Köşe Yazarları

KKB Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal piyasalara getireceği dinamizm…KKB, finansal piyasalarda aktif rol alan veya piyasaları yakından takip eden bireylerin pek de yabancı olmadığı terimdir. Öncelikle kredi kayıt bürosunun faaliyet amacının ve sektöre ne gibi katkı sağlayacağı konusunu irdelememiz gerekmektedir. KKB, kredi ve finans kuruluşları arasında en az 5 banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş şirkettir. Ayrıca KKB’ye üye kuruluşlar da yasal mevzuat çerçevesinde, müşterilerine ait kredi bilgilerini birbirleriyle paylaşabilmektedirler. Kısacası KKB, finansal piyasalardaki kredi bilgi alışverişinin sağlanmasına yasal çerçevede aracılık etmekte ve bu tür bilgileri  belirli veri havuzunda biriktirip, üyelere hızlı ve sağlıklı bilgi aktarma misyonu üstlenmektedir.
Ülkemizde finans sektöründe KKB’ye olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. Özellikle son dönemde, bankaların kullandırmış olduğu tüketici kredileri ve kredi kartlarında, operasyon anında kredi müşterisinin sicili ile ilgili online (anında) bilgi alınması mümkün olmamakla beraber, özellikle kredi risk yönetimi açısından da kredi riskinin ölçülmesi ve izlenmesine yönelik birtakım zafiyetler doğmasına da neden olmaktadır.
Türkiye’deki KKB’nin yapısına bakarsak, KKB 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren önem kazanmaya başlayan ve hızla gelişme ve büyüme trendine giren bireysel kredilerle ilgili “Risk Yönetimi” , “Müşteri İlişkileri Yönetimi”  ve “Veri Ambarı Yönetimi” gibi kavramları da beraberinde getirmiştir.
Türkiye’de KKB, 9 kurucu bankanın üye olduğu ve diğer kuruluşlara ait  üyelerin de kurumda  etkin rol  üstlendiği bir tüzel kişiliktir. Mevzuat gereği KKB’ye üye olabilecek sektör temsilcileri, Bankalar, borsa aracı kurumlar, finansal kiralama, factoring, forfating, finans kurumları, sigorta şirketleri, tüketici finansman şirketleri ve BDDK tarafından uygun görülebilecek diğer şirketlerden oluşmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında KKB’nin ülkemizde de uygulamaya girmesi halinde finans piyasasına belirli disiplin, sağlıklı ve şeffaf raporlama sistemi ve veri akışı  ile kredilendirme ve kredi riskinin analizinde çok büyük yol alınması konusunda öncülük edeceği ortadadır.
Ülkemizde bankacılık, sigortacılık, finans, factoring ve diğer finansal kuruluşlar tarafından kurulacak bu tür tüzel kişiliklerin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu tür organizasyonların sektöre getireceği faydaları kısaca şöyle özetleyebiliriz;
i-Bireysel kredi risklerin minimize edilmesi,
ii-kredi kullandırma sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı olması,
iii-kredi riskinin sağlıklı ölçülmesi, analiz edilmesi, kredi hacmini de görece artırmaktadır,
iv-mevcut müşterilere yeni kredi limiti tahsis edilmesinde rasyonel karar alınmasını sağlar.
Yukarıda da belirtmiş olduğum üzere, ülkemizde finans sektörünün kullandırmış olduğu kredilerin geri dönüşümünde yaşanan sıkıntıların nedenleri arasında, kredi kayıt, ölçüm, kredi riskinin izlenmesi gibi temel verilerin zamanında ve sağlıklı bir şekilde elde edilememesini gösterebiliriz.  Tabii bu tür kuruluşların faaliyetlerinin denetimi ve bilgi ve belge akışındaki gizlilik prensibi doğrultusunda oluşacak yasal altyapının da tesis edilmesi kaçınılmazdır.Başa dön tuşu