Köşe Yazarları

Geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete özetleri

 

KAMU İHALE YASASI DEĞİŞTİRİLEREK, ŞİMDİLERDE SON BULMUŞ ESKİ YOLSUZLUKLARA VE VURGUNLARA KOL KANAT GERMESİ AMAÇLANIYOR. DEĞİŞTİRİLME AMACI İSE ÇOK MASUMANE OLARAK AÇIKLANMIŞ!

 

Bakanlar Kurulu, uzun ve rehavet dolu bir bayram tatiline girmeden önce, halka direkt olarak yansımayacak olsa da esasen üç ana konuda tedbir almaya çabalamıştı. Bunlar; ek mesai ödeneklerinin kısıtlanması, antrepoda bulunan malların stopajı ödenirken, döviz kurlarının geriye götürülmesi, DEMD ile muhataplarının yapmış olduğu kira sözleşmelerindeki döviz kurunun sabitlenmesi, vergi barışı diye adlandırılan bir uygulama ile VERGİ KAÇAKÇILARININ affı ve kumarhaneler ile alkollü içki ve tütün ürünlerine ek vergi getirilmesi olarak açıklanmıştı. Bunların hangisi dar gelirlinin kesesine artı olarak yansıyacak dersiniz?

 

MALİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME: Gerekçe olarak, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin azaltılması ve yükümlülere açılım sağlanması sebebiyle, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlülerin, 2017 dönemi sonuna kadar olan beyanlarında, Vergi Dairesinin tespitine gerek kalmadan düzeltme imkanı verilmesi, bu yoll vergi barışının sağlanması ve yükümlülerin daire ile yaşadıkları problemleri ortadan kaldırarak önünün açılması hedeflenmektedir. 2017 sonu itibariyle kısmen veya tamamen beyan dışı kalmış diğer ekonomik kıymetlere/varlıklara ilişkin döküm kayıtlarının yeniden düzenlenmesine olanak vermek suretiyle gerekli mali düzenlemelerin yapılması ve vergi kayıplarının giderilmesiyle ekonomik sıkıntı içerisindeki yükümlülere rahatlama getirilmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme 2018 yılı sonuna kadardır.

 

DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ TARAFINDAN DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILMIŞ OLAN SÖZLEŞMELERDE 1 EYLÜL 2018 – 28 ŞUBAT 2019 DÖNEMİ AYLIK KİRA ÖDEMELERİNİN SADECE DÖRT BİN AMERİKAN DOLARI VE ALTINDA OLAN SÖZLEŞMELERDE DÖVİZ KURUNUN SABİTLENMESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME: Düzenleme 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Kararnamenin amacı, ekonomik kriz ile kontrolsüz şekilde yükselen dövizin yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerin azaltılmasıdır. Düzenleme 6 ay süreyle geçerli olacak ve 1 STG: 5.20 TL, 1 EURO: 4.60 TL, 1 USD: 3.80 TL olarak sabitlenmiştir.

 

KAMU GÖREVLİLERİ YASASI, KAMU ÇALIŞANLARININ AYLIK (MAAŞ-ÜCRET) VE DİĞER ÖDENEKLERİNİN DÜZENLENMESİ YASASI, KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI, VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME: İlgili yasalarda, ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarında zorunluluğun ivediliği dikkate alınarak, ek çalışma veya nöbet haklarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ek çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışma saatleri normal çalışma ve idari tatil günleri ile hafta sonu tatilleri için bire bir (1.0), diğer resmi tatil günleri için bir nokta beş (1.5) olarak hesaplanacaktır. Bu hesaplamada ayrıca yürürlükte olan asgari ücretin iki ile çarpımı esas alınacaktır. Bu tip çalıştırmalar aylık çalışma saatinin %25 inden fazla olamaz. Elzem konularda bakanlığın onayı ile %50 olabilir.

 

1977 Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası altındaki yetkisini kullanan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 12 Ticaret Dairesi Memurunu Fiyat ve Kalite Denetim Memuru olarak atadı.

 

Fiyat İstikrar Fonu Yasası tahtında emirname çıkarılarak, alkollü içki ve tütün ürünlerine ait fonlar artırıldı.

 

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altındaki tüzükte yapılan değişiklikle; Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü yayınlandı. Büyük av ile birinci ve ikinci ince av günleri belirlenerek, av bölgesi haritaları ilan edildi. Ava kapatılan bölgeler de yer alıyor.

 

Katma Değer Vergisi Yasası tahtında tüzük değişikliği yapılarak; “her türlü deterjan, katı ve sıvı sabunlar, yüzey temizleyici ilaçları, antiseptikler, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler, kağıt mendiller ve benzerleri” maddesi eklendi.

 

Gümrük ve İstihsal Yasası altındaki; İthalatta Kur Uygulaması (Değişiklik) Tüzüğü değiştirilerek “31 Aralık 2018 tarihine kadar, 1 Ocak 2014 tarihinden önce antrepolanmış olan malların gümrükleme işlemine esas oluşturulacak kıymetin tespitinde, 1 Ocak 2014 tarihinde geçerli olan döviz kuru, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra antrepolanmış veya antrepolanacak olan malların gümrükleme işlemine esas oluşturacak işlemin tespitinde ise antrepoya giriş beyan tescil tarihindeki döviz kuru dikkate alınarak işlemler sonuçlandırılır. Ancak, gümrükleme tarihindeki döviz kurunun her iki durum için belirlenmiş olan döviz kurundan daha düşük olması halinde, gümrükleme tarihindeki döviz kuru dikkate alınır.” ibaresi eklenmiştir.

 

Bakanlar Kurulu, 2017 yılında kayıtlı ve izinli balıkçı tekneleri için akaryakıt desteği verilmesine, ayrıca bu destek ödemelerinde indirimli akaryakıtın litre başına 1.1 TL olarak hesaplanmasına ve 2018 yılı desteği olarak ödenmesine karar verdi.

 

Yabancı uyruklu 4 kişiye ait taşınmaz mal izni tadil edildi.

 

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca 45 yabancı uyruklu kişiye gerekli iznin verilmesi kararlaştırıldı.

 

Geçici tutuklu T.C. uyruklu Dursun Göztepe ve Hüseyin Düz’ün ilgili yasa gereğince T.C. Devletine iade edilmesine karar verildi.

 

Şans Oyunları Yasası kapsamında Devletten Kumarhane (Casino) faaliyetinde bulunma izni alıp faaliyette bulunanlar ile Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında müşterek bahis oynatma izni alan ve bu kapsamda müşterek bahis oynatan gerçek ve tüzel kişilerden alınan Gelir Vergisi stopajlarının, Gelir Vergisi Yasasının verdiği yetkiye dayanarak 1 Eylül 2018 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

İlk 5 oyun masası için toplam 4.320 USD,

6 ile 10 uncu masalar için 1.080 USD,

11 inci ve sonrası her masa için ise 1.440 USD,

50 adet oyun makinesi için toplam 7.200 USD,

51 ile 150 nci makinalar arası her makine için 150 USD,

151 ile 300 üncü makinalar arası her makine için 158 USD,

301 ile sonrası her oyun makinası için ise 165 USD artırılması ve

At ve köpek yarışı, futbol ve diğer tüm bahisler için 7.740 USD,

At ve köpek yarışı dışındaki bahisler için 5.400 USD artırılması kararı verildi.

 

YASA TASARISI:

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de gerçek ve tüzel kişilerin bilgisine sunulmuş olup, yasa tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini 20 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerdir.

Değişikliğin genel gerekçesinde, yasanın yürürlüğe girişinden itibaren karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık ile ilgili bazı ilaçlar özelliğinden dolayı stoklanması mümkün olmamakta ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamamakta ve ihtiyaca göre alım yapılmakta idi. Ancak Kamu İhale Yasasının yürürlüğe girmesiyle acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olarak olanak kalmamış ve sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, yurt dışı uygulama uygulama birimlerinin harcamaları da bu yasada düzenlenmemiş olduğundan bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaşanmıştır. Bu aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amaç edilmiştir.

Belirtilen amacın bu olmasına rağmen aslında saklanan ve gizlenen çok tehlikeli bir amaç pusuya yatırılmıştır. Yeni İhale Yasası yürürlüğe girdiğinden itibaren, ihalelerde skandal, fiyasko, yolsuzluk ve usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Bu durum İHALE MAFYASININ uykularını kaçırmakta ve yasayı nasıl deleceklerine dair çözümler aramaktadırlar. Söz konusu değişiklikler yapılması halinde yasa tamamen ruhundan uzaklaşacak ve eski kötü günlere geri dönülecektir. Açıklanan gerekçelerin hepsinin de çok basit ve evrensel çözümleri bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bir analizimi sizlerle en erken zamanda paylaşacağım. Aman dikkat! Tüm milletvekilleri, ilgili komite çok uyanık olmalıdır.

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı