Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete özetleri

Geçen hafta 160 sayfa tutan Resmi Gazete 1 sayfada özetlenerek okumalarınıza sunuldu

 

HALKIN BİLGİSİNE SUNULAN YASA TASARISI:

            Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme İle Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazetede yayınlanarak 20 gün süre ile isteyen görüş ve önerilerini Meclise sunabilecek. Zaman içinde söz konusu yasanın uygulanmasında aksaklıklar olduğu veya yasa kapsamına giren hak sahibi kişilerin bu yasadan yararlanamaması sebebiyle ve yasa kapsamında olmasına rağmen gerek yasanın ispat açısından aradığı ağır koşullar, gerekse sürenin kaçırılması gibi sebeplerle hala daha hakkını alamamış ve/veya arayamamış kişilere bir hak daha verilmesi için tasarı hazırlanmış bulunmaktadır.

 

ÇIKARILAN TÜZÜKLER:

Yenierenköy Belediyesi Tasarrufunda Köpek Bulundurma ve Besleme Koşullarını Düzenleyen Tüzük

Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Taşıması Gereken Her Türlü Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kriterler ile İçme Suyu Güvenliği ile İlgili (Değişiklik) Tüzüğü

 

GÖREVDEN ALMALAR:

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Ali Bardak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt (istifa), İçişleri Bakanlığı Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürü Ozan Özuyanık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı İley Fedai Taşkın, Eğitim Özel Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Haldun Şevketoğlu.

 

GÖREVE ATAMALAR:

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu üyeliğine Yeşim Kubilay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğüne Aysu Basri Akter, İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi Müdürlüğüne Metin Bilmem, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürlüğüne Ramadan Gökşan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğüne Gönen Vurana, Başbakanlık Dairesi Müdürlüğüne Umure Örs, Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürlüğüne Ahmet Aydın, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığına Ahmet Karahan, Eğitim Özel Hizmetler Dairesi Müdürlüğüne Neşe Ertok, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğüne Serhan Kazmacı, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliğine Nüvit Tulumbacı ve Mehmet Baturay.

 

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

4-6 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Çevre Çalıştayı”na yurtdışından katılan iki öğretim görevlisine ait konaklama masrafları tutarı olan 720.-TL’nin karşılanmasına karar verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan, Zehra Evliya, Cevahir Caşgir, Hüseyin M. Çakırlı, İbrahim Türker Öztiğin, Deniz Aslım, Mehmet Samer, Fatma Bender, Çağda Özsoy ile Ali Şaşkara’nın hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmelerinin 1’er yıl daha yenilenmesine karar verdi.

1 – 6 Temmuz 2018 tarihleri arasında “Cinayet Suçu Soruşturma Teknikleri Eğitimi” vermek üzere ülkemize gelen, T.C Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı’nda görevli 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Metin Demirbağ, 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ile 4’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu’nun, ülkemizde bulundukları sürede beliren konaklama masrafları ile iaşe giderlerinin karşılanmasına karar verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Şht.İlker Karter İlkokulu bünyesinden ayrılarak, 21 Ekim 2011 tarihinden itibaren yeni binasında eğitim veren anaokul bölümünün, “İskele Maarif Anaokulu” olarak adlandırılmasına ve hizmetlerine bu isimle devam etmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Dipkarpaz Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesini onayladı. Detay verilmedi.

Şirketler Mukayyitliğine müracaatta bulunan ve önergede detayları belirtilen “KIBRIS JESTINI YAP DANIŞMANLIK LTD.” şirket isminin, “YEŞİL SAFİR DANIŞMANLIK YAPI LTD.” olarak değiştirilmesini onayladı.

Sivil Havacılık Dairesi IV. Derece Meydan İtfaiye Memuru kadrosuna atanmak üzere 8 adet münhal ilan edildi.

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesinde; Şevketoğlu Savunma Danışmanlık ve Ticaret Ltd, ESK Danışmanlık ve Bilişim Teknolojileri Marketing Ltd, Cajamar Trading Ltd, Regulus Trade & Consulting Ltd, Venyteam Netwoks & Comminication Ltd, Clayron Trading Ltd, Digiart Investment Ltd, Kasamont Investment Ltd, Fullmetal Entertainment Technologies Ltd, Valentis Consultancy Ltd, K.Y.U Trans Trading Ltd, Kraken Digital Media Ltd, Tooz Media Services Ltd, Sistema İnvestment Ltd, Uniqidea Investment Ltd’in posta kutusu kiralanmasına izin verildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından “Orta Vadeli Program 2018-2020” Taslağı yayınlandı. Taslak 108 sayfadan oluşuyor. İçerisinde; Dünya ve KKTC Ekonomisindeki Gelişmeler, Temel Amaç, Makroekonomik Politika ve Amaçlar, Program Dönemi Gelişmeleri, Sektörel İlke ve Politikalar başlıkları yer alıyor.

Girne Rehabilitasyon Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere özel donanımlı ve nitelikli Wolkswagen marka aracın Gümrük Vergisi ve FİF ödemelerinden muaf tutulmasına karar verildi.

Cyprus Airport Services (CAS)’ın öngörülemeyen bir biçimde hizmet veremez bir duruma gelmesinden dolayı, CAS çalışanlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla toplam 642.373,74 TL’lik katkı yapılması onaylandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Çukurova Üniversitesi arasında imzalanan “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” kapsamında yer alan ortak çalışmaların yapılması ve işbirliğini artırmak  amacıyla ihtiyaç duyulacak tüm masrafların karşılanmasına karar verildi.

Yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, İngiltere’nin Londra kentinde Reed Exhibitions Ltd. Şti. tarafından düzenlenecek olan “World Travel Market 2018 Turizm Fuarı”na katılmak için boş stant kirası ücreti olan 102.902,70 STG’nin ödenmesine karar verildi.

Minareliköy Kooperatif Kredi Şti. ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında imzalanan, yağ değirmeni müzesi ve otoparkı olarak kullanılacak arazinin 10 yıllık olan sözleşme süresinin sona ermesi nedeniyle sürenin 35 yıla çıkarılmasına karar verildi.

2017-2018 yılı Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin desteklenmesine ilişkin Mali Destek Programları kapsamında yer alan yedek listedeki başarılı personelin desteklenmesi için yapılacak olan 3.450.000 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

Metro Ethernet İnternet toptan satış ek protokolünü imzalamak için adaya gelen Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve beraberindeki heyetin masraflarının karşılanması onaylandı.

Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2018 ve sergi açılışı için gerekli olan toplam 5.100 TL tutarındaki miktarın ödenmesine karar verdi.

İzmir Kitap Fuarı’na katılım için gerekli toplam 73.000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen “14. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali” için ihtiyaç duyulan 20.000 TL katkının yapılmasına karar verildi.

Başbakanlık kadrolarında görev yapan sözleşmeli personel Bügem Kırgın ile Tuğçe Volkan Ergezen’in sözleşmeleri uzatıldı.

TC uyruklu mahkum Onur Girti, Can Çalık, Ercan Koca, Evren Baysal’ın geçici tutuklu Yıldıray Keklik’in TC Devletine nakledilme isteği onaylandı.

“Sığır Cinsi Bonfile” ithaline ilişkin alınmış olan daha önceki bir karar iptal edilerek yeni bir karar üretilmiştir. Bu kararla ülkemizde sıkıntısı yaşanan, sığır cinsi bonfile, kontrfile ve antrikot ithaline izin veriliyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, lobi faaliyetleri yürüten bir şirkete 6 aylık hizmet süresi sonunda, sona eren sözleşme hükümleri uyarınca son bir kez daha ödeme yapmak için ihtiyaç duyulan miktarın ödenmesine karar verdi. Firma ismi, işin amacı, parasal tutar açıklanmadı.

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, ÇED raporlarının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik eğitim vermek için gelen 6 kişilik ekibin 4.505 TL tutan masraflarının karşılanmasına karar verildi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından ülkemizde düzenlenen “Akdeniz Rallisi” kapsamında ihtiyaç duyulan 60.000 TL tutarındaki katkının yapılması kararlaştırıldı.

KKTC Voleybol Federasyonunun ülkemizde düzenlemiş olduğu “Türkiye Plaj Voleybol Şampiyonası Zafer Kupası”nın Lefkoşa etabı ile ilgili ihtiyaç duyulan 60.000 TL tutarındaki masrafların karşılanmasına karar verdi.

“32. Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması”na ülkemizden katılacak olan katılımcıların yetkililere sunmuş oldukları el sanatı ürünleri için gerekli 700 TL’nin ödenmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık servislerinde görev yapan; Dr. Derviş Alp Gazitepe, Dr. Erhan Sarıtekin ve Dr. Samime Kaya’nın sözleşmeleri uzatıldı.

 

TEBLİĞ ve İLANLAR:

Resmi Kabz Memuru ve Mukayyit, 1997 yılında tescil edilen ASTRO HİPERMARKET LTD’in ve 2003 tescilli DEMA LTD’in tasfiyesine, DOKTOROĞLU MARKETING LTD’in de 3 aylık ilan süresi sonunda kaydının silinmesine karar verdi.

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 2 müracaatı değerlendirmiş ve uygun bulmayarak reddetmiştir.

KKTC Merkez Bankası 15 günlük vaziyet çizelgesini yayınlayarak, Türk Lirası mevduatlar toplamının: 2.731.589.795 TL, yabancı para karşılığı Türk Lirası toplamı: 7.083.015.895 TL ve toplamda: 9.814.605.691 TL olarak belirtilmiştir.

 

 

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı