Köşe Yazarları

Kriz, yurtdışı gezilerini ve çalıştay, konferansları etkilemedi!

Özetlenen Resmi Gazeteler; 27.8.2018, 28.8.2018, 29.8.2018, 31.8.2018, 1.9.2018 tarihli ve 123, 125, 126, 127, 128 sayılı olanlardır. 124 sayılı gazete marka tescil onayları ile ilgili olduğundan özetlenmemiştir. Toplam sayfa sayısı 143’tür.

Fiyat İstikrar Fonu Yasası tahtında ilgili tüzükte yapılan değişiklikle, yapılan zam fiyatlara yansıtıldı. Buna göre azami perakende satış fiyatları; 95 oktan benzin: 4.97 TL/LT, 98 oktan benzin: 5.16 TL/LT, Euro Diesel: 4.76 TL/LT Gazyağı: 4.65 TL/LT olarak belirlendi. Sene başından itibaren bu yapılan 11’inci değişiklik.

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, yapmış olduğu toplantıda, yapılmış olan 7 adet müracaatı değerlendirerek, 5 adet proje değişikliğini onaylamış 2 adetinin de gerekli değişiklik yapıldıktan sonra onaylanmasına karar vermiştir.

Fasıl 175 A Emtia ve Hizmetler (Geçici Yetkiler) (Devam) Yasası altında Savunma Nizamnamesi’nin 79(B)(3) maddesi gereğince çıkarılan emirname ile Sivil Havacılık Dairesine ait tüm hizmetlerin halkın menfaati bakımından zaruri olduğuna hükmederek, TE(K-I)1010-2018 sayılı karar ile Sivil Havacılık Dairesi’ne ait tüm birimlerde başlatılan veya başlatılacak olan faaliyeti durdurma eylemlerinin 60 gün süre ile ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

 

YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER:

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname: Bu kararnamenin konut piyasasına getireceği canlılık, devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle artmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet vereceği düşünülmektedir. Kiralanacak taşınmaz malın arsa veya arazi olması halinde yüzölçümü 1 dönümden (1338.3 metrekareden) fazla olamaz 1 konut veya 1 apartman dairesi olması halinde ise arazinin yüzölçümü 5 dönümden (6.692 metrekareden) fazla olamaz. Konut veya apartman dairesi olarak kiralanan arazi üzerine başka bir konut veya apartman dairesi yapılamaz. Herhangi bir yabancı, 2 nci ve 3 üncü hakkını kullanarak taşınmaz mal koçanında daire olarak kaydı yapılmış 2 adet apartman dairesi daha alabilir ve/veya böyle bir malı alma niyeti ile 5 dönümden fazla olamaz ve 2019 yılı sonuna kadar tapu devir işlemlerini gerçekleştirmezse hakkı son bulur.

Döviz ve Türk Lirası Cinsinden Yapılan Sözleşmelerde Kira Geliri Tutarlarının ve Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname: Ekonomik kriz nedeniyle, dövizin kontrolsüz yükselmesi ve buna bağlı olarak oluşan etkilerin azaltılması amacıyla, her türlü taşınmaz mal kiralama ve kullanma bedeli yabancı para birimi (döviz) cinsinden olanlar için yatırılan %13 olarak Gelir ve Vergi Dairesine ödenen stopaj, 1.9.2018-28.2.2019 tarihleri arasındaki 6 aylık süre zarfında %1 olarak uygulanacaktır. Sözleşme veya anlaşması döviz üzerinden yapılmış olan konut kira bedelleri bu kararname yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süreyle; STG kuru: 6.31, EURO kuru: 5.60, USD kuru: 4.75 TL olarak uygulanacaktır. 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren yabancı para birimi cinsinden yapılacak sözleşmelerde kur sabitlemesi uygulanmayacaktır. Bu kararname 6 ay süre ile uygulanacaktır.

Aksine bir neden gösterilmediği takdirde, Fuma Investment Ltd. ve Adney Charter Consulting Ltd. 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitlik sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.

Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yapılan, Dışişleri Dairesi Personelinin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar (Değişiklik) Tüzüğü çıkarılmış olup, bu tüzüğün amacı; her ikisi de daire personeli olan eşlerin görevlendirilmesi hususunu düzenlemektir.

 

REKABET KURULU KARARLARI (İhale İtiraz Makamı Olarak): KKTC Sağlık Bakanlığının KVC-Kardiyoloji ve Girişimsel Radyoloji Malzemeleri Fiyat Tespiti İhalesi sonucunda, Spectra Trading Ltd. ile direktörünün Kamu İhale Yasası kapsamında yapılan ihalelere katılmaktan 2 yıl süre ile men edilmesi kararına itiraz edilmiştir. İtiraz 3 madde başlığı altında yapılmıştır. Spectra, Gürma ve Rantek Trading Ltd. aynı tüzel kişiler olarak değerlendirilmesine rağmen bunların vermiş oldukları teklifleri alternatif teklif olarak değerlendirmeyerek hatalı değerlendirme yaptığı, KKTC Şirketler Hukuku prensipleri ve genel tüzel kişilik prensipleri uyarınca hissedar/direktörleri kimler olursa olsun farklı MŞ numaraları tahtında kurulmuş şirketler farklı kişiler olarak addolunması gerektiği, bu yüzden bu 3 şirketin farklı şirket olarak değerlendirilmesi gerektiği, karar gerekçesinde açık gerekçe belirtilmediği ve verilen 2 yıl men kararının nasıl verildiği karar verilirken hangi olguların göz önüne alındığı gerekçeli olarak açıklanmadığından kararın geçersiz hukuka aykırı olması sonucunda iptal edilmesi gerektiği iddia edilmiştir. Kurul yapmış olduğu ayrıntılı değerlendirmede itirazı haklı bularak men kararının iptaline karar vermiştir.

Katma Değer Vergisi Yasası altında yapılan, Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü ile, motorlu iş araçları, kule vinçler, her türlü deterjan, katı ve sıvı sabunlar, şampuanlar, yüzey temizleyici ilaçları, antiseptikler, tuvalet kağıtları, kağıt havlular, kağıt peçeteler, kağıt mendiller ve ıslak mendiller, restaurant, simit evi, pastane, kahvehane, büfe, kafeterya, cafe ve benzeri catering hizmetleri (market ve benzeri yerlerde perakende satılan pişmiş yemekler, takeaway, paket servisler ve bu yerlerde hizmet olarak sunulan alkollü alkolsüz içecekler dahil), buzdolabı, derin dondurucu, ocak, fırın, mikrodalga, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, televizyonlar ve inverter klimalar (sanayi amaçlı kullanılanlar hariç) KDV oranları DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası altında yapılan, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü ile, bağış yolu ile yapılan intikallerde %6 olarak alınan kayıt harcı %4 olarak alınmasına, KKTC yurttaşlarının 17 Haziran 2004 tarihinden itibaren bir defaya mahsus 1 ev ve 1 arsa veya 1 ev ve 1 arsa yerine en fazla 300 metrekareye kadar bir iş yeri satın veya bağış alındığında %3 olarak hesaplanan miktarın %1 olarak hesaplanmasına, yabancılar tarafından 1 konut ve/veya 1 apartman dairesi ve/veya 1 arsa satın alınması halinde %3, yabancı tarafından 2 nci bir daire satın alınması halinde %9 ve yabancı tarafından 3 üncü bir daire satın alınması halinde %10 olarak hesaplanacak ve bu değişiklik 6 ay boyunca geçerli olacaktır.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Yasası tahtında yapılan tüzük değişikliğinde Liman İşçileri Ücret (Değişiklik) Tüzüğüne göre, USD, 3 ay süre ile 4.90 TL olarak sabitlenmesine karar verilmiştir.

Mezarlıklar Yasası altında bir emirname yayınlayarak Lefkoşa, Küçük Kaymaklı’da yasa hükümlerine uygun olarak mezarlık alanı sağlanmasını emretmiştir.

Kooperatif Şirketler Yasası 57 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Ltd.’in, KKTC Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve/veya Avrupa Birliği kaynaklı kredi veren kurum ve kuruluşlardan kredi ve/veya hibe alabilmesi kısıtını kaldırdı.

Özelleştirme Yasası kapsamında gerçekleştirilen “Ercan Havaalanının İşletme Haklarının Devredilmesi” ihalesine ilişkin 10.12.2012 tarihinde imzalanan ve “Esas Sözleşme” olarak anılan sözleşmenin 33 üncü maddesi uyarınca, bir taraftan maliye Bakanlığı ve teknik ve denetim konularında muhatap Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı diğer taraftan T&T arasında mutabakat sağlanarak, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla, sözleşmeye ek olarak EK:3 bir sözleşme akdedilmiştir. Fakat çok garip bir şekilde bu sözleşmenin içeriği ve konusu açıklanmamıştır.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde bulunan ülkemizde hizmet vermekte olan II. Selim Yurt Müdürlüğü, Refika Öğretmen Kız Yurdu Müdürlüğü, Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğünde kullanılmak üzere Türkiye’den gönderilecek olan malzemeler için, gümrük vergisi, stopaj ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Taşınmaz Mal Komisyonunda görev yapan, Hasan Şabanlar, Yazgı Sarıkamış, Meliz Erdem, Münür Şenel ve Doğan Gözütok’un hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmeleri yenilemiştir.

Vadili Belediyesi 2018 yılı Bütçesi onaylandı.

Güzelyurt-Lefke güzergahı içinde kalan özel mülkiyetteki taşınmazlara ait kamulaştırma emri yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen “Baz İstasyonları ve Kanser İlişkisi” konulu konferansı veren, Ege Üniversitesi görevlisi Doç. Dr. Hür Hassoy’un toplam 2.200 TL tutarındaki masraflarının karşılanmasına karar verildi.

Voyager Kıbrıs Ltd. hissedarları arasında hisse devri gerçekleştirildi. 9 olan hissedar sayısı 5’e düştü. Net Holding A.Ş., Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş., Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş., Besim Tibuk ve Fethi Tibukoğlu arasında yeni hisseler paylaşıldı.

DEMD envanterinde bulunan Mercedes Vito Estate araç, bedelsiz olarak kamu amaçlarında kullanılmak üzere Dipkarpaz Belediyesine verildi.

KKTC Kalkınma Bankası 2018 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Dökümü yayınlanmadı.

İçişleri Bakanlığında görevli sözleşmeli personel Cem Beyaz ve Sercan Tekkan’ın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmelerinin yenilenmesine karar verildi.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşesi Levent Tuğberk’in görev süresi dolduğundan eski görevine iadesi kararlaştırıldı.

Dr. Küçük Endüstri Meslek Lisesinin ahşap teknolojisi alanının yetersiz olan atölyesinin yeniden oluşturulması amacıyla İslam Kalkınma Bankası tarafından hibe olarak yapılan inşaatın yapımında oluşan ve İslam Kalkınma Bankası tarafından karşılanmayan 67.727,92 TL’lik KDV miktarının ödenmesine karar verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğine, lokal ve sosyal tesis olarak kullanması amacıyla, Lefkoşa-Kızılay Bölgesinde bulunan bazı arazilerin dönümü 1 USD kira ile 25 yıl süre ile DEMD tarafından kiralanmasını kararlaştırdı.

İzmir’de düzenlenecek “5. Geleneksel El Sanatları Festivali”ne ülkemizi temsilen katılacak olan, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Memuru Kemal İyikalp’in katılmasına ve toplam masraf tutarı olan 2.300 TL nin karşılanmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2014 Çalıştayı düzenlenmiş olup, çalıştayın sahne arkası perdesi, hoş geldiniz masası arka perdesi, karşılama pankartı, kürsü, sahne podyum kurulumu, ışık masası kurulumu, sahne aydınlatılması ve tavandan sarkan takviye iskelet kurulumu giderleri olan 25.800 TL tutarındaki masraflar ile ülkemize gelen yurtdışı turizm tanıtım ofislerinin Turizm Koordinatörlerinin uçak bileti masrafları tutarı 11.766 TL olmak üzere toplam 37.566 TL nin ödenmesini kararlaştırdı.

TC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilen Anafartalar Lisesi rehber öğretmeni Nilgün Kaya’nın eski görevine iadesine karar verildi.

Eşi devlet görevi nedeni ile yurt dışında görevlendirilen Dışişleri Bakanlığında görev yapan Münire Ebru Dayanç’ın 3 Eylül 2018-12 Ekim 2018 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi.

Toprak Ürünleri Kurumuna, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği temsilcisi olarak atanan Mustafa Beyoğlu’nun yerine istifa etmesi nedeniyle Tansel Sağır’ın atanması kararlaştırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyette bulunan, Müsteşar Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Arkın Biray, Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Basın Yayın Danışmanı Emine Davut Yitmen, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca’nın Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri, konaklama masrafları, iaşe-ibate giderleri, araç kiralama (eskort) bedeli ve diğer tüm resmi giderlerin karşılanmasına karar verildi. Siz ve kriz ha?? 9 kişilik dev bir ekip!!! Yola devam!

Genel Tarım Sigortası Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası temsilcisi İsmet Dirgen’e “Hakkı Huzur Tahsisatı” verilmesine karar verdi.

Kurudere Yol güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyetteki taşınmazlara ilişkin kamulaştırma emri onaylandı.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan “Cyprus Ravelin Resort Ltd.” adlı şirketin isminin, “Grand Sapphire Resort Ltd.” olarak değiştirilmesini onayladı.

Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası’nın altında oluşturulan İzin Kuruluna; Başkan Nazmiye Çelebi yerine Ahmet Aydın, Bayındırlık ve Ulaştırma temsilcisi olarak atanan Ahmet Aydın yerine Serhan Kazmacı ve Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak Ahmet Beşerler yerine Hüseyin Kadir Çete’nin atanması onaylandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Paramedikal Hizmetler Sınıfı altında bulunan I. Derece Başhemşire Fethiye Karakış’ın KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Sağlık Ataşesi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Sağlık servislerinde görev yapan doktorlardan; Gamze Taşkın, Salih Zeki, Enver Enginsu ve Ergün Parlan’ın sözleşmeleri yenilendi.

DEMD envanterinde bulunan, Mercedes Vito ve Land Rover Estate markalı 2 adet aracın bedelsiz olarak ve kamu amaçlarında kullanılması amacıyla Yeni Erenköy Belediyesine verilmesi kararlaştırıldı.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Ltd. 2018 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Detay açıklanmadı.

Asgari ücretin tespitine ilişkin itiraz yeniden değerlendirilerek reddedilmiş ve önceden belirlenen miktar aynen kabul edilmiştir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı