Kıbrıs

Denktaş: Amaç vergi yükümlülerini daha az vergi dairelerine getirmekİnternet Vergi Dairesi, 2 Mayıs’ta hizmete giriyor.
İnternet Vergi Dairesi’nin açılmasıyla vatandaşlar Vergi Daireleri’ne gitmeden Gelir ve Vergi Dairesi’nden temin edecekleri kullanıcı adı ve şifresiyle www.vergi.gov.ct.tr adresinden işlemlerini online gerçekleştirebilecek.
Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi’nin digital dönüşüm projesi olan İnternet Vergi Dairesi’ni  vatandaşlar, yetkili muhasip/murakıplar kullanabilecek.Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İnternet Vergi Dairesi konusunda bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

Basın toplantısına Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu, Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, şube amirleri ve projeyi hazırlayan ekip katıldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş basın toplantısında yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi’nin Kasım 2016 yılında başlayan digital dönüşüm yürüyüşünü yeni bir kulvara taşımak üzere olduğuna işaret ederek, İnternet Vergi Dairesi’nin 2 Mayıs’ta vatandaşlar ile yetkili muhasip/murakıpların hizmetine sunulacağını söyledi.

“AMAÇ VERGİ YÜKÜMLÜLERİNİ DAHA AZ VERGİ DAİRELERİNE GETİRMEK “

Yaklaşık 18 ay gibi bir sürede 6 ilçedeki Vergi Daireleri’nin alt yapılanın yeniden düzenlendiğini anlatan Bakan Denktaş, amaçlarının Vergi Dairesi’nin verdiği hizmetleri yükümlülerin ayağına götürerek, vergi yükümlülerini Vergi Dairelerine daha az getirmek olduğunu kaydetti.

YAPILABİLECEK İŞLEMLER…

İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabilecek işlemlere de değinen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Beyanname İşlemleri; Katma Değer Vergisi, Kira Geliri, Ücretlere İlişkin işlemler, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi, tüm stopajların beyannamelerinin internet ortamına verileceğini aktardı.

Denktaş, daire tarafından verilen ve internet sayfasından üretilecek belgelerin doğruluğunun sorgulanmasının da İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabileceğini anlattı.
Tahsilat işlemlerinin de İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabileceğine işaret eden Denktaş, İnternet Vergi Dairesi ve diğer Vergi Daireleri’nden yapılmış tüm tahakkuk işlemlerine ait tahsilat işlemlerinin İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabileceğini söyledi.

Ödemelerin sanal pos üzerinden yapılabileceğini, yakın zamanda bankalarla entegrasyon sağlanarak, mükelleflerin bankaları aracılığıyla ödeme yapabileceklerini ifade eden Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sicil, beyanname, tahakkuk, borç ve tahsilat bilgisi sorgulamanın da İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabileceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Denktaş, tüm harçların ödenmesi, yıllık beyannamelerin sunulabilmesi, mükellefiyet durumunu bildiren yazı, Vergi Güvenlik Belgesi başvuru ve sonuç yazısı, gerçek kişilerde işe başlama bildirimi, diğer kamu kurumları ile entegrasyon, gerçek kişilerde adres değişikliği bildirimi ile ilgili işlemlerin ise İnternet Vergi Dairesi’nde gelecekte yapılabilecek işlemler olduğunu anlattı. 

VERGİ UYGULAMALARINDA ÖDÜL VE CEZA DÖNEMİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 yılında vergi uygulamalarında ödül ve ceza yönteminin devam edeceğini söyledi. 

Denktaş şöyle devam etti:
“Kamuoyuna daha önce de duyurmuş olduğumuz gibi hizmet kalitemizi artırarak hem vatandaşlarımıza vergi yükümlülükleri hususunda kolaylıklar sağlamak hem de vergilerin zamanında ve adil bir biçimde toplanarak gerektiği gibi kamusal hizmete dönüştürülmesi adına fayda sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.”
Denktaş, bu kapsamda vergi adaletini daha da pekiştirmek maksadıyla zamanında ve usulüne uygun vergi yükümlülüğünü yerine getiren vatandaşlara ilişkin ödül uygulamalarının 2018 yılında uygulamaya girdiğini anımsattı.

YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ…

Denktaş, şöyle devam etti: 
“Gelir Vergisi, Götürü Usulde Vergi, Katma Değer Vergisi, Taşınmaz Mal Kira Stopajı ve Kurumlar Vergisi yükümlülerimizden, aylık beyanlarda 36 ay, yıllık beyanlarda üç yıl boyunca kesintisiz olarak yasal vergilendirme süreleri içerisinde beyannamelerini sunanlar ve tahakkuk eden vergileri düzenli olarak yasal sürelerinde ödeyenlere, 2018 yılı içerisinde sunulacak beyanlarda ve takip eden vergilendirme dönemlerinde ödemekle yükümlü oldukları vergi miktarlarında yüzde beş indirim yapılmaktadır.”

Denktaş, yükümlülerin ödül sisteminden yasalar uyarınca faydalanabilmeleri için kesintiye uğratmadan yükümlülüklerini düzenli yerine getirmeye devam etmeleri ve haklarında ilgili süreler içerisinde re’sen, ikmalen ve idarece tarhiyatlar neticesinde ek vergi tahakkuk ettirilmemiş olmasının koşul olduğunu söyledi.

Denktaş, herhangi bir sebeple koşullara uymayan ya da indirim hakkını kaybeden yükümlülerin üç yıl düzenli yükümlülüklerini kesintisiz yerine getirdikleri takdirde indirim hakkını yeniden kazanabileceklerine işaret etti.

“CEZA UYGULAMALARI DA VAR…ASGARİ ÜCRETE BAĞLI USULSÜZLÜK CEZASI”

Serdar Denktaş, vergi kayıplarını engellemek adına yürürlüğe giren ödül uygulamalarına karşı, vergi adaletini daha da pekiştirmek maksadıyla zamanında ve usulüne uygun vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen yükümlülere ilişkin 2018 yılında yürürlüğe giren ceza uygulamaları bulunduğuna da değinerek şöyle devam etti:

“Vergiyi doğuran olaylar neticesinde yasal vergilendirme süreleri zarfında vergi yükümlüklerinin yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen yükümlülükler için yasalarımızda düzenlenmiş olan usulsüzlük cezaları da uygulamaya konulmuştur.
27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası uyarınca vergi beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi, tutulması zorunlu defter ve/veya kayıtların tutulmaması, eksik veya usule aykırı tutulması gibi durumlarda asgari ücrete bağlı olarak usulsüzlük cezası kesilmektedir.”

Yasalarda düzenlenmiş bulunan Veraset ve İntikal İşlemlerinde beyannamelerin yasal sürelerinde sunulmaması ve Pul vergisinin usulüne uygun uygulanmaması gibi özel durumlarda da usulsüzlük cezalarının uygulamaya alındığını belirten Denktaş, yürürlüğe giren bir diğer uygulamanın da 2018 yılından itibaren ise Vergi kaybı yaratan yükümlülere uygulanacak tarhiyatlarda vergi kaybı miktarına bağlı uygulanacak ceza ile birlikte kayba uğratılan verginin yasadaki beyan ödeme tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte talep edileceği olduğunu söyledi.

“ADİL VERGİ DÜZENİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yasalarda düzenlenen gerekli ödül ve cezaların toplum adına daha faydalı sonuçlar doğuracağına inanç belirten Bakan Serdar Denktaş, kamu yararını göz önünde bulundurarak vergi kayıplarına uğranmaması ve ödeme gücüne göre adil bir vergilendirme düzeni için sorumluluklarının farkında olduklarını, her türlü iyileştirme için imkanlar dahilinde uygun koşullar yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümetin ve bakanlığının kayıp ve kaçağın önlemesi adına büyük uğraşlar verdiğine dikkat çekerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Araç Kayıt İşlemlerinin yeniden Gelir ve Vergi Dairesi yükümlülüğüne girmesi için temaslar yapılacağını sözlerine ekledi. 

Başa dön tuşu