Köşe Yazarları

“Ekonomiyle ilgili Meclis’e gönderilen yasalar”






İş dünyası ile bakanlıklar arasında yeterince kurumsal kanal ve iletişim yoktur, bu yüzden çoğu zaman iş ve yatırım iklimini ilgilendiren yasalarla ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Halbuki, bürokrasi ile iş dünyası örgütleri, “sorunları önleyici, riskleri minimize edici ve ekonomiyi geliştirici” yasal mevzuatları düzenlerken daha bakanlık mutfağında birlikte çalışması gerekir.
    Ama bugüne kadar bunu pek beceremedik, genellikle iş dünyası en iyi ihtimalle meclis komisyonlarında devreye girebiliyor ki, o zaman da çok verimli olduğunu düşünmüyorum; çünkü komisyona gelen bir yasa taslağı artık ana vizyon ve içerik açısından büyük oranda bürokrasi tarafından dizayn edilmiş oluyor.
    Geçtiğimiz cuma, Maliye Bakanı Zeren Mungan ile BRT’de program yaptık. Zeren Bey, bakanlık bürokrasisinden gelmenin farkıyla,  “bakanlığın teknolojiyi kullanma kapasitesini artırmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek” için adımlar atıyor.
      Teknolojiyi kullanma kapasitesi geliştirilerek, vatandaş ve iş insanının maliye ile ilgili vergi, gümrük vs. tüm işlerinde çok rahatlama olacak (yani artık insanlar e-devlet üzerinden bu işleri daireye gitmeden hızlı ve verimli bir şekilde yapacak). Bu arada, yeni yazılımla da özellikle ekonomiyi, mükellefleri takip etme, denetleme vs. de çapraz sorgulama, ölçme-değerlendirme konusunda müthiş verimli bir operasyon kabiliyeti ortaya çıkacak.
      Zaten, yeni Gelirler ve Vergi Dairesi altyapı ve teknoloji bakımından buna göre yapılmış, hem çalışan memnuniyetini,  hem de vatandaş-iş insanı memnuniyetini artıracak kabiliyette. Artık, ülkeye giren bir mal sadece değer üzerinden değil, miktar-adet üzerinden de takip edilebilecek.
     Mükellefler ve iş insanları, gümrük ve vergi beyanlarını ve ödemelerini internet üzerinden yapabilecek. Bunun yanında özellikle personel kapasitesinin-performansının artırılması ile ilgili de eğitimler yapılıyor. Amaç, vergi mükelleflerine hizmet kalitesini de artırmak. Bunlar önemli gelişmeler.
   …Gelelim bakanlığın ekonomi, iş ve yatırım iklimini iyileştirecek yasalarla ilgili çalışmalarına. Meclis komisyonuna gelen bu yasalardan istenilen sonuçların alınabilmesi için bu yasaların bazıları eş zamanlı yürürlüğe girmesi gerekir.
     Lakin, bu çok önemli yasalar hazırlanırken, iş dünyasının bu yasalardan haberdar olduğuna emin değilim, halbuki bu yasalar bakanlık mutfağında hazırlanırken, pişirilirken iş dünyası örgütlerinin bu çalışmalara taraf olması lazım.
      Maliyenin hazırlayıp meclise gönderdiği vergi yasaları şunlardır:  “Vergi Usül (Değ.), Yasası Gelir Vergisi (Değ.) Yasası, Kurumlar Vergisi (Değ.) Yasası, Katma Değer Vergisi (Değ.) Yasası”. Bu yasaların çoğu, değişen yeni koşullara göre revize çalışmaları içeriyor, halbuki vergi de bizim köklü yeni bir bakışa-vizyona ihtiyacımız var.
    Ama bunu Meclis komisyonunda yapamazsınız. Meclis komisyonunda daha çok ince ayrıntılarla ilgili müdahaleler yapabilirsiniz. Halbuki, bizim tıpkı AB’ye üye olan Doğu bloku ülkelerinin özellikle gelir-kurumlar vergisinde yaptığı gibi yeni vizyona ihtiyacımız vardı. Bu ülkeler vergi politikalarına getirdikleri yeni bakış ve reformlarla, daha çok vergi geliri topladılar, gelir dağılımını görece iyileştirdiler, kaynakları da ülkelerinin mukayaseli avantajı olan üretken yatırımlara yönlendirme ve teşvik etmede de başarılı oldular.
     Bizim de vergi yasalarımızda, başta gelir-kurumlar vergisinde olmak üzere “tek oranlı vergiye”, basitliğe ve güçlü maddi-manevi ödül ve ceza mekanizmalarına ihtiyacımız vardır. Bu konuda bireyleri dürtecek, motive edecek, üretmekten-daha fazla kazanmaktan caydırmayacak, doğru alanlara yönlendirecek ezber bozan yaratıcı açılımlar yapmalıyız.
       Maliye Bakanlığının, Meclis’e gönderdiği diğer önemli yasalar da şunlardır :  “ Bilançoların Güncellenmesi ve Tahsilatın Hızlandırılması Yasası, Kamu Alacaklarının Tahsili (Değ.) Yasası, Motorlu Araçlar (Değ.) Yasası, Muhasebe Meslek Yasası, Kamu İç Mali Kontrol Yasası, Kamu İhale Yasası, Banka ve Kredi Kartları Yasası,  Şirketler Yasası Uyarınca Mahkemece Tasfiyesine Karar Verilen Şirketlere İlişkin Ek Kurallar Yasa Tasarısı, Ödünç Para veren Finans Şirketleri Yasa Tasarısı”.
    Bakanlığın üzerinde çalışılmaya devam ettiği yasalar ise şunlardır; “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası, Bankalar Yasası, Kredi Kartı İade Yasası” …
    Özetle, bakanlıkta hazırlanırken taraf olamayan iş dünyası örgütlerine, şimdi meclis komisyonlarında bu yasalarla ilgili çok sıkı görev düşüyor.







Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu