Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Geçtiğimiz Haftanın Resmi Gazete Özetleri


Halka yansıtmamak adına, Devlet Daireleri Tarifesine yaklaşık %1405 oranında zam yapıldı. Maliye Bakanlığının, ayda 70 milyon TL, Elektrik Kurumuna fazladan ödeme yapması gerekecek!

Bu hafta özetlenen Resmi Gazete’ler; 8, 9, 10, 11, 12 Ekim 2018 tarihli ve 147, 148, 149, 150, 151 sayılı baskılardan oluşmaktadır. Toplamı 47 sayfadır. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşar mevkinde bulunan Asım İdris görevden alınmıştır. Yerine, Özel Kalem Müdürü mevkinde bulunan Mehmet Burhan atanmıştır. Özel Kalem Müdürlüğüne ise Kemal Burgaç atanmıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğüne Savaşay Uludağ’ın atanmasına karar verildi. Bu görevde bulunan, Dr. Yeşim Gümüşdağ görevinden alındı.

Şirketler Mukayyitliği, aksine bir neden göstermediği takdirde, 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Haz-Mer Catering Services Ltd. ve Ertü Sanayi Ltd.in sicildeki kayıtlarının silineceğini ilan etmiştir.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak, Alpay Kasapoğluları Şirketi Ltd.in, sicilden kaydını silmiştir.

Halktan ve Demokratik Toplum Örgütlerinden gelen tepkiler üzerine, bazı kesimlere rant sağlayacağı belirtilen, Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü, yayınlanmasından bir hafta sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

Kozmetik Ürünleri Yasası’nın ilgili maddesi uyarınca, 2 yıl süreyle görev yapacak olan Kozmetik Ürünleri Kuruluna; Dr. Ecz. Ayşe Gökyiğit, Kimyager Naciye Yalkut, Kimyager İdil Rıfkı, Dr. Özkay Özgör, Ecz. Bahar Kilim Uçanok, Sercan Görgüner Bahçeci ve Pınar Başman Süren atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığına bağlı, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğünde, I. Derece I. Sekreter olarak görev yapan Murat Soysal, KKTC Stockholm Temsilciliğine Misyon Şefi olarak görevlendirilmiştir.

KKTC İslamabad Temsilciliğinin envanterinde kayıtlı olan ve kullanılmayacak durumda bulunan, 2007 model E-280 Mercedes marka eski makam aracının satılması veya takas edilmek suretiyle yeni bir araç ile değiştirilmesi hususunda KKTC İslamabad Temsilciliğinin yetkili kılınması kararlaştırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sekreteryasının, Strazburg’da düzenleyeceği eğitim amaçlı çalışma toplantılarına görevli olarak katılacak olan Dışişleri Bakanlığına bağlı Dışişleri Dairesinde görevli, III. Derece 3. Sekreter kadrosunda görev yapan Ömür Gediklioğlu ile Funda Bozkaya’nın, Ercan-İstanbul-Basel-İstanbul-Ercan gidiş dönüş uçak biletleri bedeli, Basel-Strazburg arası ulaşım bedeli, konaklama masrafları ve harcırahlarının karşılanmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan, Radyoloji Uzmanı Dr. Umut Özgünalp ile Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Murat Mustafa Uncu’nun, sözleşmeli personel olarak istihdam edilmelerine karar verdi.

Toprak Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Şehan Tomgüsehan’ın istifası ile boşalan yere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığını temsilen üye olarak atanan Mustafa Hadımcı’nın Başkan olarak atanmasına, ondan boşalan üyeliğe ise Volkan Tulga’nın atanmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kuruluna Başkan Yardımcısı olarak atanan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcisi Volkan Tulga’nın görevden alınmasına ve yerine Gönen Vurana’nın Başkan Yardımcısı olarak atanmasına karar verildi.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan; Kali Construction Limited’in isminin Ramadan Özyalçın Construction Limited olarak, Kutman Trading Limited isminin de Elite Key Car Rentals Ltd. olarak değiştirilmesi onaylandı.

Gazimağusa Serbest Liman Bölgesinde 8 şirkete faaliyet yapma izni ve posta kutusu kiralanmasına karar verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı İlköğretim Dairesi Bütçesi altında yer alan 90.000 TL ödeneğin, 75.000 TL’sinin İlköğretim Dairesi Bütçesi altında yeni ihdas edilecek olan “Yiyecek Alımları” kalemine, 15.000 TL’sinin de “İçecek Alımları” kalemine aktarılmasına karar verildi.

Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası uyarınca, İtiraz Kuruluna Başkan olarak atanan Salih Canseç’in görevden alınması nedeni ile boşalan yerine Zerrin Metçaoğlu’nun, üye olarak atanan İbrahim Ürcan’ın yerine Ramadan Beysun’un ve görev süresi dolan Beksan Bekir Akandere’nin ise yeniden atanmasına karar verildi.

Boğaztepe sakini Ali Altınlı adına kayıtlı Akdeniz köyünde bulunan bir parselin, İskele’de kayıtlı bir parsel ile takasına ilişkin 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararının yasal mevzuat açısından hatalı olduğundan iptaline karar verdi.

Türkeli köyündeki bir parsele 2008 yılında, ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla verilen yol izni, parselin Türk malı olması ve özel kurallar tahtında kayıt yapılarak 2013 yılında Dervişe Serinsu adına taşınmaz mal koçanı verilmesinden dolayı karar iptal edildi.

KKTC Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları Protokolü çerçevesinde, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programlarının yürütülmesi sürecinde, T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı teknik personel ve bağımsız denetçilerinin, izlenebilmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından görevlendirilen personel ile söz konusu program kapsamında destek alınacak kurumlara ait gerekli tüm masrafların ve hibe almaya hak kazanan proje sahiplerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan toplam 5.000.000 TL tutarındaki harcamanın karşılanmasına karar verdi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde görev yapmakta olan, İngilizce Mütercim-Tercüman kadrosunda bulunan Milhan Lakadamyalı’nın, Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tam burslu olarak eğitim görebilmesi için 2 yıl süre ile ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi.

T.C. ile KKTC arasında akdedilmiş olan sözleşme gereğince, Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından, T.C.ye iade edilmek maksadıyla tutuklanan, T.C. uyruklu Mustafa Tedik’in iadesine karar verildi.

Yabancı uyruklu 52 kişinin, taşınmaz mal satın alma istemleri onaylandı. 5 kişinin ise taşınmaz mal izinlerinin tadil edilmesi kararlaştırıldı.

Donmuş patates ithalatına ilişkin alınmış olan 2016 tarihli karar ile bu kararı tadil eden 2017 tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi.

T.C. Devletine nakil talebinde bulunan hükümlü Mehmet Avcı, Reşit Sarıoğlu, Serdar Tezcan, Tayfun Uzun ve Nihat Aktaş’ın, ilgili yasa kurallarınca, T.C. Devletine nakledilmeleri onaylandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı servislerde görev yapmakta olan; İpek Uçkan, Dr. Salahi Ataç, Güncel Masaroğulları, Dr. Hasan Billur ve Dr. Gülcan İnhan’ın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmelerinin uzatılmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörlüğüne 2 yıl süre ile Ebru Kaptan Sertoğlu’nun atanması kararlaştırıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Salahi Burak Gazioğlu, Hamit Ertan Özmen ve Kemal Hacımusa’nın, İdari Hizmetler Sınıfı IV. Derece İdare Memuru mevkine, Hilmi Toros, Oray Biçici ve Kemal Akıllıoğlu’nun ise, Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV. Derece Teknisyen mevkine asaleten atanmasına karar verdi.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle; eşit değeri olmayan mallarda ek olarak fark üzerinden %4, bağış yolu ile intikallerde, işlem günü rayiç kıymet miktarını bildirir ve harçlar ilk etapta bildirilen bu rayiç kıymet üzerinden %6 alınır ancak bu tüzük yürürlüğe girmeden müracaat edenlerden %4 alınır. Yabancı tarafından 1 konut ve/veya 1 apartman dairesi ve/veya 1 arsa satın alınması halinde %3, yabancı tarafından ikinci bir daire satın alınması halinde %9, üçüncü bir daire satın alınması halinde %10 alınır.

Elektrik İnkişaf Yasası altındaki, 2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:5) Nizamnamesi olarak anılan nizamnamede yapılan değişiklikle, halka zam yansıtılmaması için, Devlet Daireleri Tarifesinde olağanüstü bir artış yapılmıştır. Bu artış, 1,29 TL olan kw saat ücretini %1494 oranında bir artışla 19,4193 TL/kw saat değerine yükselterek yapılmıştır. Bu değişiklik devlet kurumlarının ayda yaklaşık 70 milyon TL bir fark ödemesine neden olacaktır. Maliye Bakanlığı, hazineden bu parayı ödeyebilecek mi? Merak konusu!

Eğitim ve Sağlık Alanlarında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Toprak Ürünleri Kurumunun Yapacağı Spot Alımlarında Kamu İhale Yasası Kurallarının, Üç Aylık Bir Süre İçin Uygulanmamasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak, eski Girne Dr. Akçiçek Hastanesinin bakım ve tedavi merkezi olarak kullanılması amacıyla 15 yıllığına hizmet alınması için ihaleye çıkılmasına ve söz konusu ihaleye KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmelerin de katılmasına karar verdi.

KKTC Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası’nda yapılan değişiklikle; yasa kapsamında olanlara yürürlük tarihinden itibaren 1 yıllık sürede ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde, yükseköğretimlerini tamamlama hakkı verilecektir.

 Başa dön tuşu