Köşe Yazarları

Şeffaflık ön planda olmalı


Sağlık yardımlarında eskiden açıklanan isimler artık saklanıyor. Yapılan harcamaların parasal tutarları bazı kararlarda tam olarak açıklanmıyor.
 GÖREVDEN ALMALAR: K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan.

 

GÖREVE ATAMALAR: K.T. Devlet Tiyatroları Müdürlüğüne İlknur Işıl Türkmen, Lefke Kaymakamlığına Sadi Güneş.

 

ONAYLANAN TÜZÜKLER:

Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi (Değişiklik) Tüzüğü: Yapılan değişiklik işletmelerin müzik izni ile ilgili. İzin almayanlara ve kuralları ihlal edenlere uygulanacak müeyyideleri kapsıyor.

 

2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Fonu (Değişiklik) Tüzüğü: 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek tazminatların bazı madde kurallarına bakılmaksızın ödenebileceğini öngörüyor.

 

REKABET KURULU KARARLARI:

 

Deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; Akgünler İşletmeleri Şti. Ltd., İzmir Deniz Nakliyat Şti. Ltd. ve Sunlink Maritime Co. Ltd., Havadis Gazetesine vermiş oldukları ilan ile zam kararı almışlar ve bu hususun Rekabet Yasası’nı ihlal edip etmediğinin araştırılması gereği duyulduğundan Kurul resen harekete geçmiştir. Değerlendirme sonucu, navlun ücretlerinde anlaşılarak yapılan zammın Rekabet Yasası 4 üncü maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Üç teşebbüsü de idari para cezası ile cezalandırdı. Akgünler; 130.844,76 TL, Sunlink Maritime; 100.578,35 TL ve İzmir Deniz Nakliyat; 3.435,03 TL ceza ödeyecekler. 35 sayfalık karar doktora tezi niteliğinde çok ayrıntılı bir şekilde hazırlandı.

 

REKABET KURULUNUN İHALE İTİRAZ KURULU OLARAK VERMİŞ OLDUĞU KARARLAR:

 

Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd., Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğünün açmış olduğu “42. KKTC Uluslararası Fuarı Güvenlik İşleri İhalesi”ne ilişkin itirazı, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile durdurulduğundan itiraz konusunun da ortadan kalktığına,

Destebaşı Construction Ltd., Lefke Belediyesi’nin “Asfalt Yol İhalesi”ne yaptığı itiraz, Lefke Belediyesi’nin ihaleyi iptal edilmesi sonucu, şikayet konusunun ortadan kalktığına,

Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd., Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu “Bakanlığa Bağlı Okullarda Güvenlik Hizmeti İhalesi”ne yapmış olduğu itirazda; ihaleyi kazanmış olan şirketin, ihale dökümanlarında belirlenen ve tekliflerde bulunması gereken; işçilik, vergi, kar, resim, harç, ulaşım giderleri ve benzeri birçok hususu ihtiva etmediği gerekçesiyle şartlara uygun olmadığı konusunda idi. Bu yüzden kararın iptal edilmesini ve ihalenin geçersiz sayılması gerektiğini iddia ettiler. Değerlendirme sonucunda haklı bulundular ve ihale iptal edilerek yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Ahmet Damdelen (Besilmedical), Sağlık Bakanlığının “Diş Üniti Alım İhalesi”ne itiraz etmiş, ihaleyi kazanan firmanın alternatif teklif sunduğunu ve kendisinin de teknik servis organizasyonu yetersizliği ve yedek parça stoku bulundurmamasının ihaleden çıkarılma sebebi olmadığını savunmaktadır. Kurul yapmış olduğu değerlendirmede, şikayetçiyi ilk iddiasında haksız ikinci iddiasında haklı bularak ihalenin üzerine bağlanması gerektiğine hükmetmiştir.

Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd., “Yüksek Mahkeme ile Lefkoşa Mahkeme Binaları İhalesi”ne itiraz ederek, yukarıdaki 3 üncü maddedeki iddialarını burada da yenilemiştir. Değerlendirme sonucunda haklı bulunarak, ihale kararının iptal edilmesine, ihale komisyonunun teklifleri yasaya göre yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.

Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd., “Girne Mahkeme Binalarının Güvenlik Hizmeti İhalesi”ne yukarıdaki aynı gerekçelerle itiraz etmiş ve ayni nedenlerle haklı bulunmuştur.

 

KKTC Merkez Bankası 30.7.2018 tarihli “Vaziyet” durumunu yayınlamış olup, hesaplar toplamı 10.072.404.101,00 TL olarak görülmektedir. Bunun yaklaşık; 3.112.117.923,00 TL’si, Türk Lirası Hesapları toplamı, 6.960.286.175,00 TL’lik kısmı da Yabancı Para Hesaplar toplamıdır.

KKTC içme suyu depo bağlantı hatları 1. kısım projesi ile ilgili olarak gerekli görülen kamulaştırmaların; Yıldırım, Muratağa, Korkuteli, Alaniçi, Dörtyol, Köprülü, Alayköy, Gürpınar, Akıncılar, Gaziler, Margo, Dereliköy, Kırklar, Hamitköy, Türkeli, Kızılbaş, Ortaköy ve Haspolat bölgelerinde bulunan parsellerde yapılması için gerekli “Kamulaştırma Emri”ni onayladı.

KKTC’de Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Zirai Kredi Program Projesi Uygulama Usul ve Esasları Protokolü gereğince, yapılacak olan ödemelerin TC Ziraat Bankası tarafından yapılmasına karar verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığının ülke turizmini yurt dışında tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenecek “Turizm Expo Japan 2018” turizm fuarında kullanılması planlanan 18 metre karelik standın yer kirası olarak ve yapım ücretini içeren 18.000 USD nin karşılanmasına karar verdi.

Gazimağusa serbest liman ve bölgesinde; BCMC Trading Ltd., B.I.M.S Services Ltd., Tuzek Communication Ltd., Hayitas İnternet Teknolojileri Ltd., ve Merport Venture Ltd.e posta kutusu kiralanmasına karar verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı turizm ofislerinin ve muhasebe kayıtlarının kontrolü amacıyla görevli olarak Londra’ya gidecek olan Cansev Yeşilada ve Osman Aytun Anday için gerekli gidiş dönüş uçak biletleri, oda kahvaltı esasına göre extralar hariç konaklama masrafları, seyahat sigortaları ve vize ücretleri ile harcırahlarının karşılanmasına karar verildi. Toplam miktar kararda belirtilmedi.

Öğretmen Şenay Üçok’un ilgili anlaşmalar uyarınca özlük hakları saklı kalmak koşuluyla, Türkiye’de yapacağı öğretmenlik görevinin hizmetlerinden sayılarak Ankara’da MEB lığına bağlı bir okulda 2 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verildi.

“BM İstanbul Protokolü Kapsamında Adli Hekimlik Kursu Eğitimi” konulu konferansı gerçekleştirmek üzere ülkemize gelen Nadir Arıcan ve İsmail Özgür Can’ın uçak biletleri bedeli olan 2.085 TL ve konaklama masrafları olan 1.185 TL nin toplam tutarı olan 3.270 TL nin karşılanmasına karar verdi.

Yabancı uyruklu 41 kişiye ülkemizde taşınmaz mal alma izni verildi. 6 kişiye ait izin ise tadil edildi.

Yeşil Cennet Turizm ve Yatırım Şti. Ltd. in 5 yıldızlı ve 266 yatak kapasiteli otel projesinde geçerli Kumarhane İşletme İmtiyaz Ön İzni süresi 1 yıl süre ile uzatıldı.

Mey İçki Sanayi Ltd.e DEMD tarafından kiralanan Mehmetçik Bölgesinde bulunan arazi içerisindeki Karpaz Şarap ve Alkollü İçki Fabrikası ve içerisindeki makine ile teçhizatın kira süresinin 25 yıl süre ile uzatılmasına karar verildi.

CESARS Ltd. in en büyük hissedarı Ergun Berksoy’un 2.250.000 adet hissesinin tümünü, şirkete yeni hissedar olacak olan oğlu Ferdinand Kerim Berksoy’a hibe yolu ile devretmesini onayladı. Diğer ortaklar; Erdal Andız 300.000 adet hisseye, Ömer Gültekin ise 450.000 adet hisseye sahip bulunuyor.

ERSAY İşletmeleri Ltd.in hissedarı Ergun Berksoy’un mevcut  20.400.000 adet hissesinin tümünü hibe yolu ile oğlu Ferdinand Kerim Berksoy’a ve yine şirket hissedarlarından Ömer Gültekin’in mevcut kayıtlı B hisselerinden 1’er adet olmak üzere Orhan Güçlü, Kazım Kartal, Candan Güçlü ve Gökberk Güçlü’ye devredilmesine karar verdi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Abonelik Ücret Tarifesinde değişiklik yapılarak onaylandı. Buna göre aylık elden Türkçe Bülten 1.420 TL oldu.

“Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” lansmanını yapmak ve incelemelerde bulunmak için Londra’ya giden Dışişleri Bakanı ve kendisine eşlik eden heyette yer alan Müsteşar Güneş Onar, Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, Ekonomik Kültürel ve Sosyal İşler Müdürü Oya Tuncalı, Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel, TAK Muhabiri Doğuş Çiftçioğlu ve BRTK kameramanı Ahmet Aziz’in gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları, iç ulaşım bedeli (araç kiralama), harcırahları ile diğer tüm resmi harcamalarının karşılanmasına karar verildi. Toplam harcama tutarı kararda belirtilmedi.

İskele/Kumyalı köyünde açık denizde ve kıyıdan yaklaşık 2.35 km uzaklıktaki 420.000 metrekarelik denizel alanın, 23.232 metrekarelik kısmında, açık deniz ağ kafes sistemi ile Çipura ve Levrek Balığı Üretim Çiftliği kurulması amacı ile AQUA SUNSET FISHERIES LTD.e, 25 yıllığına kiralanmasına karar verdi.

Kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Mağusa kazasına bağlı Alaniçi ve Mallıdağ köylerindeki halen fiili yol içerisinde kalan taşınmazların kamulaştırılmasına ve Gönyeli’de yol güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyetteki taşınmazların kamulaştırılmasına, Mağusa Arıdamı köyünde yol güzergahında bulunan özel mülkiyet taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.

Dahiliye Uzmanı Dr. Sabiha Gökçen Asvaroğlu’nun ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Erhan Sarıtekin’in sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri nedeni ile ilgili kararları tadil etti.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı iç ve dış tedavi görenlere toplamda 148.750 TL katkı yapılmasını kararlaştırdı. İsimler eskiden açıklandığı gibi bu defa açıklanmadı. Uzun yıllardır sağlık harcamaları katlkısında 5.000 TL lik üst limit dışına çıkmayan Bakanlar Kurulu bu defa da vermiş oldukları 20.000 TL lik yardımı gizlemek için şeffaflığı ihlal ederek isim belirtmekten kaçındı.

AB Koordinasyon Merkezinde sözleşmeli olarak istihdam edilen Burcu Barın Özgöray’ın sözleşmesi yenilendi.

TC ile KKTC Hükümetleri arasında “Afet ve Acil Durumlar Yönetimi” alanında imzalanan işbirliği protokolü onaylanmak üzere KKTC Meclisinin onayına sunuldu.

TC’den ülkemize gelen emniyet mensuplarının vermiş oldukları “Cinayet Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitici Yetiştirme Eğitimi” için gerekli olan masraflarının karşılanmasına karar verildi.

Girne sahil şeridinde bulunan, Simbury Park Ltd.e ait ve çökmüş durumdaki mendireğin tamir edilmesi Limanlar Dairesi tarafından uygun bulunduğundan tamirinin yapılması için Simbury Park Ltd.e izin verilmesi kararlaştırıldı.

TC uyruklu mahkum Servan Tarı’nın, TC Devletine nakledilmesini onayladı.

Başbakanlık kadrolarında sözleşmeli personel olarak görev yapan Tuğşad Tülbentçi, Çağın Zort ve Duygu Üstündağ’ın sözleşmelerinin yenilenmesine karar verildi.

KIB-TEK finansman ihtiyacının karşılanması amacı ile; İktisat Bank Ltd.den 15.000.000 TL %21.72 faiz oranı ile ve Capital Bank Ltd.den 3.000.000 USD %5.65 faiz oranı ile borçlanmasını onayladı.

Asgari Ücret yeniden saptanarak, saatlik; 15.12 TL, günlük; 120.92 TL, haftalık; 604.62 TL ve aylık; 2620 TL olarak belirlenmesine ve 10 gün süre ile itiraza açık olmasına karar verildi.

Sahiplerinin vefat etmesi nedeniyle satışı yapılamayan Göçmenköy’deki konutun Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından belirlenen 180.000 TL güncel rayiç bedel üzerinden tereke adına satılmasına karar verildi.

EZİÇ CHICKEN BAR Ltd.e kiralanan, Gemikonağı’ndaki arazinin restoran girişi ve park yeri olarak kullanılacak alanın askeri bölge içerisinde kalması sebebiyle, KTBK Komutanlığından alınan görüş doğrultusunda kiralanan araziye geçiş yapılabilmesi ve otopark olarak tasarlanan arazinin kullanılmasına, parselin Güv. K. Komutanlığına tahsis edilmesine müteakip, komutanlık ile Eziç Chicken Bar Ltd. arasında kira sözleşmesi imzalanmasına ve elde edilecek gelirin Güv. K. Güçlendirme Kurumuna aktarılmasına karar verildi.

 

 

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu