Köşe Yazarları

Eller yukarı! incelemeye alındınız (3)


NE GİYERSEN GİY…

BAŞINA GELECEK ŞEY AYNIDIR. 

Adamı, vergi dairesine çağırmışlar.

Yanında bütün defterlerini ve hesaplarını
getirmesini istemişler.
Adam korku içinde, mali danışmanına gitmiş.
Sormuş:
– Vergi dairesine giderken nasıl giyineyim?

Ne tür bir izlenim bırakırsam,
bana daha az vergi cezası keserler?
Mali danışman öğüt vermiş:
– En eski elbiselerini giy.

Yoksul, muhtaç bir görüntü ver ki,

Sana az ceza kessinler.
Adam güvenemeyip, bir de avukatına danışmış..
Avukat, mali müşavirin tam tersi bir öğüt vermiş:
– En yeni, en pahalı elbiseni giy.

Güvenli, kendinden emin bir görüntü ver ki,
az ceza kessinler vergiciler.
Adamı bu öğütler tatmin etmemiş.

Aklına güvendiği, filozof bir arkadaşına,

Aynı soruyu sormuş.

Şöyle demiş arkadaşı:
– Bir gelin, zifaf gecesi,

ne giymesi gerektiğini bir arkadaşına sorar.

O da, gırtlağa kadar kapalı,

koyu renk bir gecelik giymesini tavsiye eder.

Bir başka arkadaşı ise,

dekolte, şeffaf bir gecelik giymesini söyler.
Vergi dairesine giderken,

giyeceği elbise hakkında bilgi bekleyen adam sorar,

– Zifaf gecesi ne giyeceğini bilemeyen gelinle,

benim aramda ne gibi bir ortak yan var ki?
Adamın akıllı arkadaşı gülerek, izah eder:
– Ne giyersen giy,

başına gelecek şey aynıdır.

 

Fıkra ile başladık.

Gerçekle devam edelim.

 

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

Defter, kayıt ve belgelerinizi,

Filan güne kadar;

Falana teslim ediniz.

Sonra;

Bekleyiniz.

Ne kadar bekleyeceğinizi sorarsınız.

Bekleyeceğiniz söylenir.

Gerektiğinde vergi dairesine çağrılıp,

Sorgulanacaksınız.

Sonra size,

Ödeyeceğiniz vergi ve ceza tebliğ edilecek.

İncelemeye alındığınıza göre,

Peşinen vergi kaçakçısısınız.

İncelemenin boş geçmesi,

Ödenen verginin,

Doğru olma ihtimali yoktur.

Fıkradaki gibi,

Ne giyerseniz giyin.

Yiyeceğiniz değişmez.

 

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

 

Vergi Dairesinden,

Resmi bir tebligat aldınız.

Defter ve belgeleri talep eden bir yazı.

Yazıda bir veya birkaç yıl,

Vergi incelemesine alındığınız belirtiliyor.

İncelemeye alındığınız tebliğ edilince,

Öncelikle,

İncelemenin nerede yapılacağı,

Hususunda karar vereceksiniz.

İnceleme,

Esas itibarıyla,

İncelenecek olanın iş yerinde yapılır.

Böylelikle,

Defter, kayıt ve belgeler,

İş yerinden çıkmaz.

Ancak inceleme,

Vergi yükümlüsünün rızası ile

Vergi Dairesinde de yapılabilir.

İncelemenin,

Vergi Dairesinde yapılmasını tercih ettiniz.

Çağrıya uydunuz.

İnceleme görevlisi ile tanıştınız.

Neden incelemeye alındığınızı sordunuz.

Cevap,

“ Vergi Usul Yasası,

Bize bu yetkiyi verir”

Yedi yıl geriye dönük,

Her şeyi inceleriz.”

YOK, ÖYLE BİR YETKİ!

Geriye dönük,

Yedi yıl inceleme yetkisi vardır.

Ancak, İnceleme işlemine böyle başlanmaz.

Vergi Usul Yasasının 81’inci maddesinde,

İncelemede uyulacak esaslar belirtilmiştir.

İncelmeyi yapanlar,

Bu usul ve esaslara uymak zorundadır.

Tavsiyem,

Vergi incelemesi ve itiraz sürecinde,

Atılacak olan her adım,

Verilecek her bilgi,

Tutanağa atılacak her imza,

Sonuca doğrudan etki edeceğinden,

Bu konunun uzmanları nezaretinde yürütülmesidir.

İncelemeye alındığınız tebliğ edildi.

Daireye yapacağınız ilk ziyarette,

İnceleme görevlisinden,

Memurluk niteliklerini ve yetki belgelerin

Gösteren bir belge gösterilmesi

Talebinde bulununuz.

İncelemeye alındığınıza dair,

İnceleme Sevk Pusulasının ibrazını talep ediniz.

Sakın, “incelemeye başlamadan,

İnceleme memurunun canını sıkmayalım”

Diye düşünmeyiniz.

İncelemeye alındığınız ile ilgili,

İNCELEMEYE SEVK PUSULASINI GÖRDÜNÜZ.

Artık incelemeden dönüş de kurtuluş da,

Olmadığını biliniz.

Bu andan itibaren incelemeyi,

Torpil kullanarak,

Durdurma veya önleme yoluna gitmeyiniz.

Torpile başvurmanın,

Ters tepebileceğini de unutmayınız.

Tavsiyem,

İncelemenin başlangıcından bitişine kadar,

İncelemenin her safhasına,

Yetkili Muhasip- Murakıbınızla katılınız.

Dilerseniz,

İnceleme safhasındaki görüşmelere,

Yetkili Muhasip-Murakıbınızın yanında,

Avukatınızla veya

Konun uzmanları ile birlikte katılabilirsiniz.

Dilediğiniz takdirde,

Yetki Belgesi vereceğiniz,

Uzman-Müşavir de sizi temsil edebilir.

Ne farkları var?

Yetkili Muhasip-Murakıp,

Yasal olarak görevlendirilmiş olup,

Tüm işlemlerin yasal boyutu ile ilgilidir.

Hal bu ki Danışman veya Müşavir,

SİZİN SAVUNMA HAKKINIZDIR.

Danışmanın bu sürece katılabilmesi,

Vergi Yükümlüsü tarafından verilecek,

Usulüne uygun düzenlenmiş,

Yetki Belgesi ile mümkündür.

 

HAFTAYA

İNCELME SÜRECİNDE ALINACAK TEDBİRLER,

İNCELEME MEMURUNUN TUZAKLARI

İNCELEME MEMURUNUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

İNCELEME MEMURUNA,

HANGİ EVRAKLAR VERİLİR, HANGİ EVRAKLAR VERİLMEZ.

İNCELEME MEMURUN TALEPLERİ MASUM MU?

İNCELEME SÜRECİNDE KİMLERLE ÇALIŞMALISINIZ?

İNCELEME SÜRECİNDE UYGULANACAK SAVUNMA TAKTİKLERİ

 Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu