Köşe Yazarları

Ekmek parasını kazanan kadınlar

 

1960’lı yıllarda Amerika’da on sekiz yaşından küçük çocukları olan her on ailenin dokuzunda birincil olarak ekmek parasını kazanan erkeklermiş. Pew Araştırma Merkezi’nin hafta içinde yayınladığı rapora göre bu rakam günümüzde her on ailenin altısında böyle. Bir başka deyişle ekmek parasını kazanan kadınların oranı 1960’lı yıllarda %10 iken, şimdilerde tam %40! 
* * *
Bu gelişme aslında son derece beklenen bir şey. Çünkü son elli yılda Amerika’da kadınlar ve erkeklere beşeri sermaye biriktirme yani eğitim konusunda yapılan yatırım aynı oranda.  Örneğin, üniversite öğrenci ve mezunlarının yarıdan biraz fazlası kadın. İşgücü piyasasındakilerin %47’sinin kadın olması, bir yerde ailelerin çocuklarının eğitimine yaptıkları yatırımın karşılığı olan getiriyi toplamaya çalıştıkları anlamına geliyor.
* * *
Bu tarihsel trende ek olarak, 2007 yılında başlayan ekonomik krizin, Büyük Depresyonun orantısız bir şekilde erkeklerin daha yoğun çalıştıkları sektörleri, örneğin inşaat sektörünü vurmuş olması da aile içinde birincil olarak ekmek parasını kazananın kadınların olmasına katkıda bulunmuş görünüyor.
* * *
Ailede birincil olarak ekmek parası kazanan kadınların sayısının artması her ne kadar doğal görünüyorsa da detaylara baktığımız zaman olayın iki ilginç dinamiği olduğunu görüyoruz. Birincisi bu kadınların aile yapısıyla ilgili: Bu kadınların üçte ikisi çocuklarını yalnız başına büyüten ebeveynler; geriye kalan üçte biri ise evli. Bir başka deyişle, evli olan 5,8 milyon Amerikalı kadının kocalarından daha fazla gelirleri var. Evli olan kadınların ortalama geliri 80 bin dolar iken, çocuklarını yalnız başına büyüten kadınların geliri sadece 23 bin dolar. Çocuklarını yalnız başına büyüten bu kadınların demografiği de evli olanlardan çok farklı. Yaşları genç ve eğitim düzeyleri düşük, çoğu Afrika kökenli Amerikalı veya Hispanik. Evli olanların çoğunluğu orta yaşın üzerinde, beyaz ve eğitim düzeyleri yüksek. Çocuğu olan bütün ailelerin medyan gelirinin 57 bin dolar olduğu göz önüne alındığında, ciddi bir sosyal problemle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor.
* * *
İkinci ilginç nokta ise, daha çok sayıda kadının gelir getiren işlerde çalışmasının daha rahat yaşamayı, evliliğin sürmesi ve başarılı olmasını ve çocukları yetiştirmeyi nasıl etkilediğiyle ilgili olarak Amerikalıların ne düşündüğü. Pew Araştırma Merkezi’nin anketine göre, Amerikalıların üçte ikisi kadınların gelir getiren işlerde çalışması sonunda daha konforlu bir hayat sürüleceğine inanıyor. Fakat yüzde ellisi ise kadınların artan oranda çalışıyor olmalarının evliliklerin sürmesini ve başarılı olmasını zorlaştırdığını dile getiriyorlar. En önemlisi de Amerikalıların %75’i ailelerin çocuklarını daha iyi yetiştirme konusunda zorlandığını ifade etmiş.
* * *
Evliliklerin bozulmasına, çocukların iyi yetiştirilememesine katkıda bulunan,  fakat daha konforlu bir hayat sağlayan bu gelişme, Amerika’nın yakın bir gelecekte nasıl bir memleket olacağını belirleyen faktörlerden birisi olacak diye düşünüyorum. Ekonomik davranışların sosyal ve politik yapıyı nasıl belirlediğine bir kez daha şahit oluyoruz.
* * *

Daha Fazla Gösterİlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı