Köşe Yazarları

Cenk Diler’in gözünden geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete özetleri


BAKANLAR KURULU KARARLARI GÜN GEÇTİKÇE ŞEFFAFLAŞACAĞINA, DAHA FAZLA GİZLİLİĞE GÖMÜLÜYOR!

YASA DEĞİŞİKLİKLERİ:

1)            Ceza (Değişiklik) Yasası: Esas yasanın 210’uncu maddesi kaldırılarak yerine yenisi konuldu. Bu madde dördüncü kez değişikliğe uğruyor. Eski şeklinde; her kim tedbirsizlik sonucu veya ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci veya dikkatsiz bir eylem sonucu istemeden veya kasıt olmadan başka birinin ölümüne neden olursa bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 5 milyara kadar para cezası veya 7 yıl hapis cezasına veya her ikisine birden çarptırılabilirdi. Yeni değişiklikle 4 yıl hapis cezasına veya yürürlükteki asgari ücretin 10 katına kadar para cezasına veya her ikisine birden çarptırılabilecektir hükmü getirilerek isabetli bir karar verilerek ceza hafifletilmiştir.

2)            Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik No: 2) Yasası: Yapılan değişiklikle mevcut kadroda artırıma gidilmiştir. IV. Derece Acil Tıp Teknisyeni kadrosunun sayısı 4’ten 24’e çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak genel toplamlar da değiştirilmiştir.

3)            Dernekler (Değişiklik) Yasası: Esas yasanın geçici 1’inci maddesi üçüncü kez değiştirilerek devletin, yasa tanımazlar karşısında ne kadar aciz duruma düştüğü bir kez daha gözler önüne seriliyor. Dernekler Yasası ilk çıktığında bir süre verilmiş ve bu süre zarfında tüzük tadili ve tescil işlemlerini yapmayanlar hakkında kendiliğinden sona erme kuralları uygulanacağı kurala bağlanmıştı (23/2016 ve 37/2017 ile). Fakat, hüküm edemeyen hükümet derneklere söz geçiremediğinden, otoritesi bulunmadığından, acizlik göstererek 31 Aralık 2018 tarihine kadar bu işlemlerin süresini yeniden uzatmıştır. Bakalım daha kaç defa daha uzatacaktır. Bekleyip görelim!

4)            Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası: Yasaya alt yapı, ortak hizmetler ve ortak kullanım alanı tefsirleri eklenmiş olup, bunlara yapılan zararın yapan tarafından karşılanacağı Sanayi Dairesi tarafından yapılan yazılı uyarıya rağmen en geç 5 gün içerisinde yerine getirilmezse Daire gerekli önlemleri alır ve karşılığı ilgilisinden kamu alacağı olarak tahsil edilir. Ayrıca bu bölgelerde işlenecek suçlara karşı kesilecek cezalar da bu yasada belirlenmiştir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ:

1)            Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü: Bu tüzük değişikliğine göre; güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortalar Dairesine kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan/işveren kaydı bulunan sanatçılara başvuru tarihinden itibaren 60 ay süreyle Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı iade edilecek, ayrıca bu alanda iştigal eden her çalışan için istihdam yapan işverene, çalıştığı dönemlerle ilgili olarak yatırmak zorunda olduğu prim ve depozitolarının tamamı başvuru tarihinden itibaren 60 ay süreyle iade edilecektir.

Bu tüzükle basın sektörüne de kolaylıklar sağlanıyor. Toplu iş sözleşmesi yapma şartı getirilerek, özel sektördeki sendikalaşmanın da önünün açılması teşvik edilmiş oluyor. Bu kurallara uyanlara prim ve depozitolarının 36 aylık miktarı iade ediliyor.

2)   2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:3) Nizamnamesi: Bir tesisatın kontrol edilmesi veya test edilmesi, daha sonraki kontroller, sayaç kontrolü, sigorta değişimi gibi hususların ücretleri belirtilmektedir.

 

GÖREVDEN ALMA ve ATAMALAR:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Zafer Can, 6.7.2018 tarihinden itibaren bu mevkiden alınmıştır. Bu mevkiye bu tarihten itibaren Mehmet Arkın Biray atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Özel Kalem Müdürü Mediha Piro Azer, 6.7.2018 tarihinden itibaren bu mevkiden alınmıştır. Yerine ayni tarihten itibaren Mehmet Burhan atanmıştır.

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI:

1)            Hukuki konularda hizmetlerine ihtiyaç duyulan Uğur Çulhaoğlu’nun İçişleri Bakanlığında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine karar verildi.

2)            Açık artırma yolu ile satın alınan KTHY binasının tapu harçları ve devir harçları ve stopaj vergisinden muaf tutulmasına, KKTC Devleti adına alınmasına ve Tapu ve Kadastro Dairesinin koçan düzenlemek üzere yetkili kılınmasına karar verildi.

