Kıbrıs

Basın, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması konusunda bilgilendirildi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede uygulamaya konacak projelerle ilgili basın yayın organları üst düzey yöneticileri ve köşe yazarlarına sunum yaptı.
Sunuma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz da katıldı.Müsteşar Bağzıbağlı, sunumda öncelikle daha da gelişecek olan dijital çağın temel gerekliliği olan telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi ve ülkede bilişim sektörünün oluşmasına imkan sağlanması için gerekli yapılanma, yatırım ve düzenlemelerin uygulanması yönündeki politikaları detaylı bir şekilde basın mensupların aktarıldı.

Oluşturulan politika çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılarak, mülkiyetin devlet elinde kalacak şekilde işlevlerinin altyapı ve üstyapı şeklinde ayrıştırılacağı belirtildi.

Altyapının, mobil ve sabit geniş bant internet hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, tüm haberleşme sağlayıcılarına eşit şartlarda ve adil şekilde arz edilmesi için yeniden yapılandırılmış Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletileceği vurgulandı.

Ülke genelinde telekomünikasyon altyapısı 62 santral, 450 saha dolabı, santraller ile saha dolapları arası toplam 777 km uzunluğunda bakır kablo envanteri ve 62 santralin 56 tanesini birbirine bağlayan toplam 642 km uzunluğunda fiber optik kablodan oluşurken, bu altyapının çağın gereklerini yakalamak için yetersiz olduğu ifade edildi.

Kemal Bağzıbağlı, buna ek olarak Telekomünikasyon Dairesi’nin uzunca bir süredir ihtiyaçları doğrultusunda ciddi bir yatırım reformundan geçmemesi, son kullanıcı tarafındaki şebekenin büyük çoğunluğunun bakır kablo olması, personel sıkıntısı yaşaması, teşkilat ve organizasyon şemasının çağın koşullarını karşılamaması ve haberleşme sağlayıcılarının Hizmet Seviye Anlaşması (SLA) taleplerini tam anlamıyla yerine getirememesinden dolayı gelişen teknolojiye bu haliyle ayak uydurmasının  teknik olarak mümkün olmadığına işaret etti. “Bu nedenle Telekomünikasyon Dairesi’nde yeniden yapılanma şarttır” diyen Bağzıbağlı, 2019 yaz döneminde duyurulması planlanan ihale kapsamında, ülke genelinde bakır kablo envanterinin fiber kablo ile değişimi ve TC Devlet Su İşleri’nin 700km’lik boru hattına fiber döşenmesiyle, toplam fiber ağını 2020 yılı sonu itibarıle 2 bin 500 km’ye çıkarılacağı açıklandı.

Ayrıca Telekomünikasyon Dairesi’nin 2019 yılı bütçesi içerisinde ödeneği ayırılmış olan toplam 22 milyon 780 bin TL’lik transmisyon, telefon şebekesi ve santral yatırımlarının gerçekleşmesiyle birlikte, haberleşme sağlayıcılarının talep ettikleri hizmet seviye anlaşmasının verilebilir hale geleceğini ifade edildi.

Bağzıbağlı, ayrışmanın ardından Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit/wireless/mobile, ses, genişbant, sms, mms ve son kullanıcıya verilecek diğer katma değerli servislerden oluşan üst yapısının mülkiyetinin de devlette kalacağını ve burada bir kamu-özel işbirliğine gidilmesi yönünde pkarar alındığını aktardı.

Kamu-özel işbirliğini “Her şey devletin mülkiyeti altında kalırken yükllenici firmaya söz konusu hizmetleri sağlaması için belli bir süreliğine işletme hakkı devrinden oluşmaktadır. Burada yüklenici firma yatırımını yapacak, işletecek ve süre dolduğunda yatırımlarla birlikte oluşan varlıkları devlete devredecek,” şeklinde açıklayan Bağzıbağlı, altyapıda 9.5 milyon dolar, üst yapıda 37 milyon dolar olak üzere öngörülen toplam yatırım miktarını 46.5 milyon dolar olarak açıkladı. Bağzıbağlı, altyapı yatırımı için gereken 9.5 milyon doların 4.5 milyon dolarının, yerine fiberoptik kablo döşenecek olan 777km’lik bakır envanterinin hurda satışından karşılanacağını belirtti.

“Gerekli yatırımların yapılabilmesi için geriye kalan yatırım maliyetinin de 2019 yaz döneminde duyurusu yapılacak olan kamu-özel işbirliği ihalesi çerçevesinde yaptırılması planlanmaktadır” diyen Kemal Bağzıbağlı, son olarak Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması, üstyapı kamu-özel işbirliği ihalesi, bakır kablo envanterinin fiber ile değişimi, altyapı ve üstyapı yatıorımlarının gerçekleşmesi ve bunu takiben 2020 yılı ortası itibarıyla teknoloji bağımsız frekans (4G/5G) ihalesine çıkılacağını kaydetti.

Müsteşar Bağzıbağlı, tüm bu yapılanma ve yatırımlar sayesinde bilişim sektörünün, turizm ve yüksek öğrenime ek olarak, öncü bir sektör haline gelmesi ve bu alanda önemli yatırımlala birlikte istihdam imkanlarının önünün açılacağını söyledi. Bu sayede gündelik hayatın her unsurunun yaratılacak teknoloji ile daha da kolaylaşacağını, üretimin artacağını ve bilişim sektörü ürünlerinin izolasyoınlara takılmadan kolayca ihraç edilebileceğini sözlerine ekledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin “satılacağı, peşkeş çekileceği” ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Bağzıbağlı, Bakanlar Kurulu’nun 23 Şubat 2017’de Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirme kapsamına alan bir karar aldığını, ancak 19 Mart 2019’da bu kararın iptal edilip, altyapının daire tarafından işletilmesi, üstyapının da devlet – özel işbirliğinde işletilmesi kararının alındığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise konuşmasında, çalışmayı Bakanlar Kurulu’na sunduklarını, herhangi bir siyasi irade eksikliği olmadığını, yasal çalışmaların tamamlanması için 5 haftalık bir süre öngördüklerini kaydetti. Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nın karşı duruşu ile ilgili olarak Atakan, değerlerin devredilmeyeceği, çalışanların da işlerini kaybetmeyeceği dikkate alındığında kimsenin karşı çıkacağına inanmadığını söyledi.

“Teknolojik devrimde yer almak isteniyorsa bu yatırımların yapılması gerekir” diyen Atakan, KKTC gibi ekonomik kaynakları kısıtlı olan ülkelerde kamu – özel işbirliğine yönelmek gerektiğini kaydetti.

Zaman zaman iletişimde yaşanan gecikmelerin bu teknolojik yatırımla ortadan kalkacağını da ifade eden Atakan, yeni yatırımlarla kamu yönetiminde evraksız çalışmalar, trafikte akıcılığı sağlamak adına dahi sistemler geliştirmenin mümkün olacağını anlattı.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ise konuşmasında, yeniden yapılandırmadan kimsenin işini kaybetmeyeceğini, kamu – özel işbirliği kapsamında bulunan ses ve ADLS hizmetlerinde çalışanların 50 kişi olduğunu, ancak çalışanların yaş ortalamasının yüksek olduğunu, iki yıl içerisinde emekliye çıkacak olanlar da dikkate alındığında, işten çıkarma değil mühendis ve teknisyen de dahil istihdam yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ve bu alanda uygulamaya konulacak projelerle ilgili sunumun tamamına ulaşmak için tıklayın https://bit.ly/2Up3ht5.

Başa dön tuşu