Kıbrıs

Birikmiş prim borçları için sigorta affının müracaat süresi 29 Temmuz 2022’ye uzatıldıSosyal Sigortalar Dairesi’ne birikmiş prim borçları bulunan işveren ve bağımsız çalışanlara yönelik sigorta affının müracaat süresi 29 Temmuz 2022’ye , ödeme süresi ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan Basın Duyurusu şu şekilde:
”24 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/2022 ve 28/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile Sosyal Sigortalar Dairesine borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların bu borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için müracaat süresi 29 Temmuz 2022, ödeme süresi ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Dairemizde önceden müracaatı bulunmayanların 29 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve müracaatları onaylananların bu borçlarını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.
1. AFTAN KİMLER FAYDANABİLİR?
Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işverenler kendilerinin ve çalıştırdıkları sigortalıların prim borçlarını ödeyebileceklerdir.
2. AF HANGİ SÜRELERİ KAPSAMAKTADIR?
16/1976 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası altında çalışanların 1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2019, 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası altında çalışanların 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2019 dönemi birikmiş prim borçlarını kapsamaktadır.
3. AFFIN BAŞVURU ZAMANI VE SÜRESİ:
Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Dairemize önceden müracaatı bulunmayanların ise 29 Temmuz 2022 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatları onaylanan sigortalılar, peşin ya da taksitli ödeme planı çerçevesinde ön peşinatı 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemek zorundadırlar.
4. ÖDEME ŞEKLİ:
Peşin ödemede, prim borçlarının ve ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zamlarının %15’inin tek seferde ödenmesi gerekmektedir.
Taksitli ödemde;
– Prim borçlarının %25’ini ve buna ait gecikme zamlarının %90’ının,
– Prim borçlarının %50’sini ve buna ait gecikme zamlarının %65’ının,
– Prim borçlarının %75’ini ve buna ait gecikme zamlarının % 40’ının 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde bakiye borçlara tercih edilen ödeme seçeneğinde belirtilen gecikme zammı indirimi yapılarak dondurulur ve en fazla 36 taksite bölünür.
Sosyal Sigortalar Dairesine birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.”


Başa dön tuşu