Köşe Yazarları

Geçtiğimiz Hafta Resmi Gazete’de dikkat çekenler1) YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı tarafından sunulan; Sebze ve Meyve Toptancı Halleri Yasa Önerisi ile ilgili görüş ve önerisi olanların Meclis Başkanlığı’na sunulması istendi.

Öneri incelendiğinde; Genel GEREKÇE ve Madde GEREKÇELERİ bölümlerinin, en azından bugüne kadar görülmemiş ve alışılmamış bir şekilde ayrıntılı bilgiler içeriyor olmasıdır. Bu çok olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Bütün yasa tasarı ve önerileri mutlak surette bu şekilde sunulmalıdır.

Bu yasa önerisinin amaçları şu şekilde özetlenmektedir;

– Gıda güvenliğinin sağlanması,

– Tüketicinin, kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun fiyatlı mal temin edebilmesi,

– Meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesi,

– Rekabetçi yapının sağlanması,

– Kayıt dışılığın önlenmesi,

– Maliyetlerin düşürülmesi,

– Tedarik, dağıtım ve satışta etkinliğin sağlanması,

– Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi,

– Toptancı halleri ve Pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesidir.

2) Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi(Değişiklik)Yasa Tasarısı yayımlanmış ve Adli yargılama ilkesi ışığında bir başvurudan etkilenme ihtimali olan kişilerin, ilgili kişi olarak başvuruya taraf edilmeleri doğal adalet ve savunma haklarının birer gereği olduğundan hareketle ve bunun ilgili yasanın 7’nci maddesi kaldırılarak yerine bu düzenlemenin getirilmesi öngörülmektedir.

3) Beden Eğitimi ve Spor Yasası ilgili maddesi gereğince her yıl yayınlanması gereken; Müşterek Bahis Düzenlenmesine İlişkin Kayıt ve Koşullar onaylanarak yayımlanmıştır.

4) Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayeneler (Denetim) Yasası tahtında;

– Özel Sağlık Kuruluşlarının Açılışlarının Düzenlenmesi Tüzüğü,

– Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü,

– Özel Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Yapı ve Teknik Özellikleri Tüzüğü,

– Hastalarla İlgili Tutulacak Sicil, Kayıt ve İstatistikler Tüzüğü,

– Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personel ve Oluşturulacak Birimlerin Sayı ve Nitelikleri Tüzüğü Onaylanarak yayımlanmıştır.

5) Büyük olasılıkla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in VIP Binasının kullanılması ile ilgili yaşadığı hadiseden sonra; Ercan Havalimanı’ndaki VIP Binasının Kullanımına İlişkin Esaslar’ın, yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştır. Burada dikkatimi çeken maddeler; VIP Salonunu kullanan zevatın hiçbir şekilde uçağa biniş çağrısı dışında aprona çıkamayacağı ve burayı kullanım hakkına sahip kişilerin kıyafetine özen gösterme zorunluluğuna uyarak; şort, terlik gibi kıyafetlerle salona giriş yapamayacakları ile ilgili maddelerdir.

6) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik(Değişiklik)Tüzüğü yeniden değiştirilerek, eski araç plakalarının veya tüzüğe uygun olmayanların değişimi için, 10 yıl olarak belirlenen süre, 31 Ocak 2019 tarihine çekilmiştir.

7) KKTC Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, yeni değişmekte olan ve Müşavirlik Yasası olarak bilinen yasaya uyum sağlamak maksadıyla, Kalkınma Bankası üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları halinde atandıkları görevlerine geri dönmelerine ilişkin düzenlemenin yapılması ve bu (Değişiklik) Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi halinde, mevcut üst kademe yöneticileri ile görevden alınmış üst kademe yöneticilerine uygulanacak geçici kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

8) Genel Kurul’da oybirliği ile kabul edilen Türk Ajansı Kıbrıs 2018 Yılı Bütçesi Yasası yayımlanarak, 6.894.000 TL olarak ilan olunmuştur.

9) Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 8 adet karar almıştır. Bu kararlar; 1 adet kilise restorasyon projesi (onay), 6 adet gerçek kişinin sunmuş oldukları; 3 gelişme (2 onay-1 koşullu onay), 1 adet ilave garaj projesi (ret), 1 adet dubleks konut projesi (onay), 1 adet turistik tesis projesi (istişare sonrası) ve 1 adet onay verilmeyen, tüzel kişinin sunmuş olduğu; Gemikonağı’nda yapımı düşünülen yurt projesidir.

