
Hamzaoğulları, “Bu memlekette 500 zengine çalışıyoruz” dedi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı