Yine mi “havanda su dövüldü” göreceğiz!

1 Haziran 2013 Cumartesi | 10:59

 

 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi tarafından düzenlenen 11. Spor Şurası ne olduğu belirsiz bir şekilde yine son buldu.
Her 3 yılda bir gerçekleşen şurada temel konu Spor Teşkilatının Yapılandırılması, Sporda ve Eksersizde Eğitim Sağlık, Spor ve Turizm, Sporda Ekonomi ve Kaynakların Verimli Kullanılması, Geçmiş Şura Kararlarının değerlendirilmesi, komisyonların hazırladıkları raporların 2 gün boyunca üyelerin oyuna sunulması.
Toplam 5 saat süren görüşmeler sonrasında ise Spor Şurası’nda 5 komisyon kararı onaylandı.
Şimdi spor şurasının yapısına baktığımız zaman bu başlıklar altında toplanması çok güzel.
İşlenen konular, yapılan çalışmalar bakıldığı zaman hep yerinde şeyler.
Ama sonuca bakıyorum.
11 şura elde var sıfır. Tam 11 kez yapılan Spor Şurası ve şurada alınan kararlar ülke sporunda neyi değiştirdi?
Sporu nereden nereye taşıdı?
Her şura sürecinde çok sayıda kurum ve dernekler fikirler üretiyor, masraflar yapıyor. Devletin bütçesinden paralar uçuyor.
Ülke sporu ne kazanıyor? Ben bu kadar yıl olumlu bir adım görmedim.
Spor teşkilatı yapılandırıldı mı? Hayır.
Federasyonlarımız yıllık bütçelerini bile doğru dürüst alamıyor. Yurt dışı temasları keyfi bari devam ediyor.
Sporda ve Eksersizde Eğitim ve Sağlık. Son yıllarda sporumuzda sakatlıklar ve bilinçsiz yapılan beslenmelerin zararlarını görüyoruz.
Hele hele yan etki yapan ilaçların sporcular tarafından kullanıldığını da gözlemlemekteyiz.
Bu konuda sporcular bilinçsizce hareket ediyorlar. Dolayısı ile eğitim ve sağlık konusunda da bir gelişme yok!
Spor ve Turizm. Bu maddeye baktığım zaman yine hüsran. Milli Olimpiyat Komitesi yıllar sonra daha yeni yeni toparlandı.
Yeni başkan Serdar Savim ve oluşturduğu yönetim tüm federasyonları bir çatı altında olsun toplamayı başardı ve çok güzel işler yapmaya aday.
Bir Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Oyunları bile yıllardır kör çar ettik. Ülkeye gelen yabancı sporcu sayılarını da her geçen yıl düşürdük. Dolayısı ile Spor ve Turizm de dibe vurdu.
Sporda Ekonomi ve Kaynakların Verimli Kullanılması. İşte bu madde en önemlisi.
Bizim ülkemizde maalesef “Spor ve Siyaset” iç içe devam ettiği sürece ekonomik kaynaklar da kör çar oluyor.
Şuralarda bu konuda ekonomik hareketleri öne çıkarmak için kararlar alınırken bizim spor bakanlığı bütçesinde harcanan keyfi bari paraların haddi hesabı yok. Federasyonlar hala daha 2012 bütçesindeki paralarını alamazken sağa sola dağıtılan paraların haddi hesabı yok. Sonra da Sporda Ekonomi ve Kaynakların Verimli Kullanılması konusunda fikirler üretiyoruz.
Şimdi sonuç olarak genelde ülke sporumuza baktığımız zaman hiçbir iyileşme yok.
Spor Şuraları büyük bir hazırlık süreçleri geçerek yapılıyor. Bunun sonucunda ise sporumuz bir şey kazanmıyor.
Şimdi yine Spor Şurası’nı büyük umutlarla yaptık.
Şura’da 3 bilirkişi seçildi.
Sporun, tüm bilimselliklerinden anlayan tecrübeli isimler.
Şimdi Spor Bakanlığı da 3 kişi atayacak. Spor Koordinatörü de başlarında olacak.
Bir de Spor Dairesi Müdürü var bunlarla birlikte ama gözlemci sıfatıyla.
Şimdi merakla bekleyeceğiz.
Şurada alınan kararlardan hangileri uygulanacak. Sporumuza nasıl fayda sağlayacak.
Yoksa geçmiş yıllardaki gibi yine havada su mu dövüldü?