10) KIB-TEK’in Yönetim Kurulu Kararı ile 30 milyon TL kredi kullanmasına karar verildi.

11) Din İşleri Dairesi’nin 2018 Mali Yılı Bütçesi onaylandı (Ayrıntılı cetvel yok). Neyin onaylandığını halk nasıl bilecek?

12) Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2018 Bütçesi ve Faaliyet Programı onaylandı (Ayrıntılı cetvel yok). Neyin onaylandığını halk nasıl bilecek?

13) Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’nın önerisiyle; KKTC’nin tanıtımı amacıyla, yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek TÜM FAALİYETLER gibi çok geniş bir tanımlamayla, onlarca faaliyet sıralayarak, yapılacak harcamalarda ilgili kalemdeki ödenekle sınırlı kalmak koşuluyla, Bakanlığın yetkili kılınmasına karar verdi.

14) Antalya’da gerçekleştirilecek olan International Mice-Weedding Forum Fuarı giderlerinin karşılanması için gereken 32.243,5 Euro’nun karşılanmasına karar verildi.

15) Trafik Haftası nedeni ile, 15 adet billboard ve diğer görsellerin sergilenmesi amacıyla 6.000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

16) İspanya’da düzenlenecek, İyi Çevre Yönetişimi Konferansı’na katılacak olan Yüksek Yönetim Denetçisinin, Ercan-İstanbul-Bilbao gidiş dönüş uçak bileti ile 4.370 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

17) Yerel kuruluş organları seçimlerinde görev yapacak olan sandık kurulu görevlilerine yapılacak ödemeleri belirledi.

18) Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Ekibinin Merzifon Belediyesi’nin daveti üzerine 16 kişinin katıldığı etkinlik için, Ercan-Ankara-Ercan gidiş dönüş uçak biletleri tutarı olan 2.960 TL’nin ödenmesine karar verdi.

19) Toprak Ürünleri Kurumu tarafından alınacak olan 2018 ürünü yerli zahire alım-satım ve finansmanını belirlemek üzere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilendirildi.

20) SNECMA DAVASI ile ilgili olarak, hükümlü alacaklı durumda bulunan Snecma S.A. Şirketi’ne 800.000 Euro ve Postacıoğlu Hukuk Bürosu’na vekalet ücreti olarak 132.290,35 USD meblağın ödenmesine, ayrıca çok önem arz eden bir husus olarak; Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından, konuya ilişkin yapılacak denetleme sonucu, Devletin zarara uğratılmasına ilişkin bir tespit yapılması halinde, tüm sorumlulardan ödenecek meblağın rücu edilmesini kararlaştırdı.

21) Şans Oyunları Kurulu’na Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni temsilen Ercan Turhan görevlendirildi.

22) Toprak Ürünleri Kurumu’nun, 68.295,49 ton yemlik arpa satışından dolayı, oluşacağı hesaplanan toplam 14.614.165,32 TL tutarındaki kaybın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden TÜK’e ödenmesine karar verdi.

23) Mevlana Müzesi restore ve dizaynının yapılması amacıyla Türkiye’den ülkemize gelen 3 uzmanın; uçak bileti ve konaklama giderlerinin karşılanmasına karar verdi.

24) Antalya’da düzenlenen Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex 2018’e katılım masrafı olan 3.980 Euro’nun karşılanmasına karar verdi.

25) Avusturya’nın Viyana şehrinde düzenlenen Ferrien Messe 2018 ile Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen CMT 2018 turizm fuarına katılan görevli personel masrafları ve fuar giderleri olan; konaklama giderleri, kiralanan aracın kirası, park yeri ve yakıt giderleri, hediyelik eşya, kolaj ve tasarım ve diğer giderler için; toplam 1.574,09 EURO ve 14.332,71 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

26) KKTC’ye ülke turizmini geliştirmek amacıyla gelen 4 kişilik Azeri Gazeteci grubunun, konaklama, uçak biletleri, iç ulaşım, izaz-ikram gideri olan 18.000 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

27) 42’nci KKTC Uluslararası Lefkoşa Fuarı’nda kullanılacak olan izaz-ikram, sunum, servis malzemeleri, stant eşyalarının taşınması ve çiçek aranjmanı masraf toplamı olan 5.000 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

28) Londra’da düzenlenen, World Travel Market WTM-2017 Turizm Fuarına katılım masraflarının tadil edilerek ikram için 1.100 TL ve stant üzerine yapılan ekstra ödemeler için, 7.236 STG’nin daha ödenmesine karar verdi.


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı