Köşe Yazarları

Programda kamu bankalarına müdahaleProgram, önceki programın devamı niteliğinde topyekun bütçe ve bütçe dışı idareleri kapsayacak şekilde kamu maliyesini disiplin etmeye ve kamuyu yeniden yapılandırmaya dayanıyor. Çünkü, programı yapanlar, Kıbrıs’taki bütün ekonomik ve siyasi sorunların kaynağını kamudaki bu anomalilerde görüyor.
   Bu yüzden, geçen yıl kamunun borçlanmalarını disiplin altına almak için devrim niteliğinde “ Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi” Yasası yapıldı. Şimdi de, bütün bu operasyonları tamamlayıcı nitelikte yeni programla kamu bankalarına ciddi müdahale yapılması için kaynak ve politikalar oluşturuldu.
    Bu bankalarda, “çalışanların maaş ve özlük haklarına, kıdem tazminatlarına, siyasetten arındırılmalarına, sektör içindeki pozisyonlarına, yönetişimine, iştiraklerine” kadar müdahaleler yapılacak. Programa konulan 300 milyon TL ilave kredi karşılığında, kamu bankalarına bu amaçlarla müdahaleler yapılacak.
     Özellikle bir kamu bankasında önemli mali problemler ve sorunlar vardır. Bu bankanın hem sektör üzerinde, hem de ekonomi-politiği ilişkilerinde önemli bir rolü var. Ne yazık, kamu bankaları, sistemin kara deliklerinden biri olmuştur ve kapatılması lazımdır.
    Kamu bankalarının (özellikle bir tanesinin), bankacılık sektörü üzerinde büyük bir vakum etkisi vardır. Bu vakum, mevduat-kredi akımlarını ve paranın maliyetini olumsuz etkilemektedir. Daha da kötüsü, kamu bankalarının yarattığı bu vakuma göre pozisyon alan yerli bankalar oluşmuştur.
    Bu bakımdan, yani kamu bankalarının yarattığı anomalilere, suni dengelere göre pozisyon alan, kendini uyarlayan bazı yerli bankalarımız da vardır. Ortaya böyle suni ve uzun vadede sürdürülebilir olmayan bir piyasa çıkmıştır.
     Bu vakum, hem bankacılık sektöründe, hem de ekonomide sıkıntılı dinamiklerin oluşmasına neden olmuştur. Bu vakum, sektörde hassas dengeler ve kırılganlıklar yaratmıştır. Görece sağlam olan bankacılık sektörümüzün bu kırılganlıkları gidermelidir. Bankacılık sektöründe arıza çıkması halinde, neler olabileceğini,  hem kendi geçmiş, hem de Güney ve dünya tecrübelerinden gördük.
    O yüzden, programda öngörülen müdahalelerin yapılması yararımızadır. Yapılacak müdahalelerle, bu vakum ve vakumun yarattığı dinamikler ortadan kalkmaya başlayacak. Bankacılık sektöründe sektör sağlamlılığı-mudi güvenliği artacak, paranın fiyatında iyileşme başlayacak, siyasetten arındırıldığı için ekonomi-politiği ilişkilerinde görece iyileşme, yerli bankalar arasında birleşme, satın almalar vs dahil, konsolidasyon süreci de başlayacaktır.


Başa dön tuşu