Köşe Yazarları

Limanlarımızda ve Liman İdareleri’ndeki durum


 

Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum. Geçen hafta gündemi oldukça işgâl eden konu, Mağusa Gümrük Liman bölgesinden yasalara uymadan geçerek Serbest Bölgede bulunan ve depo’culuk yapan bir acente veya şirketin ambarına giren ve muhafaza edilen 645 silahın Mersin Limanına götürülmek üzere yüklenmeye hazırlanırken, Serbest Liman Müdürü’nün açıklamasına göre, Polis’le birlikte el konması, konusudur. Konu adli makamlara intikal etmiş, basında geniş yer tutmuş,  ülke ve halk güvenliği açısından çok önemli bir hadise olması bakımından, bu hafta bu konuyu yazmak ihtiyacını duydum.

Konuya idari zafiyetler açısından baktığımızda, Limanlarımızda özellikle son yıllarda artan kaçakçılıklar, hem serbest hem konvansiyonel Deniz Limanlarının, gerek alanlarının çok düzensiz, kirli ve yetersizliği ve gerekse idari açıdan da ithal ve ihraç edilen edilen malların çeşitli açılardan kontrol ve muhafaza zafiyetleri, sıklıkla gündeme gelmektedir. Ancak Limanların perişanlığına sorumlularca sahip çıkılmamaktadır.

Geçen haftaki olayda silah yüklü konteynerlerin, birkaç hafta evvel Mersin Limanından getirilerek, acente tarafından Mağusa Gümrüğüne manifestosu verildiği iddia edilerek, buradan, Mağusa Serbest Liman Bölgesine nakledilmesi,  ambara konması ve bundan Serbest Bölge İdaresinin bilgisinin olmaması, izahı çok zor vahim bir durumdur.

Üstelik Mağusa Serbest Liman Müdürü, ilgili acentenin, Serbest Bölge alanındaki ambarı’na giren (silah dolu) konteynerlerle ilgili  manifestoyu da Serbest Liman İdaresine, talep edilmesine rağmen ısrarla vermediğini söylemektedir.  Bu nasıl olabilir? cesareti nereden bulabilir? Ve evraklarına el konamaz mıydı?

En önemlisi, Mağusa konvansiyonel Limanından yani normal Gümrük hattından manifestosu Gümrük Müdürlüğüne verildiği söylenen silah dolu konteynerlerin, Gümrük İdaresince mahzur görülmeyerek izinle Gümrük hattı kanalıyla, Serbest Liman’a Geçişinin gerçekleşmesi ve bu konuda Serbest Liman İdaresinin bilgilendirilmediği, iddiası vardır. Üstelik yasal olarak yasak mallar listesi kapsamında olan silahların  mevzuat gereği olan Bakanlar Kurulu kararı olmadan geçirilmesi nasıl sağlanabilir? Çok soru işaretleri vardır.

Serbest Liman Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgiler ışığında,  Gümrük Müdürlüğü ile Serbest Liman Müdürlüğü arasında herhangi bir işbirliği veya koordinasyon veya bilgi akışının olmadığı açıkça görülmektedir. Her konuda bu böyle ise, Bölgedeki karmaşa ve Yönetim boşluğu, gayrı yasallıklara zemin olmaktadır.  Bu olay da tek başına, Limanların ne duruma düştüğünü ve ülke için  önemli bir tehlikeyi ve endişeyi işaret etmektedir.

Resmi açıklamalara göre, yapılan işlemler, gerek Gümrük mevzuatı gerekse Serbest Liman ve Bölge Yasası ve Tüzüklerine de aykırıdır.  Üstelik manifesto 4 gün Gümrük İdaresinde beklemiş ve geçiş sonra yapılmış!..

Hal böyle iken,  Serbest Bölge İdaresi’nde de girişte hiç kontrol yok mu? Sınırdan ambarlara nasıl girdi? Elini kolunu sallayan Serbest Bölge’ye konteynerlerle kontrolsüz nasıl girer? Kontrol elemanları görev yapmıyor mu?   Vb gibi sorular da artırılabilir.

Öncelikle Bakanlar Kurulu kararına tabi ve yasak mallar listesinde olan malların, Türkiye’de terör ve  bölgemizin savaş alanına döndüğü bir zamanda masum insanların sivillerin kayıplarının olduğu bir dönemde, silah konteynerleri normal bir şekilde Gümrüklerimizden geçip  Serbest Liman Bölgesine giriyorsa ve Bölge  İdaresinin de haberi yoksa bu vahim bir durumdur.

Resmi açıklamalar ise maalesef çok yetersizdir. İlgili Bakan S. Atun’un alınması gerekli önlemler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında verdiği açıklamadaki önlemler ve yapılması için gerekli gördüğünü ifade ettiği hususlar;  Zaten ve aynen halen yürürlükteki ilgili Serbest Liman ve Bölge Yasası ile Tüzüklerinde vardır ve halen yürürlükteki mevzuatta bu önlemlerin alınması öngörülmektedir . O zaman bu hükümlerin şimdiye kadar uygulanamadığı  anlamı ve itirafı olmuyor mu?

Mevzuat; Serbest Bölge ve Liman Yasası’nın Kuruluş amacı;  Bölgede vergi muafiyetleri ile imalat alanı yaratmak, montaj, tamir işleri yapmak, her türlü sanayi faaliyeti, üretim, bankacılık, ve her türlü deniz araçlarının tamiri, yapımı , montajı gibi istihdam ve katma değer yaratma, burada çalışanlara ve dolayısıyla KKTC sınırları içinde yaşayanlara iş/gelir  olanakları sağlama, getirilen eşyaların depolanması ve, ülkeye genel yarar sağlamak gayesi içindir.

Bu bölgede işlenerek veya aynen ihracı veya ithali yapılacak veya transit olacak malların veya depolanmaların prosedürlerinin nasıl çalışacağı da gayet açık bir biçimde detaylarıyla gerek ilgili Yasa’da gerekse Tüzüklerinde öngörülmektedir.

Bölgeden KKTC içine yapılacak ithalatta da, normal gümrük ödenerek, üçüncü ülkelere uygulanan tarifeler geçerli olup, KKTC’den bu bölgeye yapılacak ihracatta da, yabancı ülke muamelesi söz konusudur, ancak bu muameleler sadece vergiler açısındandır. Yoksa Bölge KKTC toprağıdır, İlgili yasada öngörülen ve vurgulanan hükümlerle de Bölge genel olarak KKTC yasalarına tabidir.

Yasada denetimlerin nasıl yapılacağı da açıkça belirlenmiştir. Tescil edilen şirketlerin denetimleri ve tutulacak hesaplarının teftişlerine kadar her türlü denetimin Devletçe yani Serbest Bölge İdareciliği ve ilgili Kurumlarca yani bağlı olduğu Bakanlık ve Devlet adına yapma yetkileri olan kurumlarca yapılacağı  yasada açıkça yer almaktadır. İnşa edilecek binaların şekil ve şemallerinin ve planlarının dahi uygulanması, KKTC’deki yürürlükte olan yasalara tabidir ve KKTC ilgili makamlarının iznine tabidirler.

M.S.B L Yönetim Kurulu, esasen Bakanlar kurulunca oluşturulur. KKTC’nin bir parçasıdır sadece gümrük vergileri ve diğer vergiler açısından muaftır ve Gümrük hattı dışında olması sadece bu açılardandır. Burada uygulanacak ücretler de Bölge İdaresi tarafından saptanır.

Adı Serbest diye Bölgede isteyen istediğini yapamaz. Mersin Limanından  normal Mağusa Gümrüğü konvansiyonel Liman’a gelen bu konteynerler birkaç hafta sonra, bu defa Serbest Liman’dan niçin Mersin’e dönüyor? Miktarlar aynı mı? 15 gün için geliş nedeni nedir? Kamu vicdanı ve ülke güvenliği açısından Hükümetin genel hatlarıyla  kamuoyuna açıklaması gerekir.

Mağusa Serbest Liman İdaresi, önemli bir olayın ortaya çıkmasında rol oynadı, ancak sadece bu olay bu bölgelerde,  gerek görevlilerin gerekse de uygulamadan sorumlu Bakanlıkların uygulamadaki Yönetim boşlukları dolayısıyla, gayrı yasallıklara açık olduğu algısı endişe ile kamu oyu önüne gelmiştir.

Bölge Yasa’sında her şey kayda ve denetime tabidir.  Serbest bölgede iş yapmak için izin alanlar, aşağıdaki konularda defter tutmakla da yükümlüdürler; herhangi bir mal için , malın teslim alındığı tarih, malın kimden ve hangi yerden teslim alındığı , malın bedeli ve tutarı, ile imalat, işletme ve paketleme durumunda bu gibi malların her  birimi için kullanılan miktar ve Yönetim Kurulu’nca gerekli görülecek diğer hesaplar ayrıntılı bilgilerle tutulmak zorundadır.

Serbest bölge dışına gönderilecek mallarda da malın bedeli, cinsi, kime satıldığı, nereye ve nasıl satıldığı hesaplarda tutulması ve belli olması gerekir. Ayrıca Maliye Bakanlığının lüzum göreceği diğer hesap ve kayıtları tutması gerekir.

Serbest Bölgeye, gümrüksüz sokulan bir malın eksiksiz olarak ihracı gerekir, eksik olursa gümrüğü döviz olarak gümrüğe ödenir. Manifestosunda gösterilip Serbest Limana teslim edilmeyen malların gümrükleri de tespit edilerek ödenir. Bu işlemlerde yasak mallar söz konusu değildir. Bu son olayda  Bölge’ye resmi bir teslim de olmadığı anlaşılıyor.

Serbest Bölge’nin Güvenliğinden ilgili yasa altında ilgili Bakanlık sorumludur. Ve bunun için gerekli her türlü önlemleri alması yasa gereğidir. Ve burada kolluk görevi görenler, yasal olarak Polis yetkisine de sahiptir.

Ülkemizin ve halkımızın güvenliği söz konusudur. Gerekli yasal önlemlerin uygulanmasına  titizlik gösterilmesi kaçınılmazdır.

 

 Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı