Kıbrıs

Avcıoğlu: Münhalsiz istihdam yapılması anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır


KIBTEK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu sosyal medyada yer alan “KIBTEK’e 88 kişilik sınavsız istihdam” haberiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle;

“Basında yer alan KIBTEK’e 88 kişilik sınavsız istihdam konusuna açıklık getirme gerekliliği zarureti doğmuştur. Bahsi geçen istihdam önerisi dün gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısına Önerge olarak getirilmiş ve Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.

– KIBTEK Yönetim Kurulu ile ELSEN arasında imzalanmış ve hala yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesinin, “İşe Alma Koşulları” Bölümünün 13. Maddesi, “1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak istihdamlar, basına ilan verilerek ve Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile sınav ve mülakat yöntemi ile yapılacaktır” şeklindedir ve mevcut şekli ile bu Geçici İşçi İstihdamı Toplu İş Sözleşmesine aykırıdır.

– Geçmiş Hükümetler döneminde Başbakanlık tarafından yayınlanmış ve hala yürürlükte olan, istihdamlara dair genelge uyarınca, ya pılacak istihdamlarda, Bütçe onayına ilaveten Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve ilgili Bakanlıktan yetki alınması gerekmektedir, bu yetki de alınmış değildir.

– Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Kurallar Yasasının, Personel Rejimi Bölümü, 28. Maddesi ise, “Acil ve zaruri hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, bütçede ödeneği öngörülmesi halinde, geçici personel ile yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Kamu Görevlileri Yasası’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları uyarınca, tamamen geçici olarak veya proje amacına göre istihdam yapılabilir” şeklindedir, fakat yasada belirtildiği şekli ile her hangi bir zaruri yatırım projesi de gündemde değildir.

– Basın yoluyla tüm potansiyel adaylara duyuru yapılmayıp, başvuru ve itirazlar için yeterli süre tanınmadan, Seçim Yasakları öncesinde kalan 5 iş günü içerisinde Münhalsiz Geçici İşçi İstihdamı yapılması Anayasanın Eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Tüm bu gerekçeleri göz önünde bulundurarak, KIBTEK Yönetim Kurulunda Halkın Partisi’nin temsilcisi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler bu önergeye ret oyu kullanmış olmamıza rağmen önerge oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Basında yer alan diğer bir konu ise, KIBTEK Kadro ve Hizmet Şemasında değişiklik yapılarak, yeni bir Barem 19 Müşavir Kadrosu açılmasıdır. Bu konu henüz Yönetim Kuruluna önerge olarak sunulmamıştır.

Kurumun özellikle Teknik Personel (Mühendis/Teknisyen vb) istihdamı ihtiyacı olduğu doğru olmakla birlikte, bunun yolu Sınavsız Geçiçi İşçi İstihdamı adı altında değil, aksine Toplu İş Sözleşmesinde de açıkça belirtildiği üzere “Basına ilan verilerek, Yazılı Sınav ve Sözlü Mülakat yöntemi” ile yapılmasıdır.

Gerek Sınavsız Geçici İşçi İstihdamı gerekse Müşavir Kadrosu yaratılması konuları Partimizin Temel İlkeleri ile birebir çelişmektedir ve bunlara onay vermemiz söz konusu değildir. UBP-HP Koalisyon Protokolünde de, istihdamların ancak Başbakan ve Başbakan Yardımcısının bilgi ve onayıyla yapılabileceği açıkca belirtilmiştir. Bu noktada HP kanadının bu konuda sınavsız münhalsiz istihdam yapılmasına onayı bulunmamaktadır ve bizler HP temsilcisi olarak bu önergeye açıkça ret oyu verdik.

Mevcut hükümetin bir Koalisyon Hükümeti olduğunu hatırlatır, en kısa sürede de bu yanlıştan dönülmesini umarım. Bu yanlışı engellemek için gereken tüm yasal yollara başvurmaktan çekinmeyecek, mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın Partisi olarak biz bu kurumun batırılmasına göz yumamayız, bizim için aslolan bireylerin değil kamunun menfaatidir.”Başa dön tuşu