Köşe Yazarları

Yatırım ikliminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi

Yatırım iklimi derken öncelikle üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken konu, ekonomik anlamda büyümenin sürekliliğe kavuşturulması ve sürece işlevsellik kazandırılıp, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve ekonomik istikrarın tesis edilip, sağlıklı büyüme modelinin geliştirilmesidir. 

Öncelikle konuyu ülke ekonomisi açısından değerlendirip, ekonomik anlamda ne durumda olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi yeterli seviyede tartışıp, analiz etmemiz gerekmektedir.
Bu nedenle uluslararası alanda yeterli rekabet gücüne erişebilmek için, yatırım ikliminin ülkeye katkı sağlayıcı nitelikte ve siyasi istikrarın bu model üzerinde etkili olduğu bir yapının tesis edilmesi çok önemli unsurdur. Ülke olarak mukayeseli avantajlarımızı iyi etüt edip, pozisyonumuzu bu doğrultuda almamız gerekmektedir.
Ülkemiz açısından bakıldığı zaman, sektörel ve iş kolları bazında detaylı analiz ve fizibilite çalışması yapılmadan, bu tür konular üzerinde yorum yapmak, sürece katkı sağlamak yerine, olumsuz etki edecektir.
Yatırım iklimi kavramı bir kere özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde politika aracı olarak da üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir.
Bu nedenle ülkemizin son dönemde, içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve siyaseten istikrarsız ortamın yaratmış olduğu belirsizlik, ekonominin geneline yansımakta ve yatırım iklimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bilindiği üzere ekonomik büyümeye süreklilik kazandırabilme adına oluşturulan 2 temel iktisadi politikası maliye ve para politikasıdır. Maliye politikalarını da uygularken kullanılan en önemli 2 araç, vergi oranları ve teşvikleridir.
İşte bu yüzden uygulamaların zaman zaman güncelliğini yitirmesi, uygulamaların yeniden değerlendirilip, revize gerekliliğini doğurmaktadır. Bu nedenle vergi ve teşvik hamlelerini çok iyi irdeleyip, uygulamamız gerekmektedir.
İçsel kriterlerin değerlendirilerek yapılacak hamlelerin dışında, dış dinamiklerin de devreye alınması ile mukayeseli avantajlarımızı ön plana çıkarıp, ekonominin gelişmesi yönünde ivme kazandırılması gerekmektedir.
Bu nedenle, ülkelerin bu doğrultuda en önemli hedefi, doğrudan yabancı yatırımı özendirici ve ülkeye kanalize edilmesi ve üretim artışı ile birlikte ekonomik büyümeye geçişin önünü açmak ve özellikle istihdam sorununa çare bulmaktır.
Bu nedenle ülkemizi de değerlendirdiğimiz zaman, hem yatırım ikliminin sağlıklı yapılandırılması, hem de doğrudan yabancı yatırımı(yatırımcıyı)ülkemize kazandırıp, ekonomik büyümeye ulaşmak adına gerekli tedbirlerin alınması ve siyasi istikrarın yatırım iklimini olumlu yönde tetikleyici bir unsur olarak değerlendirilip analiz edilmesi gerekmektedir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı