KıbrısSürmanşet

Askerlik sonrası yaşamda kamu-özel adaletsizliği mahkemelik oluyorKamuda çalışanın askerlik süresi çalışma hayatına dahil edilip iş yaşamında barem içi artış gibi ayrıcalıklar sağlarken, özel sektörde çalışanlar böyle bir haktan yararlandırılmıyor.
KKTC’de her alanda ezilen özel sektör emekçileri için bir adım atılıyor. Askerlik sonrası yaşamda kamu-özel adaletsizliği mahkemelik oluyor.Mükellef askerlik süresinin çalışma hayatından sayılmasıyla ilgili Kamu Çalışanları ve Özel sektör çalışanları arasında ayrım yapıldığı gerekçesiyle İlke Davulcu’nun Ombudsman’a yaptığı başvuru sonuçlandı.

Ombudsman askerlik süresinin dolaylı olarak çalışma yaşamından sayıldığını ve Kamu-Özel sektör ayrımın 2008 itibariyle ortadan kalktığını hatırlattı.

Ombudsman ilgili raporunda, “2008 yılı öncesi ve sonrası gerek Kamu gerekse Özel Sektör alanında iş hayatına başlayanlarda emeklilik ve/veya yaşlılık aylığı uygulamalarında yaşanan farklılıkların yasal düzenleme ile aşılabileceği” saptamasında bulundu.

“Kamu’ya göre Özel Sektör zaten kötü şartlar altında çalışıyor”

İlke Özgür Davulcu, askerlik görevini tamamlamış ve Kamuda çalışan bireylerin, askerlik hizmet süresinin çalışma yaşamından sayıldığını dile getirdi. Devlet memurlarının bir dönem askerlik sürelerinin ikiyle çarpılıp çalışma yaşamına eklendiği ve halen bugün askerlik süresinin kamuda ki çalışana barem içi artış verilerek bu sürenin çalışma yaşamından sayıldığını hatırlattı. Davulcu, idarenin Özel sektöre bu hakkı tanınmadığını ve çalışan arasında ayrım yaptığını söyledi. “O halde idareye soruyoruz; zorunlu askerlik süresi çalışma yaşamı mı? Kamu işçilerine çalışma yaşamından sayılıyorsa neden özel sektör işçilerine bu haklar tanınarak sosyal sigorta primleri yatırılmıyor?”

Özel sektör işçilerinin haklarının zaten kamu çalışanlarına göre daha kötü şartlarda olduğunu hatırlatan Davulcu, Devletin kamu çalışanı ile özel sektör çalışana farklı uygulama yapmasının kabul edilmez olduğunun altını çizdi.

2008’den sonra Kamu ve Özel Sektör ayrımı ortan kalktı

Davulcu, “Burada eşitlik ilkesine aykırı bir durum söz konusu, bu sebeple konuyu Ombudsman’a taşıdık. Ombudsman gerekçeli raporunda 2008 yılında uygulanmaya başlayan ‘Tek Tip Sosyal Güvenlik’ yasasına vurgu yaparak farklı uygulamalar olduğunu saptadı. Ve yasal düzenlemeler yapılması gerektiği sonucunu vardı. Ombudsman raporuna göre bir diğer olumlu bulgu ise Özel Sektör çalışanlarının primlerini kendi ödemesi koşuluyla hizmet süresi olarak kabulüdür. Ancak oradaki kazanımda da sorunlar vardır. Askere alınan bireyin işvereni zaten devlettir. Yani primleri de devlet ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta primleri devlet tarafından yatırılması gerekiyor. Ancak bu yapılmıyor.

Konu Yüksek idari Mahkemesi’ne taşınacak

İlke Davulcu, Ombudsman’ın bu raporu doğrultusunda biz konuyu Yüksek İdari Mahkemesine taşıyacağız. Bu da askerlik görevini yapan on binlerce özel sektör işçisini yakından ilgilendiren büyük bir dava konusu olacaktır” dedi.

Başa dön tuşu