3)            Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kısmi hibe almaya hak kazanan proje sahiplerine T.C Ziraat Bankası A.Ş. Kanalı ile ödenme yapılmasına karar verildi.

4)            Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası, Hayvan Sağlığı Yasası, Hayvan Sağlığı Yasası ve Veteriner Hizmetleri Yasası uyarınca, idari yaptırımlar ile suç ve cezalara ilişkin maddelerde belirtilen idari para cezalarının, öngörülen sürede ödenmemesi halinde suç dosyası tanzim edip adli işlem için Başsavcılığa gönderilmesine, isimleri ve kimlikleri belirtilen 23 kişinin soruşturma memuru olarak atanmasına karar verildi.

5)            KKTC’ye giriş-çıkış kapısı olarak kullanılan yat marinalarına destek sağlanması amacıyla; iskele ve/veya yüzer iskele üzerindeki tahta veya plastik zeminlerin renovasyonunu sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini, Turizm Planlama Dairesine sunan marina işletmelerine, her türlü inşaat malzemesi için, gümrük vergisi ve FİF muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

6)            Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait olan, Lefkoşa, Küçük Kaymaklı Mahallesindeki bir bölge “askeri bölge” kapsamından çıkarılarak, yeni devriye yolu yapımının, bu yolla taşınmaz malın arasına en az 2 metre yüksekliğinde duvar yaptırılmasına, aydınlatma ve kamera sistemiyle desteklenmesine, tüm bu masrafların mal sahibi tarafından yerine getirilmesine ve karşılanmasına karar verildi. Burasının ne maksatla ve kime verildiğine ilişkin bir ibare kararda yer almadı.

7)            Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2018 yılı bütçesinden “Özel Eğitimi Geliştirme Projesi” kaleminden 2.200.000 TL’nin “Kitap Basım Projesi” adı altında yeni ihdas edilecek kaleme aktarılmasına karar verdi. Türkiye Elçiliğinin kesmiş olduğu bu ödenek için demek ki bütçenin başka kaleminden aktarma yapıldı.

8)            Ülkemizi ziyaret eden TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve beraberinde bulunan 13 kişilik heyetin konaklama ve beliren diğer masraflarının karşılanmasına karar verildi. Kararda miktar belirtilmedi.

9)            Yerel gazetelere katkı yapılmasına ilişkin karar tadil edildi. Karar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanacak. Belirlenen kıstaslar şöyle: En az 3 yıldır günlük yayınlanıyor olacak. En az 5 personelle görev yapacak ve çalışanların maaş ve özlük hakları yatırımları eksiksiz yerine getirilecek. Devlete karşı tüm yükümlülükler yerine getiriliyor olacak. Yasal yükümlülükler yerine getirilmemişse bunlar taksitlendirilecek. Verilecek katkı bu taksitlere gazeteler adına yatırılabilecek. Gazete sahipleri yazılı basın dışında başka bir işle uğraşıyor olmayacak. Kayıt dışı personel çalıştırılmayacak. Genel yayın yönetmeni ve/veya yazı işleri müdürü dışında sözkonusu kurumlarda %50’si sarı basın kartı sahibi olacak. Bu şartları taşıyanlara; en az 20, 15, 10 ve 5 çalışanı olana sırasıyla; 20.000 TL, 15.000 TL, 10.000 TL. ve 5.000 TL katkı yapılacak.

10)         Yapısal Dönüşüm Programı çerçevesinde yapılan faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla 5 gün süreyle ülkemizde bulunan T.C. Teknik Heyet temsilcilerinin konaklama ve diğer masraflarının karşılanmasına karar verildi. Parasal tutar kararda belirtilmedi.

11)         Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Hollanda’nın Veldhoven kentinde gerçekleştirilecek “Avrupa Bilardo Şampiyonası”na katılacak Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu ekibinin uçak bileti masraflarının karşılanması amacıyla 41.850 TL katkı yapılmasına karar  verildi.

12)         Temel yaşam desteği, CPR, ileri yaşam desteği eğitimleri vermek üzere ülkemize gelen eğitimcilerin uçak biletleri ve iaşe ibate giderlerinin karşılanmasına karar verildi. Kararda miktar belirtilmedi.

13)         Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından “54’üncü Kütüphane Haftası” nedeniyle, çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ihtiyaç duyulan toplam 19.250 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

14)         Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Fruit Logistica Berlin 2018” Fuarına ülkemizi temsilen KTSO temsilen katılan firmanın stant kirası, reklam kutusu, elektrik ücreti, stant yapım bedeli, firmayı temsilen Çağlar Türk ve Doğukan Dalgalan’ın uçak biletleri, otel konaklamaları ve transfer bedelleri, seyahat sigortası ve vize bedelleri için harcanan 87.749,90 TL’nin karşılanmasına karar verdi.

15)         KKTC ile TC arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde uygulamaya konulan program kapsamında yürütülen çalışmalara yardımcı olmak ve Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere ülkemizde bulunan uzman personel Tayfun Acarel’in ülkemizde kaldığı sürece masraflarının karşılanmasına karar verildi. Miktar belirtilmedi.

16)         Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası gereğince çıkarılan tüzük kapsamında, ismi belirtilmeyen personelin ikametgahının kira miktarının artması nedeniyle, kira katkısının 447.75 Euro olmasına karar verildi.

17)         Kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Gazimağusa kazasına bağlı Kurudere köyünde fiili yol olarak kullanılan güzergah içerisinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.

18)         Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın; Afet Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı ve Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı için 130.000 TL, sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla yapılacak alımlar için 40.000 TL, ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli düzenlenecek Sivil Savunma konulu resim, şiir, kompozisyon, fotoğraf ve afiş yarışmaları için 20.000 TL olmak üzere toplam 190.000 TL tutarındaki harcamanın karşılanması için Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına karar  verdi.

19)         Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren Alsancak İlkokulu’nun okul öncesi bölümünün, ilkokuldan ayrılarak bağımsız, yeni bir anaokul olarak eğitim vermesine ve “Alsancak Anaokulu” olarak isimlendirilmesine karar verdi.

20)         Yabancı uyruklu 45 kişinin, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, istedikleri taşınmazlarla ilgili izin verildi. 6 yabancı uyruklu kişiye de ellerinde bulundurdukları taşınmaz mal izinlerinin tadili için izin verildi.

21)         Kendi maddi imkanları ile tedavi gören kişilere katkıda bulunan Sağlık Bakanlığı şeffaflık durumunu artıracağına gizlilik durumunu artırıyor. Eskiden katkı yapılanların isimlerini de verirken şimdi sadece kimlik numaralarını vermekle yetiniyor. Bunun nedeni de 5.000 TL olan üst limitin aşılarak bu bakanlar kurulu kararında biri 25.000 TL diğeri 50.000 TL olarak iki adet yüksek miktarın olduğunu düşünüyorum.

22)         Ercan Havalimanı Altyapı ve Üstyapı İşleri Kontrollük Teşkilatı yeniden düzenlenerek, oluşumu yeniden belirlendi. Bu kontrollük mekanizması Eski Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu işi yapması için özel bir şirket ile T&T şirketini 11 milyon 250 bin dolarlık anlaşmaya sürüklemesi ve bu işin mahkemeye düşmesi hala akıllardan çıkmadı.

23)         Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi’nin kayıtlı taşınmazı olan ve Gazimağusa’da Genel Müdürlük binası olarak kullanılan gayrimenkulün, Gelir ve Vergi Dairesi Gazimağusa şubesi olarak kullanılmak üzere satın alınabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.

24)         Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi’nin son 3 yıllık bilanço ve kar zarar hesapları, varlıkları, alacakları, borçları, şirketin istihdam yapısı, yükümlülükleri, personel bilgileri ve şirketin ÖZELLEŞTİRME programına alınması halinde, hangi özelleştirme yönteminin uygulanmasının uygun olacağı hususlarında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak bir ön rapor hazırlanması konusunun, Özelleştirme Yasası uyarınca kurulan, Ön Rapor Hazırlama Komisyonu’ndan talep edilmesine karar verdi. Alın size sessiz sedasız bir ÖZELLEŞTİRME örneği!

25)         Türkiye’den ülkemize gelen, Prof. Dr. Ramiz Aydın, Prof. Dr. Ahmet Özol, Prof. Dr. Basri Erdem ve Rafiye Karaca ile ülkemiz sanatçılarından Zülal Karlıova’nın eserlerinden oluşan ve Art Gallery Cyprus’da gerçekleşen karma serginin davetiye ve katalog basımı giderleri, sergi açılış ve kapanış kokteyli giderleri için harcanan 6.250 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

26)         Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde harcanan 120.000 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

27)         KTSO’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen “Gulfood 2018 Fuarına” katılımı kapsamında, sergilenecek ürünlerin gümrük işlemleri, teslimatı, navlunları, vergilerinin ödenmesi, görevliler Çağlar Türk ve Hüseyin Ezgin’in toplam 7 gece otel masrafları, uçak biletleri, transferler, vize giderleri, stant ücreti, elektrik ücreti, sigorta ve internet giderleri gibi giderlerin karşılanması için toplam 573.675,51 TL’nin ödenmesine karar verdi.

28)         KTSO’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi şehrinde düzenlenen “Sial Middle East 2017 Fuarına” katılımı kapsamında, yukarıdakilere benzer giderler ve ayni kişilerin masraflarının karşılanması kapsamında toplam 480.547,57 TL’nin KTSO’na ödenmesine karar verdi. Neden bu karar aylar sonra alındı merak konusu!

29)         Niyazi Harmandağlı ve Meliz Birinci mülkiyetinde bulunan binanın, İngilizce Eğitim Merkezi tarafından kullanılmak üzere 1 yıllık sözleşme ile 21.600 STG karşılığı TL olarak kiralanmasına karar verildi.

30)         “30 Haziran Polis Günü” çerçevesinde düzenlenen 54. Yıl Kutlama Etkinlikleri için yapılan toplam 83.100 TL harcamanın karşılanmasına karar verildi.

31)         Zorunlu Sigortalar Garanti Fonuna; Şifa Karahasanoğlu, Kemal Hansoy, Miraç Çek, Tayfun Vural, Börte Barlasoğlu atandı.

32)         Sosyal Sigortalar İdare Meclisine üye olarak atanan Orhan Çağansel’in emekliliği nedeniyle Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Osman Erçal atandı.

33)         Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Bütçesi onaylandı. Detay verilmedi.

34)         Ülkemizi tanıtmak amacıyla adamıza gelen İtalyan acenteciler ile turizm gazetecilerinin uçak biletleri bedeli olan 15.000 TL’nin ödenmesine karar verildi.

 

TEBLİĞ ve İLANLAR:

1)            KKTC Başsavcısı, Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülmekte olan, Yurttaşlıkların iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı aleyhine davalarda daha önce yetkilendirilmiş Av. Emine Uzun’un yerine avukatlık yapma ehliyetine sahip İçişleri Bakanlığında görevli Uğur Çulhaoğlu’nu yetkili kıldı.

2)            Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığınca hazırlanan, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi; bir önceki aya göre %2.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12.11 ve bir önceki yılın ayni ayına göre %19.41 değişim gerçekleşmiştir.

3)            Yerel seçimlerin bitmesi üzerinden uzun sayılabilecek bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu kararları yayınlanmaya devam ediyor. YSK bütçenin geç kabul edilmesini gerekçe göstererek, ihaleler için seçim yasaklarını görüşmüş ve 65 değişik talebi görüşerek, 1 adet talep geri çekildiğinden karara gerek olmadığına, 5 adedinin seçim yasakları kapsamına alınmasına, 59 adedinin de devamına karar vermiştir.

4)            İhale itiraz makamı olarak görev yapan Rekabet Kurulu 3 itirazı değerlendirerek karara bağlamıştır.

Kıymet Energy Company Ltd., KIB-TEK’in “Bellow Alım” ihalesine itiraz ederek, Mors Ltd.’in kazanmış olduğu ürünü Wartsila markası ile teklif edilmiş olan markanın KKTC bayisi olmasından dolayı bu ürünü tedarik edemeyeceğini, edebilecekse de bunu belgelemesi gerektiğini iddia etmiştir. Kurul yapmış olduğu değerlendirme sonucu, Merkezi İhale Komisyonunun kararı İPTAL etmesi sonucuna vararak şikayetçiyi haklı bulmuştur.

Murat Machinery Ltd., tarafından KIB-TEK’in “Below Alım” ihalesine itiraz ederek, en düşük teklifi vermiş olduğundan ihalenin kendisine kalması gerektiğini iddia etmektedir. Yapılan inceleme sonucu firmanın en düşük teklifi vermiş olmasına rağmen, şartname gereği vermesi gereken katalog ve broşür sunmamış olduğundan ihaleden men edilmesine fakat ihale en düşük teklifi verene bırakılmadığından İptal edilmesine karar verilmiştir.

Üçüncü itiraz konusu ise, Vedat Boran Copy Center Ltd. tarafından yapılmış olup, İçişleri Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü “Kütük ve Sicillerin Restorasyonu ve Ciltlenmesi” ihalesine, ihalenin kapanış saatine geciktiği için teklifinin kabul edilmediği ve ihalenin verildiği şirketin KKTC sınırları içerisinde atölyesi bulunmadığını iddia etmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, kurul ihalenin İPTAL edilmesine ve Fatma Çoktan’ın teklifinin geçersiz sayılmasına karar  vermiştir.

5) Ankara’da bulunan Polis Akademisine gönderilen 5 kişi mezun olarak 1.7.2018 tarihinden itibaren Polis Örgütüne atanmışlardır. Bunlar; Bayan Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez ve Ebru Kol ile Polis Çavuşları Erim Arıkhan, Ahmet Güldüren ve Ozan Avcı’dır.
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı