Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete özetleri

Fuarlar, tanıtımlar, harcamalar, görevden almalar ve atamalar, zamlar tam gaz devam ediyor!

 

GÖREVE ATAMALAR:

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne Salih Sarpten, Kültür Dairesi Müdürlüğüne Şehbal Hamzaoğulları, Orman Dairesi Müdürlüğüne Ercan Poyraz, İskele Kaymakam Mevkiine Mustafa Ürüncüoğlu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğüne Mustafa Kemal Ergüven, Sosyal Konut Dairesi Müdürlüğüne Ercan Beşerler, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Maliye Bakanlığı temsilciliğine Hayri Uğurlu

 

GÖREVDEN ALMALAR:

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever, Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Sosyal Konut Dairesi Müdürü Doğan Şah, Asgari Ücret Saptama Komisyonu Maliye Bakanlığı temsilcisi Fatma Serinkan

 

MÜNHAL İLANI ve SINAV DUYURUSU:

Sosyal Sigortalar Dairesine 1 adet III. Derece Eczacı

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine 16 adet III. Derece Yüksek Hemşire, 4 adet IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni kadrosu için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhal ilan edildi.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

Akaryakıta yapılan zammı fiyatlara yansıtmak için, 2018 Mal ve Hizmetler Akaryakıt Azami Satış Fiyatları Emirnamesi ve 2018 Fiyat İstikrar Fonu Emirnamesinde değişiklik yapılarak yayınlandı.

“Alia International Limited”in şirket isminde “International” ibaresinin kullanılmasına karar verildi.

Bakanlar Kurulu, tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları Şti. Ltd.’in Resmi Kabz ve Tasfiye Memurluğuna yapmış olduğu borç ispatına konu olan alacaklarının sırasının değiştirilerek öncelikli alacak haline getirilmesi ve alacağının Devlet dahilindeki yetkili makama tevdiine yönelik Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülecek dava sırasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’ye istida yapma, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Hasan Özyel’e ise yemin varakasının imzalanması hususunda yetki verilmesine karar verdi.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan “DLP Prodüksiyon Ses Işık ve Görüntü Sistemleri Organizasyon Limited Şirketi”nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını onayladı.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan ve önergede detayları belirtilen “Perdigital Teknoloji, Dijital Dağıtım ve Bilgi Sistemleri Ltd.” şirket isminin, “Globalepin Teknoloji Dijital Dağıtım ve Bilgi Sistemleri Ltd.” olarak değiştirilmesini onayladı.

T.C. Devleti’ne nakil talebinde bulunan T.C. uyruklu mahkum Yasin Usta’nın, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devleti’ne nakledilmesini onayladı.

22/1988 sayılı Yasa ile onaylanan T.C. ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşmenin 44’üncü maddesi uyarınca, 12 Temmuz 2018 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından T.C.’ye iade edilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan T.C. uyruklu Erol Kanık’ın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası’nın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, T.C. Devleti’ne iade edilmesine karar verdi.

Turizm ve Çevre Bakanlığının, turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı kapsamında “Northern Travel”e ödenecek 1.416.708,75 Euro’nun karşılanmasına karar verdi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarına, 1977 yılında verilmiş olan parsellerde değişiklik yapılarak karar yeniden üretildi.

DAÜ ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan “Kaleburnu Kral Tepesi Arkeolojik Araştırma Projesi ve Kurumlararası İşbirliği Protokolü”nün onaylanmasına ve 150.000 TL tutarındaki harcamaların karşılanmasına karar verildi.

UKÜ ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan “Tatlısu-Çiftlikdüzü Kazı ve Arkeolojik Araştırma Projesi ile İlgili Mali Protokol”ün onaylanmasına ve ihtiyaç duyulacak 300.000 TL tutarındaki proje harcamalarının karşılanmasına karar verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. envanterine yeni dahil olan KKTC Bayraklı KIYEM I Tarama Tubası’na ülkemizde kullanacağı yakıt için gümrük vergisi rıhtım harcı, fiyat istikrar fonu, turizm teşvik fonu ile genel tarım sigortası fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi.

İş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara %12.11 ARTIŞ verilmesini onayladı.

Bursa’da düzenlenecek Turizm Tanıtma Günleri için; Turizm Bakanı, özel kalemi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Şube Amiri, Turizm Tanıtma ve Pazarlama memuru uçak biletleri konaklamaları ve harcırahları, 1 Turizm Tanıtma ve Pazarlama memuru, 2 bakanlık basın görevlisi, 2 BRTK görevlisinin uçak biletleri, konaklama giderleri ve harcırahları, yerel bir basın temsilcisinin uçak biletleri ve konaklama giderleri, 5 turizm paydaşı kurum kuruluş temsilcisinin uçak biletleri ve konaklama giderleri, bakana tahsis edilecek şöförlü araç ve ekip için otobüs kiralanmasına, ikram malzemeleri için 5.000 TL, verilecek el sanatları hediyelik eşyalar için 3.000 TL, ülkemizi tanıtıcı yayın, sunum, promosyon, banner için 7.000 TL, etkinlik süresince gerçekleştirilecek Workshop için 19.500 TL, tur programı faaliyeti, tur rehberleri gideri ve alınacak yemek bedeli için 13.000 TL harcamaya onay verdi.

Almanya’nın Düsseldof kentinde düzenlenecek olan “Tour Natur Turizm Fuarı”na katılım için yer kirası ve stant yapımı ücreti 15.000 Euro, broşürler için gereken gümrük, kurtarma nakliye ücreti 2.000 Euro, ziyaretçilere sunulacak ikram malzemeleri için 1000 TL ve 300 Euro, broşürlerin taşınması ve kalanlarının Berlin ofisine geri getirilmesi için kiralanacak aracın masrafları olan 1.500 Euro’nun karşılanmasına karar verdi.

Böbrek nakli ameliyatlarını yapmak için ülkemize gelen Prof. Dr Fazıl Tuncay Aki’nin masrafları toplamı 1.964.94 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, “Özel Eğitimi Geliştirme Projesi” ödenek kaleminde bulunan 2.200.000 TL’nin aktarılmasına ilişkin kararını İPTAL etti.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan Dr. Mustafa Çağlayan’ın sözleşmesinin 1 yıl daha yenilenmesine karar verildi.

 

YAYINLANAN TÜZÜKLER:

            Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; “Z” Kiralık Motorlu Araç olarak kayıt edilen motorlu araçların hüviyetini gösteren plakaların bu Tüzük kurallarına aykırı olması durumunda yasal sorumluluk, kiralık aracın adına kayıtlı bulunduğu gerçek veya tüzel kişidedir. Herhangi bir “Z” Kiralık Motorlu Aracın plakasının bu Tüzüğün Plaka kurallarına uygun olmaması halinde uygulanacak cezalar, aracı kiralayan kişiye değil aracı adına kayıtlı bulunduran gerçek veya tüzel kişiye uygulanır.

Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü; Tesis, kira ve sabit ücretler, telefon konuşma ücretleri, telgraf ve telefaks ücretleri, çeşitli ücretler, tesisat uygulamaları ile ilgili ücretler, telefon, teleks, tesis ve nakil işlemlerinin uygulanmasına ait ücretler ve çağrı taşıma ücretleri yeniden belirlenmiştir.

Din İşleri Sınav Tüzüğü,

Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü,

2005 Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü yayınlandı.

 

YAYINLANAN YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER:

Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasanın 7’nci Maddesinin Uygulanmasının Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı