Barışın faydaları

14 Ekim 2013 Pazartesi | 11:44
Kıbrıs Town Houses

Sadece iki ülke ya da iki toplum arasında değil, aynı ülkede yaşayan insanlar arasındaki barış ve huzur son derece önemli. Sanırım bunun böyle olduğunu yadsıyan kimse yoktur. Fakat bu huzurun ekonomik değerinin ne olduğunu, yani huzurun parasal karşılığını bilen de pek yoktur.

* * *
Geçen hafta katılıp bildiri sunduğum, “Barış ve Refah için Liderlik” isimli konferansın açılış konuşmasını Steve Killelea yaptı.  Avustralyalı bir işadamı olan Steve’in kurduğu ve başında olduğu Ekonomi ve Barış Enstitüsü kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir araştırma kurumu. Enstitünün misyonu ise barışın temel etkenlerinin neler olduğunu ve barışın ekonomik sonuçlarını anlamak. Bunun için her yıl yayınlanan Barış İndeksine ek olarak, enstitü çeşitli araştırma projeleri de yapıyor.
* * *
Enstitünün yaptığı hesaplamalara göre 2012 yılında, dünya genelinde şahıslara ve şahıslara ait mallara yöneltilen şiddeti engellemek için 9,5 trilyon Amerikan Doları harcanmış. Ülkeler kişi başına düşen harcamaya göre sıralandığındaysa en fazla parayı harcayanın Amerika Birleşik Devletleri olduğu ortaya çıkıyor. (En fazla para harcayan on ülke sırasıyla, ABD, Umman, Katar, Kuveyt, İsrail, Singapur, Libya, Bahreyn, Trinidad ve Tobago ve Suudi Arabistan.)  İkinci sıradaki Umman kişi başına 3,610 dolar harcamış; Amerika ise 5,485 dolar! Bu rakam aynı zamanda ABD’nin gayri safi yurt içi hasılasının %13’üne denk geliyor.
* * *
Steve konuşmasında “İç huzuru komşusu Kanada’nın düzeyine gelirse, Amerika’nın ne kadar daha az para harcaması gerekecek?” sorusunun cevabını da detayları ile paylaştı. Görece küçük bu toplumsal huzur artışı, Amerika’da şiddet içeren soygun, ırza geçme, öldürme ve yaralamalar sonucunda ortaya çıkan tıbbi harcamaların 10 milyar azalması; hapishane sistemine 65 milyar daha az ayrılması; polis hizmetlerine 14 milyar daha az harcanması ve mahkeme ve diğer hukuk giderlerinin ise 6 milyar düşmesi anlamına geliyor. Yani direk olarak 89 milyarlık bir tasarruf söz konusu. Bu direk tasarrufa ek olarak, insan ölümlerinin azalması sonunda verimlilik artışından 16 milyar, ırza geçme ve yaralamaların azalmasından 22 milyar ve hapse gitmesi gerekmeyenlerin işgücüne katılması sonunda ise 98 milyar olmak üzere ekstra ekonomik faaliyetlerle toplam 136 milyarlık bir tasarruf söz konusu. Tutucu bir tahminle, bire bir çarpan etkisiyle bile bu ek faaliyetlerin kendi kendini ikiye katlaması bekleniyor.
* * *
Amerika iç huzurunu komşusu Kanada’nınkiyle aynı düzeye getirmekle toplam 361 milyarlık bir tasarruf yapmış ve 271 milyar dolarlık yeni ekonomik faaliyet yaratmış oluyor. Bu yeni ekonomik faaliyetler ise 2,7 milyon kişinin iş bulması anlamına geliyor. Özet olarak, barış ve huzur ekonomik olarak da son derece kıymetli!
* * *