5 hekim örgütü ortak açıklama yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

5 hekim örgütü ortak açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş),Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, insan hayatına din, dil, ırk, siyasi görüş gözetmeksizin zarar verecek tüm aktiviteleri tasvip etmediklerini ve edilmemesi gerektiğini vurguladı. 


5 hekim örgütü yaptığı ortak yazılı açıklamada, tabiplik sanatının insan hayatının sürdürülmesini ve zarar görmemesini en önemli unsur olarak dikkate aldığına işaret ederek, bu doğrultuda sulhun kendileri  için son derece önemli olduğuna işaret etti.
Hipokrat yeminin de kendileri için evrensel bir görüş olduğuna dikkat çekilen açıklamada bu doğrultuda yapılan tüm açıklamaları destekledikleri kaydedildi.


Açıklamada Hipokrat yemini de şöyle verildi:


 “ Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime, Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma, Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime, Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma, Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.”


Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar