Kıbrıs

“Değişiklikler olursa iletişim şebekesi çöker, Kıb-Tek batar”Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Yenilenebilir Enerji (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü’nde değişiklikler yapılmaya çalışıldığını; ileri sürülen değişikliklerin olması halinde iletim şebekesinin çökeceğini, Kıb-Tek’in batacağını savundu.
El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, enerjiden sorumlu bakanlığın talimatı ile tüzükte, güneş enerjisi sistemleri (GES) için öngörülen toplamda 30 MW’lık kurulu güç kotasının 50 MW olarak artırılması değişikliğinin ve GES’lerin ihtiyaç fazlası olarak şebekeye vereceği elektriğin en düşük konut tarifesinden (bugün için 40 Krş/kWs) Kıb-Tek tarafından satın alma zorunluluğu getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.GES’lerin çevre ve insan sağlığı açısından değerinin yadsınamayacağını ve mümkün olduğunca yaygın kullanımının Sendikaları tarafından da desteklendiğini belirten Öksüzoğlu, özetle şöyle devam etti:

“Ancak, bilindiği üzere GES’lerden elde edilen elektrik enerjisini henüz ekonomik olarak depolamak mümkün olamamıştır ve arz sürekliliği sorunu bu nedenle de aşılamamıştır. Yine bilindiği üzere zaman zaman özellikle AKSA Enerji Üretim AŞ’ne ait Kalecik’deki santrallerden 17 MW gücünde bir ünite devre dışı kaldığı zaman, diğer devrede olan santraller bu açığı kapatamadığı koşullarda, ülkemizde bölgesel elektrik kesintiler yaşanmaktadır. GES’ler için de benzer durum söz konusudur ve toplam 30 MW’lık kota böyle bir sorun yaşanmaması için konmuştur. Kotanın 50 MW’a çıkarılması, arz güvenliğini tehlikeye sokacak ve sıklıkla şebeke çökmelerine neden olacaktır. Bu nedenle böyle bir değişiklik kararı bizim açımızdan kabul edilemezdir.

Yapılmak istenen bir diğer değişiklik ise direk Kıb-Tek’i batırmaya yöneliktir. Bilindiği gibi Kıb-Tek, Elektrik İnkişaf Yasası ile kurulmuş; elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tahsilatından sorumlu bir kamu kurumudur. Devlet’ den tek kuruşluk mali kaynak almadan, tamamen kendi faaliyetleri ile kâr amacı gütmeden yaptığı işi uygulamaya koyduğu tarifeler yolu ile finanse etmektedir. Elektrik satış tarifesi yasal olarak bu amaca uygun düzenlenmek zorundadır. Kıb-Tek’in 1 kWs elektrik maliyeti sadece üretim maliyetinden oluşmamakta buna, iletim, dağıtım ve diğer giderler de eklenmektedir. Durum bu iken, yine imzalatılan sözleşme ile pahalı alım yapmaya zorlandığı AKSA Enerji Üretim AŞ’den bile 28 Krş/kWs’inden elektrik alırken, GES’lerden 40 Krş/kWs fiyatla elektrik almaya zorlanması, Kıb-Tek’in temellerine dinamit koymakla eş anlamlıdır ve bu girişim de bizim tarafımızdan kabul edilemezdir!”

El-Sen Başkanı Öksüzoğlu, enerji politikalarının yap-boz türünden günü birlik kararlarla oluşturulamayacağını, 15-20 yıllık planlamayı gerektirdiğini ifade ederek, “Bu politikalar, Kıb-Tek dışarda bırakılarak hiçbir uzmanlığı olmayan siyasetçinin iki dudağı arasından çıkacak kararlara terkedilemez. Hele de; Türkiye’den getirilen su örneğinde olduğu gibi “önce gelsin fiyatına sonra bakarız” yaklaşımına sahip politikacılarla bu iş hiç yürütülemez” dedi.

Öksüzoğlu, El-Sen’in, toplumun zararına olacak gelişmelere ne pahasına olursa olsun meşru her yöntemle karşı durmayı toplumsal sorumluluk olarak görmeye devam edeceğini de kaydetti.

Başa dön tuşu