Kıbrıs

271.6 milyon dolar artıda kapandı


Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, 2015 Yılı Ödemeler Dengesi gerçekleşme rakamlarını açıkladı.

DPÖ’den yapılan açıklamada, Dış Ticaret rakamlarına göre ihracat 2013 yılında 120.7 milyon dolar iken, 2014 yılında 134.0 milyon dolara yükseldiği, 2015 yılında ise 118.1 milyon dolara gerilediği ifade edilirken, ithalatın ise 2013 yılında 1,699.4 milyon dolar iken, 2014 yılında 1,784.3 milyon dolara yükseldiği, 2015 yılında ise azalarak 1,500.6 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2013’te % 7.1 iken, 2014’te % 7.5’e, 2015’te ise % 7.9’a yükseldi.

Dış Ticaret Açığı, 2013 yılında 1,578.7 milyon dolar iken, bu rakam 2014 yılında 1,650.3 milyon dolara yükseldi, 2015 yılında ise 1,382.5 milyon dolara geriledi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan Net Turizm Gelirleri kalemi, 2013 yılında 613.4 milyon dolar iken, 2014 yılında 679.4 milyon dolara, 2015 yılında ise 697.7 milyon dolara yükseldi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan diğer bir kalem olan Yükseköğrenim Net Gelirleri, 2013 yılında 535.6 milyon dolar iken, 2014 yılında 589.8 milyon dolara, 2015 yılında da 636.2 milyon dolara yükseldi. Yine bu başlık altında yer alan TC Yardımları, 2013 yılında 225.0 milyon dolar iken, 2014 yılında 227.1 milyon dolar, 2015 yılında da 201.3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer Görünmeyen (Net) İşlemler kaleminin içerisinde yer alan AB ve UNDP Yardımları 2013 yılında 41.1 milyon dolar, 2014 yılında 39.0 milyon dolar ve 2015 yılında ise 28.1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bütün bu gelişmelerden sonra, Cari İşlemler Dengesi 2013 yılında 44.7 milyon dolar açık verirken, bu açık 2014 yılında 11.7 milyon dolara geriledi, 2015 yılında ise artıya geçerek 271.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sermaye Hareketleri kaleminin içerisinde yer alan TC Kredileri, 2013 yılında 261.2 milyon dolar iken, 2014 yılında 180.2 milyon dolara, 2015 yılında ise 100.0 milyon dolara geriledi. Yine bu kalemde bulunan Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri, 2013 yılında 69.0 milyon dolar iken, 2014 yılında 33.4 milyon dolara, 2015 yılında ise 19.4 milyon dolara geriledi.

Ödemeler Dengesi Tablosu ile ilgili daha detaylı bilgilere Devlet Planlama Örgütü’nün web sitesi olan https://dpo.gov.ct.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.Başa dön tuşu