Avunduk: Eyleme geçme zamanı geçmektedir! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
EkonomiSürmanşet

Avunduk: Eyleme geçme zamanı geçmektedir!

candan avunduk

KTSO Başkanı Candan Avunduk, “Hükümet edenlerin yerli üretimle alakalı hamasi söylem üretmek yerine eyleme geçme zamanları gelmiştir, hatta geçmektedir” dedi.

Avuduk’un açıklamsı şöyle: 


İçerisinden geçmekte olduğumuz süreç, katma değeri yüksek ekonomik aktivitelerin önemini, ülkemizdeki tüm ekonomik aktörlere yeniden hatırlatmıştır. Küresel anlamda yaşanan kriz, ülkemizi üretim gücü yüksek ülkelere kıyasla çok daha derinden etkilemiştir. Bunun başlıca nedeni, ülkemizde var olduğu artık tartışılmayan, yıllardır dile getirdiğimiz ve çözüm beklediğimiz,  yapısal sıkıntılarımızdır.

 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, ülkemizdeki bu yapısal sıkıntılara programlı çözümler üretilmesi konusundaki talebimizi mümkün olan her fırsatta ve her platformda dile getirmekteyiz. Ancak, hükümetlerin desteklenmesi elzem olan katma değeri yüksek sektörlerle alakalı karar alma aşamalarındaki irade noksanlıkları, yerli üretimin, yarattığı ekonomik aktivitelerin ve bu ülkenin refahının önünde bir engel olarak durmaktadır.  Yerli üretimle ilgili yaklaşımların artık söylemden eyleme dönüşmesi, derin yaralar almış ülke sanayimizi geleceğe taşımak için, ekonomik gelişmeler, yeni yatırımlar ve döviz kurlarındaki hareketlilik de göz önünde bulundurularak,  aşağıda bahsettiğimiz konularda ivedi adımlar atılması gerekmektedir.

 

  • İçme Suyu Sektörü

Ambalajlı içme suyu ithalatında uygulanan 14 kuruşluk Fiyat İstikrar Fonu (FİF), 14 Ocak 2011 tarihinden bu yana güncellenmemiştir. Ülkemiz bu süreç içerisinde, etkileri hala devam eden 2 farklı döviz krizi atlatmış, şu anda da dünyanın baş etmeye çalıştığı pandemi ile mücadele etmektedir. 2011 yılında, 1 Amerikan Doları (USD) 1,55 Türk Lirasına (TL) tekabül ederken, bugün 1 Amerikan Doları’nın karşılığı 6.85TL’dır, Özetleyecek olursak,   Dokuz sene önce belirlenen FİF miktarının kurdaki, enflasyondaki ve ambalajlı içme suyu sektöründeki yerli yatırımlarla oluşan mevcut kapasite dikkate alınarak ivedilikle güncellenmesini talep ediyoruz. Aksi, stratejik açıdan büyük önem taşıyan su sektörüne bile hükümetin sahip çıkmadığını gösterecektir.

 

  • Plastik Sektörü
    Ülkemizde çöp poşeti üreten 7 firma bulunmaktadır. Yerli üretim kapasitemiz, toplam tüketim miktarının kat ve kat üzerinde olmasına rağmen, ülkemize ciddi miktarlarda çöp poşeti ithal edilmektedir. Yukarıda da bahsi geçen haksız rekabet unsurları plastik sektörü için de geçerlidir. Plastik sektöründe faaliyet gösteren üreticilerimiz, rutin üretimleri dışında, yılda 350 ton civarında plastik atığı geri dönüştürerek, ekonomik ve çevresel faaliyetlere katkı sağlamaktadır. Yine rutin diğer üretimlerinin yanında, atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için Plastik sektöründe yeni istihdamlar yaratılmakta ve bu alanlarda, farklı ekonomik faaliyetlerin oluşması sağlanmaktadır. Maalesef,  mevcut hükümet ülke ekonomisinde, katma değeri oldukça yüksek sektörlerden biri haline dönen  plastik sektörünün rekabet etme gücünün arttırılmasını noktasındaki adımların atılmasını ivedilikle talep ediyoruz..

 

  • Zeytincilik Sektörü
    Zeytincilik sektörünün yaşadığı sıkıntılar gerek hükümet yetkileri ile yapılan toplantılarda, gerekse medya aracılığı ile defalarca dile getirildi. Dahası hükümet yetkilileri süreç içerisinde, bir çok kez, yerli üretime ve zeytincilikte yakaladığımız kaliteye destek bildiren açıklamalarda bulundular. Ancak, diğer sektörlerin yaşadığı sıkıntılarda da olduğu gibi, hükümet, zeytincilik sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişiminin sağlanması için de herhangi bir adım atmış durumda değildir. Buradan bir kez daha dile getiriyoruz; ülkedeki talep daralmasından kaynaklı 400 tona yakın zeytin stoğumuzun tüketilmesi adına hükümetin ivedilikle adım atması elzemdir. Raf ömrü kısa olan zeytinimizin iç pazarda tüketilmesini teşvik etmek adına sofralık zeytin ithalatını geçici süreliğine durdurulması, bu konudaki FİF oranlarının önümüzdeki yıl için yeniden düzenlenmesi ve sofralık zeytin üretimi konusunda teşvik politikalarını geliştirilmesi konularında hükümetten acil adımlar atmasını bekliyoruz.

 

Ekonomik akıl, özellikle bulunduğumuz süreç içerisinde, ülke ekonomimizi korumak adına uygulanması gereken adımları açıkça ortaya koymaktadır.

  1. Ülkedeki kaynakların etkin ve verimli kullanımı
  2. Pandemi kaynaklı stok artışının, iç pazarda tüketilmesi
  3. Dışarıya döviz çıkışının azaltılması

 

Hükümet edenlerin yerli üretimle alakalı hamasi söylem üretmek yerine eyleme geçme zamanları gelmiştir, hatta geçmektedir.

 

Saygılarımla,

Candan Avunduk

YK Başkanı

KTSO

 

 

 

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar