Köşe Yazarları

Elçi Akça’dan önemli mesajlarElçi Akça, geçenlerde yakın ekonomi-politiği geleceğimizi ilgilendiren konularda önemli mesajlar verdi. Bir bakıma 2013-2015 ekonomik programından ve bu programa bağlı olarak hazırlanan 2013 bütçesinden de ipuçları verdi. Özetle 2 tespit yapıyor;
   1-TC yardımlarının yönü ve içeriğinin değişeceğini söylüyor.
  2- Yakın dönemde fokus olacakları 2 önemli ekonomi politikasından bahsediyor.

    Elçi Akça’nın tespitlerini biraz açalım; çünkü bu tespitler yakın gelecekte tüketici-iş dünyası, hayvancı, memur,  siyasetçi vs. herkesi etkileyecektir.
1- TC Yardımlarının içerik değiştirmesi
a) Cari bütçeye katkı görece azalarak devam edecek.
        Yani, personel ve transferler kalemine TC katkıları azalarak devam edecek, haliyle bu bütçeden geçinenler zaman içinde gelir ve satın alma gücü bakımından olumsuz etkilenecek. 
b)    Yardımlar seçilmiş altyapı yatırımlarına yapılacak
         Bu doğru bir politikadır; devlet artık üretici-işletmeci politikadan çıkacak; düzenleyici-denetleyici-yönlendirici politikaya dönecek. Bu yüzden; sağlık, eğitim, yol, vs. altyapı konuları hariç, devlet artık yatırım yapmayacak.
c) Bazı altyapı yatırımlarını özel sektör yapacak(özelleştirme)
        Havaalanı, deniz limanları, elektriğin bazı bölümleri, Telekom… vs. gibi üretici ve işletmeci pozisyonda olan bazı alanlardan devlet çıkacak; bu alanlar yap-işlet-devret veya yap-işlet modelleriyle özel sektör yatırımlarına açılacak. Doğru ve yerinde bir politika ama burada sorun yerlilerin (kapasite-sermaye-kurumsallaşma-uzmanlık vs. nedenlerle ) bu özelleştirmelere pek taraf olamamasıdır. Bu politikanın akılcı teşvik ve pozitif ayrımcılıklarla yerlileri de kapsayacak şekilde uygulanması gerekir.
d) Yardımlar özel sektörün geliştirilmesine, büyümesine katkı sağlayacak şekilde yapılacak.
                     Bunun için demek ki şu yapılacak;
i- Özel sektörün gelişmesi (yabancı sermaye girişlerinin artması içinde) için yatırım iklimi iyileştirilecek. Yani, “ekonomik, mali, idari, hukuki” mevzuat altyapısının geliştirilmesi için para ve efor harcanacak. Bu çok önemli.
ii- Özel sektöre teşvik, kredi, sermaye yaratıcı açılımlar sağlanacak.
            İşte en önemli ama sıkıntılı yer burası. Çünkü, burada 3 sorun var. İlki, kaynağın miktarı yetersiz. İkincisi, teşvik-kredi vs. açılımların hangi sektör ve sektörcükler için yapılacağı konusunda karar verme bakımından yerli iş dünyası ve siyasiler pek taraf değil gibi bir algılama var (yeni bir teşvik politikası-paketi lazım). Üçüncü sorun ise yöntem ve bu kaynakların adresi bakımından sorunlar var. Yani, yöntem bakımından fırsat eşitliği ve ayrımcılık konusuna dikkat edilmesi gerekir. TC-KKTC iş dünyası ortaklıklarını da teşvik edici olması lazım. Bu konuda söyleyecek ve yapılacak çok şey var.
             Özetle, TC yardımlarının yön ve içerik değiştirmesi doğru bir politikadır, bizi ekonomi-politiği bakımından rehabilite edecek ama  alt yapı yatırımlarının ve özel sektöre yönelik yardım ve yatırımların  karar merkezinde yerlilerin olmaması sorundur. Bu hem seçme-seçilme ilişkisini (demokrasiyi) bozuyor, hem de içerde iş dünyasının motivasyonunu öldürüyor.
     2- Yakın dönemde fokus olacakları 2 önemli ekonomi politikasından bahsediyor.
        i-Bankalardaki tasarrufun işletme ve yatırım amaçlı kredilere yönelmesini sağlamak

    Milli gelirin % 150 si civarında bir tasarruf var ama bunların çoğu kamu ve tüketiciler tarafından kullanılıyor; Elçi Akça haliyle hoşnut değil. Özel sektörün kullanımı için politikalar oluşturulmalı. Bunun için bir sürü eş zamanlı politikanın devreye sokulması lazım.
     Daha önceleri bu konulara çok değindik. Burada önemli olan bundan sonraki dönemde demek ki yerel kaynakların yatırıma dönüştürülmesi için bilinçli bir çabanın olacağını öğrenmektir. Bu ayrı bir makale konusu.
         ii- Güney’e kayan ticarete müdahale
        Açıkçası bunu çok geçmiş bir tespit ve fokus olarak görüyorum. Bu sızıntının hem bize hem Anavatan’a zararı çok büyük. Ne yazık, TC dahil kayıtsız kalındı. Sebebi belli; fiyat,marka,standart,ithal yasaklar-kısıtlar,alış-veriş cazibesi,tüketici tepkisi vs…Geçte olsa bu konuda bir politika niyetinin olması güzel.Başa dön tuşu