Ailenin okul eğitimine katılımı şart - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 27, 2023
Köşe Yazarları

Ailenin okul eğitimine katılımı şart

Öğrencilerin başarıları üzerinde etkisi olan değişkenler çok fazladır. Bunlardan birisi de  “aile katılımı”dır. Ailenin okuldaki eğitime katlımı çocukların başarılarında etkisi olan önemli bir değişkendir.
Aile katılımının kendi çocuklarının başarılarında etkili bir değişken olmasına rağmen, KKTC eğitim kültüründe istenilir düzeyde gerçekleşmemektedir. Ne yazık ki aileler okul etkinliklerine yeteri kadar katılım göstermemektedir. Konuşmacı olarak katıldığımız okullardaki okul-aile işbirliği toplantılarına ailelerin % 10’u ancak katılmakta; hatta bazen daha da az bir katılım olmaktadır.
KKTC eğitim kültüründe aile katılımını sağlayan en önemli oluşum okul-aile birliğidir. Ancak bu konuda da süreç içersinde literatüre ters oluşumlara şahit olduk. Kendi oğlumun devam ettiği özel ilkokulda, okul-aile birliğinin kurulmasına okul yönetimi asla izin vermemişti. Şimdilerde ise en ilginç olgulardan bir tanesi ise şu; özel bir okulda okul yönetimi iki kez okul-aile birliği oluşumu için girişim yapmasına rağmen, veliler arasında nisabı sağlayamadı. Sonuçta da okul-aile birliği oluşturulamadı.
Bir tarafta okul-aile birliği oluşumuna izin vermemek diğer taraftaysa özel ve oldukça yüksek ücret ödeyen velilerin bulunduğu okulda, okul-aile birliği için velilerin ilgisizliği nedeniyle okul-aile birliğinin oluşturulamaması. Bir tarafta da devlet okullarında ailelerin çocuklarının okul eğitimlerine katılımlarının oldukça düşük oluşu. Tüm bu olgular literatürle büyük zıtlıklar teşkil etmekte.
Literatürde aile katılımının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkisinin oldukça önemli olduğunu ortaya koyan bilimsel çalışmalar mevcut. Öğrenciler zamanlarının büyük kısmını okul dışında geçirdikleri için, onlara destek olmak adına aile katılımı şart. Aile katılımının erken yaşlarda başlaması çok etkili. Aile katılımının en güçlü etkisi olan türü çocukların eğitim sürecinde başladıkları en erken yaşlarda olanıdır *. Aile sürece ne kadar erken katılım yapamaya başlarsa etkisi o kadar fazla olmaktadır.
Araştırmalar ABD’de devlet okullarında en büyük problemin, ailelerin eğitim sürecine katılım yoksunluğu olduğunu vurgulamaktadır (Rose, Gallup, & Elam, 1997).
Aile Öğretmen Kuruluşu (Parent Teacher Association) son on yılda yapılan araştırmalara göre; aile katılımının öğrencilerin şu olumlu davranışları sergilemesine neden olduğunu saptamış; yüksek dereceler elde etme, girdikleri sınavlarda yüksek notlar alma, yüksek diploma dereceleri, okula devamda artış, okulu asmada düşük oran, öz-güven ve motivasyonda artış, alkol ve uyuşturucu kullanımında düşüş, daha az şiddet davranışı sergileme**.
Ailenin sosyo-ekonomik statüsünden, ailenin eğitime katılımı, öğrencinin akademik başarısını iki katı oranında yordamaktadır. Hatta Walberg (1984) 29 okul-aile programında yaptığı çalışmasında, daha yoğun aile katılımı sağlayan eğitim programlarının, diğer faktörlere göre 10 kat etkili olduğunu belirtmektedir. Daha yoğun aile katılımı daha faydalı başarı etkileri yaratmakta*.
Henderson okulda çocukları iyi olan ailelerin şu karakteristikleri gösterdiklerini saptamıştır**; 1) Günlük aile rutinleri; Örneğin çalışma için sessiz bir yer ve zaman sağlama, ev işleri için sorumluluk verme 2) Okul dışı aktiviteleri izleme; Örneğin TV izlemeye sınır koyma, okul sonrası aktiviteleri ayarlamak ve denetlemek 3) Sıkı çalışma, öz-disiplin ve öğrenmenin değeri konusunda model olma; Örneğin karşılıklı ve soru sorarak iletişim kurma, başarının sıkı çalışma ile gerçekleştiğini göstermek 4) Başarı için yüksek fakat realistik beklenti; Örneğin öğrencinin yaşına ve gelişimine uygun standartlar ve hedefler belirlemek, özel yeteneği teşvik etmek ve tanımak 5) Çocuğun okuldaki gelişimini / ilerlemesini teşvik etme; Örneğin sıcak ve destekleyici bir ev, çocuğun okuldaki gelişimine ilgi göstermek, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla yakın temasta olmak 6) Aile üyeleri arasında tartışma ve okuma, yazmayı teşvik: Örneğin çocuğa okuma, çocuğun okumasını dinleme ve okuduğunun ne olduğu hakkında konuşma.
Aile katılımı yukarıda aktarılan araştırmalarda da ortaya konduğu gibi başarıda bu kadar önemliyse, aileleri okula çekmenin yolları aranmalı. Aileler yukarıdaki karakteristik özelikleri göstermeye çalışmalı. Çocuğun okuldaki ve dolayısıyla sosyal yaşamdaki başarısı için, ailenin okul eğitim sürecine katılımı şart. Aile katılımını artırmak için belki yasal olarak bile önlemler almakta fayda var. Çünkü çocuklar geleceğin toplumu için en büyük yatırımdır; onların başarısı toplumun başarısı demek. Başarıları için de ailelerin okul eğitimine katılımları şart.
*Cotton, K., Wikelund, K., Northwest Regional Educational Laboratory, School Improvement Research Series. In Parent Involvement in Education. 
**https://www.michigan.gov/documents/Final_Parent_Involvement_Fact_Sheet_14732_7.pdf

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar