Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden geçtiğimiz haftanın resmi gazete özetleri

ORGANİK TARIM YASASI MECLİSTEN GEÇTİ CUMHURBAŞKANI’NCA ONAYLANDI

 • Yasa 42 madde ve 2 geçici maddeden oluşuyor. Yasanın amacı; tüketicilere güvenli ve yüksek kaliteli ürünler sunmak için sürdürülebilir şekilde organik ürün ve girdilerin üretilmesi, hazırlanması ve dağıtılması ile etiketleme ve tanıtımdaki organik üretime yönelik ibare veya göstergelerin kullanılması ve/veya iyileştirilmesi için gerekli olan tedbirlerin alınmasına ilişkin kural ve esasları belirlemektir.
 • Yasaya göre; Organik üretimde, GDO’ların veya GDO’lardan üretilmiş ürünlerin yem, gıda, işlemeye yardımcı maddeler, bitki koruma ürünleri, gübre, toprak besleyicisi, tohum, mikro organizma ve hayvanlarda kullanılması yasaktır.

 

YAYIN YÜKSEK KURULU 2018 MALİ YILI BÜTÇE YASASI ONAYLANDI

 • Geçen yıl 020.000 TL olan bütçe, bu yıl 230.000 TL artışla 1.250.000 TL olarak onaylandı. En fazla miktarı 843.300 TL ile personel giderleri tutuyor.

 

YASA TASARI ve ÖNERİLERİ HALKIN BİLGİSİNE SUNULDU

 • Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ve Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Dernekler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında İVEDİLİK kararı alındığından, bunlara ilişkin görüş gönderme süresinin sona erdiği bildirildi.
 • Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, AB mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde hazırlanan, Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı’na uyum için denetçilerin mesleği icra esasları yeniden düzenlenmiştir.
 • 1962 tarihli Zorla Mal İktisabı (Değişiklik) Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunularak görüş için 21 gün süre verildi. Değişikliğin amacı; yarım kalan inşaatlar nedeniyle ortaya çıkabilecek çevre kirliliğini önlemek ve gidermek, birinci derece sit alanı içerisinde kalan ve özel mülk sahiplerini değer kaybına uğratan malları, Orams ve Kulaksız Davalarında olduğu gibi malın bedelini ödediği halde mağduriyet yaşayanlara karşı bu mağduriyetlerini gidermek, mülkiyet rejiminin uluslararası alandaki itibarına halel gelmesini önlemek ve gidermek maksadıyla, yasada sayılan amme menfaatine zorla iktisap edilecek halleri yukardaki bağlamda genişletmektir.

 

BAKANLAR KURULU’NUN ALMIŞ OLDUĞU ÇEŞİTLİ KARARLAR

 • Yabancı uyruklu 90 kişinin taşınmaz mal satın alma istemi için gerekli izin verildi. Ayrıca 7 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izni tadil edildi.
 • KKTC Roma Eski Fahri temsilcisi Prof. Augusto Sinagra’dan, 2017 yılında; hukuk, basın ve akademik alanlarda alınan hizmetler karşılığında yapılması gereken ödemenin, Kamu İhale Yasası kapsamı dışında değerlendirilerek gerekli ödemenin yapılmasına karar verildi. Bu kararda parasal tutar belirtilmedi.
 • Tiyatro AŞHK tarafından sahnelenen “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu sunmak için ülkemize gelen sanatçı ve görevlilerin uçak biletleri, konaklama, yiyecek içecek giderleri ile öngörülmeyen diğer giderlerinin, ayrıca hizmet alımı için yapılan harcamaların karşılanması için gerekli olan 000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.
 • Adaçay-Derince yol güzergâhında kalan özel mülkiyetin kamulaştırılması kararı verildi.
 • Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaimağaoğlu’nun ülkemizde çekimlerini gerçekleştirdiği “Suç” isimli sinema filmi projesinin tamamlanabilmesine yardımcı olmak amacıyla; yapım öncesi giderleri, oyuncu, kamera, ses ve set ekibi, kostüm, nakliye yol giderleri, hammadde, video montaj, dublaj, yapım ekibi, kamera malzemesi, ışık malzemesi, ses malzemesi, set malzemesi, mekân, yemek giderleri, seyahat ve konaklama giderleri, müzik ve tüm resmi giderler için ihtiyaç duyulan 000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.
 • Tarımsal Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2018 yılı doğacak giderlerin ödenmesini kararlaştırdı. Parasal tutar belirtilmedi.
 • Çatalköy ve Yiğitler Bölgesinde yer alan 70 metre karelik alanların, KTBK Komutanlığı tahsisinden çıkarılarak, Güv. K. Komutanlığı’na tahsis edilmesine karar verildi. Amaç belirtilmedi.
 • Devlet törenlerinde uygulanacak protokol sırasına ait listede değişiklik yapılması onaylandı.
 • CAS çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere 430.981,68 TL tutarındaki ödemenin yapılmasına karar verildi.
 • Svenska Games Ltd., Luckyland Betshop Ltd. ve Arkın Tourizm and Leisure Ltd.’in sicilden kayıtları silinmiştir.
 • 2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:2) Nizamnamesi değiştirilerek yeniden yayınlanmıştır.
 • 2018 yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı tadil edilerek yeniden yayınlanmış ve hayvansal üretim destekleri ile bitkisel üretim destekleri belirlenmiştir. 1-350 arası anaç küçükbaş, 351-700 arası anaç küçükbaş ve 701-1000 arası anaç küçükbaş için sırasıyla; 100 TL – 90 TL ve 60 TL destekleme ödemesi yapılmasına, dane üretime yönelik tahıl alanlarına ve nadas alanlarına 4.000 dönüme kadar olan alanlar için 35 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.
 • Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu; Lefkoşa Selimiye Camii ve Mağusa Lala Mustafa Paşa Camiilerinin restorasyon projelerini, Lefkoşa Dükkânlarönü Camiisi minaresinin temelinden sökülerek yenilenmesini ve ayni taşların tekrar kullanılmasını, Mağusa Tapu Amirliğinin çardak projesinin onaylanmasını karara bağlamıştır.
 • Şirketler Mukayyitliğinin Cemaller Trading Ltd.’in tasfiyesine emir verdiği duyuruldu.
 • Fiyat İstikrar Fonu Yasası’nda değişiklik yapılmıştır.
 • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde üye olarak görev yapan Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe yerine Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in görevlendirilmesine karar verildi.
 • İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun almış olduğu; kullanılmakta olan kredilerin 2018 yılı için imzalanması gereken senetlerinin TL cinsinden olanlarının yıllık %10.50 faiz oranı ve döviz cinsinden olanların ise yıllık %4 faiz üzerinden uzatılmasını onayladı.
 • Yenierenköy Belediyesi’nce hazırlanmış olan 13 adet tüzük onaylanarak yayınlanmıştır. Alsancak Belediyesi’ne ait 1 adet tüzük onaylanarak yayınlanmıştır.
 • KKTC Anayasası’nın 158’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi altındaki yetkisini kullanan Başsavcı YİM’de görülecek 2 dava için Av. Emine Uzun ve Av. Nezhan Kayasal Ermetal’i yetkili kıldı.
 • Sağlık Bakanı Filiz Besim, Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak PREGABALİN etken maddesi ihtiva eden ilaçların YEŞİL REÇETE ile verilmesini
 • Duygu Gündoğan’ın sözleşmeli statüde istihdam edilmesine karar verildi.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından, Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan müracaatta; seçim yasakları nedeni ile acil ihtiyaç duyulan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülin T. Kapluhan’ın kamu yararı bakımından istihdam edilmesinin seçim yasakları ya da seçim süresince yapılamayacak işler kapsamında olup olmadığı sorulmuş, YSK bu bağlamda vermiş olduğu kararda, Narin F. Şefik ve Tanju Öncül’ün OLUMSUZ karşı oyuna muhalif, Mehmet Türker, Ahmet Kalkan ve Gülden Çiftçioğlu OLUMLU kararlarına istinaden, “Sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı DEĞİLDİRLER” maddesine dayanarak personelin seçim yasakları içerisinde istihdam edilebileceğine karar vermişlerdir.
 • Tasfiye halindeki KTHY Ltd. Şti.’nin açık artırma yolu ile üçüncü kez 22 Haziran 2018 tarihinde satışa çıkacak olan binaları için, devlet kurum ve kuruluşlarınca kullanılabilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’nın 678.000 Stg. taban fiyatı ile açık artırma yolu ile yapılacak satışa, alıcı sıfatı ile katılmasına ve yetkili kılınmasına karar verildi.

NOT: Özeti yapılan Resmi Gazete’ler 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 Haziran 2018 tarihli ve 91, 92, 93, 94, 95, 96 sayılıdır.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı