Köşe Yazarları

Seçim sonrası ekonomik beklentiler


Ülkemiz siyaseti açısından oldukça hareketli dönemden geçmekteyiz. Önce Lefkoşa Türk Belediyesi, ardından da genel seçimler sonucunda oluşan siyasal yapı, koalisyonun kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Bunun dışında seçim sürecinin demokratik bir ortamda tamamlanmış olması, seçim sonuçlarının sağlıklı yorumlanabilesi açısından da önemlidir.
Tabii konumuz siyaset olmadığından, olayın ekonomik boyutlarını ortaya koyup, bundan sonraki dönemde atılması gereken adım ve alınması gereken radikal kararlar üzerinde biraz duralım.
Her şeyden önce koalisyonda görev alacak siyasi partilerin ekonomik anlamda üzerinde durması gerekli en önemli konu, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir ekonomik modelin yerleştirilmesi konusudur.
Bunun anlamı da şu demek, yıllarca denk bütçe veya kendi ayakları üzerinde durabilen ülke ekonomisi deyimi hayalden öteye gidememekteydi, fakat bu söylemlerin gerçeğe dönüşebileceğine dair kararlı niyetin, yeni süreçle birlikte gündeme gelmesi ve uygulamaya konulması gerekmektedir.
Neticede yıllarca devletin sırtında kambur olmuş kamu, kurum ve kuruluşların oluşturduğu görev zararları, hesapsız kitapsız yapılan istihdamlar, sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarının çökmesi ve bütçe açıklarının yüksek seviyelere ulaşması ile birlikte yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalmamıza sebebiyet vermektedir.
Tabi denilebilir ki her şey güzel de, bu tür sıkıntıların varlığından her kesim bilgi sahibi, fakat sorunun çözüme kavuşturulması yönünde eylem planını kimse ortaya koymuyor veya koyamıyor.
Yeni hükümetin öncelikle atması gereken en önemli adım, özel sektör odaklı büyüme stratejisi yakalanması ve özel sektörü geliştirici ve destekleyici kredi, hibe ve yardım programlarının devreye konulması ve esnafa düşük maliyetli finansman kaynağı sağlanmasıdır.
Global ekonomik krizin kısmi olarak ülke ekonomimizi de etkilemiş olmasından dolayı, harcama eğiliminin tüketiciler üzerindeki güvenin yeniden kazandırılması adına piyasayı hareketlendirici birtakım açılımlar gerekmektedir.Ayrıca firmaların kurumsallaşması ve teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesine yönelik tedbirler alınması da , firmalar üzerindeki birtakım ek mali yükü hafifletecektir.
Özellikle elektronik ticaretin dünya genelinde ticaret hacmini artırması ile birlikte belirli mali büyüklüğe gelen firmaların teknolojiden en üst seviyede verim alma zorunluluğu da doğmaktadır. Bu nedenle kamu kesimi başta olmak üzere, özel sektörün de teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. İleride uluslararası arenada şirketlerle rekabet edebilir durumu yakalamak istiyorsak, teknolojik altyapının geliştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir.
Son olarak kayıt dışı ekonomi ile etkin ve verimli bir şeklide ve hazırlanacak aksiyon planı çerçevesinde eylemlerin uygulamaya alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, firma ve şahısların vergi ödeyebilme kabiliyetini ölçmeden önce, kayıt dışı ekonominin seviyesinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı