Yangına karşı önlem almak

26 Ağustos 2013 Pazartesi | 11:29
Kıbrıs Town Houses

Amerika’da bu yıl yangınlarla başa çıkmak için ağustos ayının ortasına kadar sadece federal hükümetin harcadığı para bir milyar doları geçmiş vaziyette. Bu miktarın geçmiş on yılın ortalaması olan 1,4 milyar doların üstüne çıkmasından, hatta geçen seneki 1,9 milyarlık miktarı geçmesinden endişe ediliyor. Bunun sebebi şu anda kontrol altına alınamamış olan büyük ölçekli 48 yangının devam ediyor olması ve California’da ekim ayına kadar yeni yangınların çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunun bilinmesi.

* * *
2013 yılında, ağustos ortasına kadar Amerika’da 33 bin kontrol altına alınamayan yangın olmuş. Bunların sonucunda 5,300 mil karelik bir alan yanıp kül olmuş! Kıbrıs adasının 3,500 mil kare kadar olduğu göz önüne alındığında Amerika’da yangından etkilenen alanların büyüklüğü sanırım daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor: Sekiz ayda Amerika’da yanan alan Kıbrıs’ın bir buçuk misli!
* * *
Uzmanlar küresel ısınmaya paralel bir şekilde, çıkan yangın sayısında artış olduğunu düşünüyorlar. Amerika’nın batısında bu yıl ciddi bir kuraklık yaşanıyor; bu da yangın sayısını ve çıkan yangınların şiddetini artırıyor.  Uzmanların dikkat çektikleri diğer bir konu ise yangınların yerleşim yerleri ve doğanın yani ormanların kesiştiği yerlerde çıkması sonunda söndürme operasyonlarının maliyetinin artması. Çünkü var olan yapıları korumanın maliyeti yüksek.
* * *
Amerika genelinde çıkan yangınları kontrol altına almak amacıyla, 1965 yılında, kuruluşlar arası koordinasyonu sağlaması için Idaho eyaletinin Boise şehrinde bir yangın merkezi kurulmuş.  Kuruluş aşamasında, Amerikan Orman Servisi, Toprak İdare Bürosu ve Milli Hava Durumu Servisi’nin katıldığı bu merkeze daha sonra Milli Park Servisi, Yerli Amerikalıların İşleri Bürosu, Amerikan Balık ve Yabani Hayat Servisi ve Federal Yangın Yönetimi de katılmış. 
* * *
Kuruluşlar Arası Yangın Merkezi’nin görevi yangınla başa çıkmanın maliyetini düşürmek, aynı servisin gereksiz yere birden fazla kuruluş tarafından sağlanmasının önüne geçmek ve ülke genelindeki yangınlarla başa çıkma operasyonlarının planlanması ve idare edilmesini koordine etmek. Örneğin bu Merkez hangi yangın bölgesine hangi araç ve gereçlerin gönderileceğine, ne tür ve kaç tane yangın söndürme ekibinin gönderileceğine, kaç tane dev tankerli uçağın ve hangi sayıda helikopterin yollanacağına karar veriyor. Aynı zamanda yangın konusunda bilgi toplama ve yangın çıkma ihtimalini tahmin etmek için de kapsamlı çalışmalar yapıyor. Yangınlarda kullanılan ve geri gelen araç gereçlerin tamir ve bakımı da bu merkezde yapılıyor. Tanesi 16 bin dolara mal olan ve Amerika genelinde 2,300 adet monte edilmiş olan saat başı bilgi aktaran, uzaktan kumandalı otomatik hava durumu istasyonlarının sorumluluğu da bu merkezde.
* * *
Maalesef alınan bu kadar önleme, harcanan kaynak ve paralara rağmen Amerika’da çıkan yangın sayısı ve çıkan bu yangınlar sonucunda yaşanan kayıplar yine de çok büyük. Tek teselli, gerekli önlemlerin alınmış olduğunu bilmek. Kıbrıs’ta çıkan yangınlar kadar insanı üzen konu da işte bu: Gerekli önlemlerin kurumsal düzeyde alınmamış olması.
* * *