Dev-İş ile PEO, 1 Mayıs Nedeniyle Ortak Mesaj Yayınladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Dev-İş ile PEO, 1 Mayıs Nedeniyle Ortak Mesaj Yayınladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ile Güney Kıbrıs’ta örgütlü PEO, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptıkları ortak açıklamada tüm Kıbrıslı çalışanları selamladı.

İki örgüt adına Dev-İş Genel Başkanı Mehmet Seyis imzasıyla yayımlanan mesajda, eşitsizlik ve sömürünün olmayacağı daha iyi bir dünyanın inşası hedefiyle işçi sınıfının haklarını savunmak için verdikleri mücadelelerde tüm halklarla sınıfsal dayanışma belirtildi.


“Pek çok halkta acılar yaratan ve savaşlara yol açmaya devam eden emperyalist ‘Yeni Dünya Düzeni’ne karşı uluslararası hukuk ilkelerine saygıya dayalı dünya barışı için dünyanın dört bir yanında mücadele eden barıştan yana ilerici güçlerle sesimizi birleştiriyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gezegenin egemen güçleri barış ve halkların refahı için değil, kendi ekonomik, siyasi ve askeri egemenliklerini dayatma hedefiyle saldırılarına ve müdahalelerine devam ediyorlar. İki örgüt bu yılki 1 Mayıs’ta tüm dünyada çalışanların kapitalist sistemin derin küresel krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya olduklarını ve milyonlarca emekçinin işsizliğe, yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya itilmekte olduğunu kaydediyorlar.

”Neoliberal politikaları öne çıkaran sermaye ve uluslararası örgütler çalışanların uzun yıllar süren çetin mücadeleler sonucu elde ettikleri hak ve kazanımlarını yok etmek hedefiyle işçi sınıfına karşı saldırısını kiriz bahane edilerek daha da yoğunlaştırdığına işaret edilen mesajda, Avrupa’da neoliberal güçlerin öne sürdükleri bu politikaların krizin aşılmasına götürmediğini, tam aksine ülkelerin ekonomilerine yapılan müdahalelerle daha büyük çıkmazlara yol açtığı kaydedildi.

“Bu neoliberal anlayışın olumsuz sonuçlarını bugün memorandum ve Troyka ile Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya ve diğer ülkelerdeki çalışanlar yaşamaktadır” denilen ortak mesajda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çalışanların işçi düşmanı politikalara ve çalışma ilişkilerine karşı Avrupa Birliği (AB) ve dünyada direndiği hatırlatıldı.

Mesajda, Dev-İş ve PEO’nun bu anlamda dünya çalışanlarıyla aynı yolda yürüdüğü kaydedildi.

Emekçiler için bugünkü zor koşullarda, dünyanın bütün ülkelerindeki çalışanların eylem birliği ve dayanışması meselesinin önemli olduğunu ifade edilen mesajda, “Adalet ve dayanışmanın dar ve bireysel ekonomik çıkarların üstünde olacağı bir dünya toplumu için mücadelede dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarla aynı saflarda yer alıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ortak mesajda, Kıbrıslı Türk ve Rum çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl da “bölünmüş vatanda” kutlandığına işaret edilerek,  Kıbrıslı  emekçileri için, Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkenin yeniden birleşmesinin temel ve öncelikli hedef olmaya devam ettiği vurgulandı.

Küresel ekonomik kriz ve sonuçlarının Kıbrıslı Rum veya Kıbrıslı Türk tüm Kıbrıslı çalışanların sınıfsal çıkarlarının ortak olduğunu daha yoğun bir biçimde ortaya koyduğu ifade edilen mesajda, “Kıbrıs sorununun çözümüyle yurdumuzun yeniden birleşmesi ve Kıbrıs’ın tümünün askersizleştirilmesi için görevimiz faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırmaktır” denildi.

Ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“PEO ile Dev-İŞ tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli bir devlet çerçevesinde ve ilgili BM kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşma çabasına istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam etmektedirler. Çözüm Birleşmiş Milletlerin ilgili kararlarına uygun, iki toplum arasındaki Yüksek Düzey Anlaşmaları çerçevesinde, Avrupa ilke ve değerleriyle insan haklarına saygılı olmalıdır. Üzerinde anlaşmaya varılacak olan çözüm Kıbrıs’ı yeniden birleştirmeli; Kıbrıs’ı özgür, bağımsız, askersizleştirilmiş ve bütün Kıbrıslıların ortak vatanı kılmalıdır.”

Ortak mesajda, Kıbrıslı Türk ve Rum  çalışanların 1 Mayıs için gerçekleştirilecek ortak etkinliklere kitlesel olarak katılma çağrısı yapıldı.

ETKİNLİK PROGRAMLARI

Ortak mesajda, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle düzenlenen ve tüm çalışanların katılmaya davet edildiği etkinlikler şöyle:

“1 Mayıs 2013 Çarşamba saat 10.00’da PEO binasında toplantı ve Özgürlük (Elefteria) Meydanı’na yürüyüş.  Aynı günün akşamı saat 18.30’da Dev-İş ve diğer örgütlerin birlikte gerçekleştireceği Girne Kapısı’ndan başlayacak olan etkinlik.”

Ortak mesajda, PEO ve Dev-İş’in Kıbrıslı Türk ve Rum çalışanların çözüm ve yeniden birleşme çabasına devam edeceği güvencesi verilerek, “Yurdumuzun yeniden birleşmesi için mücadeleyi sürdürmek ve daha da yoğunlaştırmak sınıfımızın idealleri uğruna canlarını feda edenlere ve öncülere borcumuzdur” ifadesi kullanıldı.

“Vizyonumuz, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs çerçevesinde tüm çalışanlar açısından daha iyi bir topluma ulaşmak için ortak hedeflerimizi önümüze koymaktır” denilen mesajda, ortak vatan için ortak mücadelenin her zaman yol gösterici olduğu kaydedildi.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar