EkonomiKöşe YazarlarıSürmanşet

Devletin toplamadığı vergi 278 milyon TL !


Vergi genel tanım itibari ile devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve kamu hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek gayesiyle, ekonomik birimlerden (bunlar gerçek veya tüzel kişiler olabilir) kanunda öngörülen esaslara uymak kaydıyla ve hukuki zorlama altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere aldıkları para tutarlarıdır.

Verginin genel tanımından da anlaşılacağı üzere vergi vermek hukuki bir zorunluluk olup bu zorunluluğa uymayanlar suç işlemiş kabul edilmektedir. Ülkemizde bu suç yıllardır sermaye kesimi tarafından işlenmekte ancak hükümetler bu suçu işleyenleri bir türlü cezalandıramamaktadır.

Bu çerçevede Maliye Bakanlığı resmi verileri ile konuyu açacak olursak 2019 yılında 2 Bin 467 kurum, bizzat kendisi, hiçbir zorlayıcılık olmadan devlete vergi vereceğini beyan etmiştir. 2 Bin 467 kurumun 2018 yılı kazançlarına yönelik 2019 yılında devlete ödemeyi beyan ettiği vergi miktarı ise 736 Milyon 611 Türk Lirası’dır.

2019 Bütçe gerçekleşmesinde ise 2018 yılına binaen beyan edilip Devlete Ödenen ve/veya Devletin Topladığı Kurumlar Vergisi ise 458 Milyon 393 Türk Lirası’dır.

Yani 2019 yılında ülkemiz ekonomisinde faaliyet yürüten kurumların hiçbir zorlayıcılık olmadan tamamen beyana dayalı bir şekilde ödemeyi taahhüt edip ödemediği vergi 278 MİLYON 218 BİN Türk Lirasıdır.

Yaşanan döviz krizi sonrası 2019 yılı gerçekleşen bütçe rakamlarından hareket ettiğimizde bütçemizde genel gelir gider arasındaki açık 285 Milyon 563 Bin TL olup eğer kurumlarınız ödemeyi taahhüt ettiği vergiyi ödeseydi veya devlet yasa gereği kurumların beyan ettiği vergiyi toplamış olsaydı 2019 yılı için bütçemiz 285 Milyon 563 Bin TL değil 7 Milyon 345 Bin TL açık verecek ve dışa bağımlı olmadan alt yapı yatırımlarına da bütçemizden kaynak yaratmış olacaktı. Hatta 2019 yılı öncesi için rakamları incelediğimizde görmekteyiz ki  kurumlar beyan ettikleri vergileri ödemiş olsaydı bütçemiz fazla bile vermiş olacaktı.

Bu rakamlar KKTC bütçesi için inanılmaz rakamlar olup yıllardır bütçe açığımız var; bunun da sebebi kamu sektörüdür diyenlere de şamar gibi bir tokat olmuştur. Her fırsatta Türkiye’den para gelecek, şu an  elimizde kaynak yok diyenler aslında yıllardır üzerlerine düşen vergi toplama görevini yerine getirmedikleri için kaynak sıkıntısı yaşadıklarını artık görmeli ve bu ülke ekonomisi içeresinde üretilen değer üzerinden herkesin elin taşın altına eşit bir şekilde konması sağlanarak kendi ayaklarımız üzerinde durmamız söylemini pratiğe dökmemizin tam zamanıdır.

 

Kaynak: http://www.vergi.gov.ct.tr/?q=content%2Fkktcnin-2018-vergi-rekortmenleri-a%C3%A7iklandi&fbclid=IwAR3kr-Ih95vHyMmAj2Yz0O7S9YQZoqbMxuZd5LiWh72Dc6m70LC98CdVBJE


Başa dön tuşu