Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden Resmi Gazete özetleri


Bu hafta özetleyeceğimiz, geçtiğimiz haftanın Resmi Gazeteleri; 28, 29 Mart ve 1 Nisan 2019 tarihli, 43, 44 ve 45 sayılı olup, toplamda; 132 sayfadan ibarettir.

KKTC Başsavcısı, Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecek olan YİM 12/2018 sayılı dava için Avukat Çiğdem Besimler Kavaz’ın, davalılar adına mahkemede hazır bulunması, ispat-ı vücud etmesi, davaları yürütmesi ve bu davalar ile ilgili her türlü muameleyi yapması için yetkili kılmıştır.KKTC Başsavcısı, Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecek olan YİM 276/2018, YİM 32/2019, YİM 52/2019 sayılı davalar ve bu Emirnamenin yayınlanmasından sonra Taşınmaz Mal Komisyonu aleyhine Yüksek İdare Mahkemesinde açılacak davalarda Avukat Nahide Akyüzlü Aylanç’ın, Taşınmaz Mal Komisyonu adına mahkemede hazır bulunması, ispat-ı vücud etmesi, davaları yürütmesi ve bu davalar ile ilgili her türlü muameleyi yapması için yetkili kılmıştır.

Ulaştırma Bakanı tarafından; yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan, 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren, aks aralığı dört metre doksan santimetreden fazla ve azami had olan beş metre elli santimetreye çıkan aks arası bulunan otobüslerin güzergahları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 Yakın Doğu Üniversitesine ait olan otobüslerin güzergahları;

Yakın Doğu Bulvan- Dr. Fazı! Küçük Bulvan- Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi- Gazeteci Kemal Aşık Caddesi- Cemal Gürsel Caddesi- Bedrettin Demirel Caddesi- Abdi ipekçi Caddesi- Gazeteci Kemal Aşık Caddesi – Mustafa Ahmet Ruso Caddesi- Dr. Fazıl Küçük Bulvarı – Yakın Doğu Bulvarı.

 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine ait olan otobüslerin güzergahları;

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Hamitköy – Dr. Fazıl Küçük Bulvarı – Şht. Mustafa:: Ahmet Ruso Caddesi- Gazeteci Kemal Aşık Caddesi- Cemal Gürsel Caddesi – Bedrettin Demirel Caddesi- Abdi İpekçi Caddesi- Gazeteci Kemal Aşık Caddesi- Mustafa Ahmet Ruso Caddesi- Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Hamitköy- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Hamitköy- Dr. Fazıl Küçük Bulvarı – Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu Kermiya- Alayköy Çemberi- Ağıilar Çemberi- Güzelyurt /Lefkoşa Anayolu- Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Hamitköy- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.

Otobüslerin, bu güzergahları saat 07:00 ile 23:00’a kadar olan süreler dışındaki herhangi bir zamanda, diğer yerleşim birimlerinde ise tamamen seyrüseferlerini ve bulunmaları yasaklanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde, Girne İlçesi, Dikmen Belediye Meclis Üyeliğine Cumhuriyetçi Türk Patrisi’nden aday olup seçilen ancak istifa eden Ali Hidayet’den boşalan Meclis Üyeliğine, ayni partiden, Mustafa Özdeğirnıenci’nin seçilmiş olduğu ilan olunur. Ayni şekilde; Girne, Alsancak Belediye Meclis Üyeliğine seçilen, Ubp adayı Senem Palabıyık Karayel’in istifası ile boşalan yere, Ubp adayı olup seçilemeyen ve en fazla oyu almış olan Turgut Özbirim’in seçildiği ilan olunmuştur.

“Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası” Anayasanın 92’nci maddesinin (7)’nci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunmuştur. Gelirler Cetvelinde saptanan kaynaklardan 500.000 TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) Vergi Dışı Gelirler ve 8.250.000 TL (Sekiz Milyon İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) Devlet Katkısı olmak üzere, toplam 8.750.000 TL (Sekiz Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) gelir öngörülmüştür. Bütçe kalemleri ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

“Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasası” Anayasanın 92’nci maddesinin (7)’nci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunmuştur. Gelirler Cetvelinde saptanan kaynaklar olan Vergi Dışı Gelirlerden 17.900.000 TL (On Yedi Milyon, Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) gelir öngörülmüştür.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Tarafından Döviz Cinsinden Yapılmış Olan Sözleşmelerden Aylık Kira Bedeli Dört Bin Amerikan Doları ve Altında Olanların 1 Mart 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemi Kira Ödemelerinde Döviz Kurunun Sabitlenmesinin Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası, Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanmıştır. Yasanın amacı , ekonomik krizin yanında dövizin yüksek olması nedeniyle oluşan etkilerin azaltılmasıdır. Kurlar;

1 STG: 5.20 TL

1 €: 4.60 TL

1 USD: 3.80 TL olarak sabitlenmiştir.

Wintersun Development Ltd.’in (Korineum Golf & Beach Resort Hotel) 10 yıldır kirasında bulunan ve arıtma tesisi, rekreasyon ve plaj giriş alanı olarak kullanılan 60 dönümlük arazinin mülkiyetinin, Orman Dairesinde kalması ve herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredilmemesi koşuluyla, 25 yıl süre ile kiralanmasına karar verildi. Aralık 2018 tarihinde ilgili şirketin, kira borcu olduğu yönünde Sayıştay Başkanlığı tarafından rapor hazırlanmıştı.

 Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Gazimağusa, Dipkarpaz, Lefke, Dikmen ve Girne Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Ayrıntı verilmedi.

 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca 10 yabancı uyruklu kişiye izin verilmesi kararlaştırıldı.

2019 Yaz Saati Emirnamesi yayınlandı.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik No:2) Tüzüğü onaylandı.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Davut Ocak’ın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, sözleşmeli personel olarak istihdamına karar verildi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü tarafından Merkez Müdürlük Binası olarak kullanılmak üzere, tanesi 300 Stg. olmak üzere 2 adet daire kiralandı.

Hissedarları T.C. ve KKTC vatandaşlarından oluşan ve tapu kayıtlarında adına taşınmaz mal kaydı bulunan Altınbalık Ticaret Ltd.’in hisse devri yoluyla yabancı uyruklu şahısların kontrolüne geçmesi için gerekli iznin verilmesi onaylandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren radyolardaki personele eğitim vermek için TRT İzmir Radyosundan ülkemize gelen Spiker Deniz Noonan ve Prodüktör Cumhur Özmakinacı’nın gidiş dönüş uçak biletleri ve kalacakları süre içerisindeki tüm masraflarının karşılanması kararlaştırıldı.

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu yeniden oluşturuldu. Kurul; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve Başhekimi, KTTB Temsilcisi, Özel Hastaneler Birliği Temsilcisi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Temsilcisinden oluştu.

DAÜ Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma (Değişiklik) Tüzüğü yayınlandı.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulunda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan Derviş Akar üyelikten alınarak, yerine Osman Özkoraltay’ın atanmasına karar verilmiştir.

Sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan, KBB Uzmanı Dr. Tunis Özdoğanoğlu’nun sözleşmesinin yenilenmesi kararlaştırılmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığının davetlisi olarak ülkemizde misafir edilecek, KKTC’den İngiltere’ye göç eden ailelerin çocuklarından oluşan Kıbrıs Türk Gençlik Birliğinden  12 kişilik heyetin uçak biletleri, izaz-ikram, iç ulaşım ve konaklama giderlerinin toplamı olan 75.000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığının yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, İstanbul’da düzenlenen “Ace of Mice Turizm Fuarı”na katılıma ilişkin; stant yapım ücreti olan 59.000 TL’nin, ziyaretçilere sunulmak üzere izaz-ikram, hediyelik eşyalar için 53.518,50 TL’nin, broşürlerin gümrükten kurtarılması emanete alınması gibi giderler toplamı olan 2.000 TL’nin ödenmesine karar verildi.

Turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Bakanlık tarafından, kurum ve kişilere yapılan toplam 233.731,40 TL tutarındaki katkının karşılanması kararlaştırıldı.

Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi ve Uyulması Gereken Kurallar Tüzüğü onaylanarak yayınlandı.

Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama (Değişiklik) Tüzüğü onaylanarak yayınlandı.

Ülkemizde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda taşan ve Lefkoşa-Girne Anayolu Ciklos Bölgesinde büyük hasara neden olan Boğaz Deresi’nin, yolun bir tarafından diğer tarafına geçmeden sürekliliğini sağlamak, anayola yeniden zarar vermesini önlemek amacıyla deplase edilmesine ve haritada gösterilen yeni yapılacak kanalın dere yatağı olarak düzenlenerek haritalara işlenmek suretiyle kayıt altına alınmasına karar verildi.

KKTC Berlin Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Oktay Öztürk Dışişleri Dairesi Merkez Örgütüne görevlendirildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı Tanıtma Dairesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan Havva Hayırsever’in ve Selhan Himmet Zeki’nin hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

İnönü Köyü’nde Kemal Kızıl’a ait konut amaçlı kiralanan hali arazinin icar süresinin 20 yıl, Mutluyaka Köyü’nde Mehmet Özkan’a ait işyeri amaçlı kiralanan hali arazinin icar süresinin 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

Yurttaşlık Yasası’nın 9(1)(C) maddesinin öngördüğü koşulları yerine getirdiklerinden; Fatma Açıkel, Zübeyde Nur Deste, Hatice Kübra Deste, Sedef Nur Berrak, Cansu Tek, Beyhan Tok, Şükrü Topbaş, Yusuf Kızgın ve İbrahim Ölmez’in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verildi.

Tüketicilerin, banka ve diğer kredi veren kuruluşlardan tüketici kredisi olarak aldıkları kredilerine uygulanacak kuralların, tüketicileri koruyucu şekilde olmasını sağlamak amacıyla, önceden açıkça tüketicinin bilgilendirilmesini, kredi faiz oranlarını, bileşik faizin yasaklanmasını, tüketicinin cayma haklarını, şikayetlerinin değerlendirilmesini ve yasaya aykırılık halinde yaptırımları belirlemek amacıyla Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.Başa dön tuşu