Kıbrıs

Ekonomi Bakanlığı OSB Yasa Tasarısı ile ilgili bilgilendirme yaptı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatiline girmeden önce onayladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girecek olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Tasarı ile Bakanlar Kurulu ile Sanayi Dairesi’ne yetki verildiği, soruşturma memurlarına da para cezası kesme yetkisi getirildiği kaydedildi.Açıklamada, Tasarıda, “alt yapı”, “ortak hizmetler” ve “ortak kullanım alanlarını” tanımlanarak, bu alanlara yapılan gayri yasal müdahaleleri engellemek ve/veya ortadan kaldırmak amacıyla yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Mevcut yasada, her ne kadar ortak hizmetlere yapılan zararla ilgili “zararı, yapan veya sebebiyet veren ilgili kuruluş veya kişi karşılar” ibaresi yer alsa da, zarar tespitinin, uyarının ve/veya cezalandırmanın kim veya hangi otorite tarafından yapılacağının net olmadığı kaydedilen açıklamada, yeni OSB (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sanayi Dairesi’nin, öncelikle denetim, uyarı, önlem alma ve cezalandırma konularındaki yetkilerinin net bir şekilde belirtildiği ifade edildi.

Yasada yapılan değişiklik ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin düzen ve temizlik gibi konularını kontrol edecek memurların da tanımlandığı, Bakanlar Kurulu’nun, Sanayi Dairesi’ne bağlı kamu görevlilerinden, soruşturma memurları görevlendireceği ve bu memurların idari para cezası kesebileceği ifade edildi.

İdari para cezaları verilirken, yasaya aykırılık tutanakla tespit edilecek. Yani, tüm cezalar “gerekçeli idari para cezası” olarak verilecek. Bu cezalar, uygulamada kolaylık sağlanması gerekçesi ile ayni zamanda, 3 iş günü içerisinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na da bildirilecek.

Soruşturma memurları ortak hizmetlere ayrılmış yerlerde izinsiz reklam yapanlara, ortak kullanım alanına atık atan veya taşınır mal bırakan kişilere kiracıların faaliyetlerini engelleyici, sağlıklarını tehdit edici veya bölgenin bütünlüğünü bozucu faaliyette bulunan kişilere iş yerinde ve/veya tesisinde izin verilen faaliyetin dışında başka bir faaliyette bulunan kişilere. tesisinin genel yerleşme planına uygun olarak yapmayan veya bakanlığın onayını almadan yapan kişilere asgari ücretin yarısından, 4 katına kadar değişen miktarlarda idari para cezaları uygulayabilecek.

Sanayi Dairesi, yasada yapılan değişiklikle, yasaya aykırılıktan idari para cezası alan ve 3 ay içerisinde yasaya aykırılıklarını gidermeyen tesislerin, 3 gün süreyle; 6 ay içerisinde giderilememesi halinde ise 15 gün süreyle faaliyetlerini durdurma yetkisine sahip oldu.

OSB (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ortak kullanım alanlarına bırakılan herhangi bir taşınır mal ile ilgili, yasada yer alan ceza kuralları uygulandığı halde sorun ortadan kalkmamışsa veya taşınır malların sahipleri, gereken araştırmaya rağmen tespit edilemiyorsa, ilgili taşınır malların Sanayi Dairesi tarafından uygun görülen bir alana çekilip, muhafaza edilebilmesi izin veriyor.

Malların çekileceği yazılı ve görsel medya aracılığı, ve bölgede bildirim dağıtmak suretiyle duyurulacak. Muhafaza edilen ve 1 yılın sonunda sahipleri tespit edilemeyen mallar ise Çevre Dairesi’nden alınacak görüşle bertaraf edilir. Bertarafı uygun görülmeyen ise Kaymakamlığın da bulunacağı açık arttırma ile satışı yapılarak elden çıkarılacak.

BAKANLAR KURULUNA TÜZÜK DÜZENLEME YETKİSİ

Organize Sanayi Bölgeleri’nde alt yapıya yönelik yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan faaliyetler, yasada yapılan değişiklikle Sanayi Dairesi’nin bilgi ve onayı ile yapılmasını düzenledi.

Bakanlar Kuruluna, kiralama kriterleri, kira sözleşmesi süresi ve şekli, kira bedelleri, kira bedeli belirleme kriterleri, idari ve ortak hizmetlere katkı payı, kira tahsili, müracaatta istenecek bilgi ve belgeler gibi konularda tüzük düzenleme yetkisi verildi.

Başa dön tuşu