Elcil: Eğitimle ilgili görüşleri değerlendirdik - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Kıbrıs

Elcil: Eğitimle ilgili görüşleri değerlendirdik

şener-elcil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) seçime katılan siyasi partilerin manifestolarını inceleyerek, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve toplumsal hakların geliştirilmesi konusunda sendikayla aynı duyarlılığa sahip olup olmadıkları açısından değerlendirdi.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Eğitim Sekreteri Yardımcısı Süleyman Gelener düzenledikleri basın toplantısıyla inceleme sonuçlarını paylaştı.


Gelener, belirledikleri 25 başlığın tamamıyla ilgili tavır ortaya koyan hiçbir siyasi parti olmadığını söyleyerek, CTP, TDP ve HP’nin başlıkların en az yarısı ile ilgili tavrı bulunduğunu belirtti.

Sendika yetkilileri, halka, seçimlerde, akla bilime, demokrasi ve laikliğe dayalı projeler ortaya koyan partilere oy verme çağrısında bulundu.

ELCİL: “EĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRDİK”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sendika olarak yaptıkları çalışmayla, siyasi partilerin manifestolarında öngördükleri eğitimle ilgili görüşleri değerlendirdiklerini belirtti.

Pazar günü yapılacak milletvekilliği seçimlerini “yerel yönetim seçimi” olarak değerlendiren Elcil, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesine uzak olduğunu savundu.

Seçmenlere oy kullanırken, mühür kullanmalarını tavsiye eden Elcil, siyasi partileri ideolojilere göre değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Elcil, aklanma yerinin seçim sandığı olduğuna yönelik bazı görüşler bulunduğunu belirterek, kişilerin aklanacağı yerlerin sandık değil mahkeme olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarıyla ilgili iddialara değinen Elcil, bu konuda açıklama yapmamasını eleştirdi.

Elcil, “Biz doğrunun arkasındayız” dedi.

KTÖS, SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLERİN MANİFESTOLARINI EĞİTİM AÇISINDAN SENDİKANIN DUYARLILIKLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRDİ

MAVİŞ: “25 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRME YAPTIK”


KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, UBP, DP, CTP, TDP, HP, TKP Yeni Güçler’in  manifestolarını 25 başlıkta değerlendirdiklerini, YDP ve MDP’nin manifestolarında eğitime ilişkin maddeler bulamadıklarından değerlendiremediklerini ve görüşme çabalarının da sonuçsuz kaldığını söyledi.

Maviş, 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının emrettiği “Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları ile uyum” maddesinin ülkedeki eğitimde sorun yarattığını söyleyerek, Türkiye’den gelen kitapların toplumsal yaşama uymayan ifadeler içerdiğini belirtti.

Ülkedeki eğitim sisteminin Türkiye ile paralel gitmemesi gerektiğini söyleyen Maviş, bu konuda önlem alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“ÜCRETSİZ EĞİTİM…KOLEJE GİRİŞ”

Maviş, ücretsiz eğitim konusunda TDP ve HP’nin görüşleri bulunduğunu kaydederek, koleje giriş sınav sisteminin değişmesi yönünde ise CTP’nin görüş belirttiğini ifade etti.

Din Kültür ve Ahlak dersi ile İlahiyat Koleji konularına değinen Maviş, CTP, TDP ve HP’nin zorunlu din eğitiminin kaldırılması, TDP’nin ise İlahiyat Koleji’nin kapatılması yönünde görüşleri bulunduğunu kaydetti.

Maviş, “Göç Yasası” olarak anılan yasayla  ilgili ise, HP ve TDP’nin kaldırılacağı görüşünü belirttiğini söyledi.

Bunların seçimlere yönelik siyasi partilerin görüş ve vaatleri olduğunu belirten Maviş, bu konuların takipçisi olacaklarını kaydetti.


GELENER: “BAŞLIKLARIN EN AZ YARISI İLE İLGİLİ BİR TAVRI OLAN SADECE 3 SİYASİ PARTİDİR”

KTÖS Eğitim Sekreteri Yardımcısı Süleyman Gelener, basın açıklamasını okudu.

Gelener, “KTÖS, eğitim-öğretim süreçlerinin asıl öznesi olan çocukların sözünün dinlendiği ve sesinin duyulduğu, karar alma mekanizmalarına dahil edildikleri, öğretmenin rehberliğini ve yol göstericiliğini esas kılan, demokratik bir yönetimin hakim olduğu okulları yaratmak için mücadele etmekte, projeler üretmektedir” dedi.

Eğitim alanında yaşanan sorunları dile getiren Gelener, “17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasası”nın emrettiği “Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları ile uyum” maddesinin siyasi, toplumsal hem de eğitim boyutunda sorunlar ve olumsuzluklar yarattığını belirtti.

Göç Yasası’nın yarattığı sorunlara değinen Gelener, kamusal okullara yeterli bütçe ayrılmaması, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi ile ilgili yasal düzenleme bulunmamasından kaynaklanan sorunlar, Eğitim Şurası’nda alınan kararların uygulanmaması, okullarda oryantasyon sınıfları oluşturacak bir mekanizma bulunmaması, rehberlik ve psikolojik hizmetlerin okulöncesi ve ilkokullarda yer almaması gibi çok sayıda sorun bulunduğunu söyledi.

Gelener, mevcut kolej giriş sınavlarının öğrencileri ve öğrenim süreçlerini olumsuz etkilemenin yanı sıra önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini kaydederek, yükseköğrenim kurumlarının nitelik sorunu bulunduğunu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varlığının tehdit altında olduğunu belirtti.

Önümüzdeki seçim sürecinde hükümet olmaya aday siyasi partilerin manifestolarını 25 başlık altında karşılaştırıp, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal hakların geliştirilmesi konusunda sendikayla aynı duyarlılığa sahip olup olmadıklarını incelediklerini söyleyen Gelener, 15 sayfalık incelemede 6 partinin eğitim-öğretim ve toplumsal haklar ile ilgili görüşlerini “Genel Eğitim, Eğitim Yönetimi, Eğitimin Finansmanı, Eğitim Yasası, Ücretsiz Eğitim Hakkı, Eğitimde Süre, Kolej Giriş Sınavları, Ders Kitapları ve Müfredatlar, Barış Kültürü Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Mesleki Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Eğitimi, İlahiyat Koleji, Okulöncesi Eğitim, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Yükseköğrenim, Atatürk Öğretmen Akademisi -Öğretmen Yetiştirme, Denetleme ve Değerlendirme, Hizmet içi Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Okul Yönetimi, Okul Altyapıları, Taşımacılık, Göç Yasası” başlıkları altında değerlendirdiklerini kaydetti.

Belirledikleri başlıkların tamamıyla ilgili tavır ortaya koyan hiçbir siyasi parti bulunmadığını dile getiren Gelener, “Başlıkların en az yarısı ile ilgili bir tavrı olan ise CTP, TDP ve HP olmak üzere sadece 3 siyasi partidir” dedi.

Partilerin vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğine karar vermenin seçmenin görevi olacağını kaydeden Gelener, “Eşitlik ve adaleti savunan; çözüm ve barış için mücadele eden; laik, demokratik, ücretsiz ve bilimsel eğitim temelinde projeler üreten; sendikalar ve toplumla diyalog kurabilen; hukuksuzluğu ve yolsuzluğu görev edinmeyen kurum veya kişilerin toplumsal varlığımızın devamı için çalışabileceği inancındayız. Yalana, rüşvete, partizanlığa değil, akla ve bilime dayalı projelere tavır koyunuz” ifadelerini kullandı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar