Yapısal reformlar

0

Erken genel seçimleri artık geride bıraktık. Propaganda sürecinde yazmış olduğum iki makalede ekonomik performansı öne çıkarmış ve ülkemizde yapısal reformları gerçekleştirebilecek program bilgi ve kapasite sahibi parti ve kişilere ihtiyacımızın olduğunu belirtmiştim. Yapısal reformları öne çıkarmamız gerektiğini ısrarla vurgulamıştım. Kazananlar mazbataları aldı, yeminler yapılacak ve herhalde bir ay içerisinde hükümette kurulacak.

KKTC’nin ekonomik ve sosyal iyileşmesinin yapısal reformlardan geçtiği konusunda hepimiz hem fikiriz. Yıllardır yapısal reformlar en yaygın terimlerden biridir. Nedir yapısal reform diye sorduğumuzda cevabı aslında ülkeden ülkeye değişiyor.
Avrupa ülkelerinde yapılan anketlerde yapısal reformlardan ne anlıyorsunuz diye sorulduğunda cevapların büyük çoğunluğu iş gücü piyasasının daha serbest ve daha esnek hale gelmesidir.
Amerika’da cevapların büyük çoğunluğu sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır.
Brezilya’da rüşvetin azaltılmasıdır cevapların büyük çoğunluğu.
KKTC’de böyle bir çalışma yok, fakat sanırım ortak görüş, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve dış iş gücü planlaması olur. Doğal olarak buda KKTC’nin demografik yapısıyla ilgilidir. Ayrıca kamunun tekrar yapılandırılması, reform paketinin içinde yer alır.
Yapısal reform terimi içeriği ülkeler arası değişse de aslında değişmeyen tek şey geçmişte ki popülist uygulamaların artık sürdürülemez hale gelip, iktisadi olarak daha anlamlı sistemlerin kurulması olarak özetlenebilinir.
Bütün popülist olay seçmene şık gözükmek içindir ve de sürdürülemez hale gelir, değiştirilmesi de seçmeni olumsuz etkileyeceği için zor olur.
Sistemin sürdürülemez hale gelmesi ile zorunlu hale gelen, yapısal reformlar makro ekonomik görünümü pozitif yönde değiştirebilirler. Fakat makro ekonomik iyileşme olduğu zaman kişisel durumlarının kötüleşmesi arasında seçmen tercih yapar ve bunu kabul etmez. Kitleleri buna ikna etmek gerekiyor. Yani reformu halka birlikte yapmak gerekiyor. Aksi taktirde başarı sağlanamaz.
Birçok yapısal reform konusu bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarlar arasında sıkışır. Hepsi geçmişin popülist uygulamalarının sonucudur. Bireysellik ön planda olduğu için insanlar toplumsal faydayı düşünmeden yapısal reforma karşı çıkarlar. Dolayısıyla yapısal reform kavramını kitlelere çok iyi anlatmak ve dengeleri iyi kurabilmek gerekir. Bir sonraki seçimi kaybetme pahasına bunu başarabilecek olan herhangi bir hükümeti ayakta alkışlarım.