Verilmezse post modern darbe olur

7
Verilmezse post modern darbe olur

Küçük: Cumhurbaşkanı’na Anayasa tarafından verilen yetkiler, Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan kişinin kişisel tercihleri, siyasi hırsı ve çıkarları doğrultusunda kullanılsın diye verilmemiştir

Küçük: Hükümeti kurma görevi en büyük partiden başlayarak sırayla vermemesi durumunda, bu senaryonun bizzat Cumhurbaşkanı tarafından hazırlandığı aleniyet kazanacak. Bu “post modern darbe” olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük, dün yaptığı yazılı açıklamada, güven oylaması sonrasıyla ilgili olası gelişmeleri ve senaryoları değerlendirdi.

Anayasa’nın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin süresinden önce yenilenmesi kararının alınmasından sonra güven oylaması önergesi veya başka bir surette hükümetin düşmesi durumunda neler olması gerektiği hususunu düzenlediğine işaret eden Küçük, anayasada öngörülmesi mümkün olmayan istisnai durumlarda doğan boşlukların halkın iradesinin hakim kılınması ilkesi ve demokratik ilkeler ışığında Parlamento pratikleri tarafından belirlendiğini belirtti.

Küçük, “Meclis’in halk iradesi ışığında yeniden şekillenmesine ve bu bağlamda hükümetin de bu iradeden güç alarak meşruiyet kazanmasına seçim kararı alarak fırsat verdik. Seçim sürecinin başlamasına günler kalmışken yeni hükümet kurma çalışmaları yapılması, hem seçim çalışması yürütecek olan milletvekillerinin ve siyasi partilerin değerli zamanın boşa harcanması ve hem de yeniden şekillenecek olan halk iradesine açık bir saygısızlık olacaktır” dedi.

Yeni bir hükümetin kurulmasının uzun bir süreci gerektirdiğini kaydeden Küçük, Anayasa’ya göre hükümetin, görev verilen bir grup başkanı veya milletvekili tarafından bakanlar kurulu listesinin Cumhurbaşkanı’na sunulması ve bu listenin onaylanmasıyla sona ermediğine dikkat çekti. Küçük, şöyle devam etti:

“Bir hükümet programının hazırlanması ve Meclis’ten güvenoyu alınması da bu sürece dahildir. Seçim yasaklarının bulunduğu da dikkate alındığında, herhangi bir hükümet güvenoyu alsa bile, iki aylık bir süre içinde icraat yapılabilecek bir hükümet programının uygulanması mümkün değildir. Bu kendimizi kandırmak olacaktır. Diğer yandan Meclis’in mevcut aritmetiğine göre herhangi bir hükümetin güvenoyu alması da mümkün değildir.”

“Ortada dolaşan demokrasi dışı senaryolar”

Başbakan İrsen Küçük, ortada, demokrasi dışı yaklaşımlar içeren senaryoların dolaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu senaryolardan birine göre, Cumhurbaşkanı, Mecliste en fazla milletvekiline sahip UBP veya en fazla milletvekiline sahip ikinci parti olan CTP yerine, üçüncü parti olan Demokrat Parti milletvekillerinden birine hükümeti kurma görevi vereceği varsayılmaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir: Cumhurbaşkanı’na anayasa tarafından verilen yetkiler. Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan kişinin kişisel tercihleri, siyasi hırs ve çıkarları doğrultusunda kullanılsın diye verilmemiştir.

Bu yetkiler tam bir tarafsızlık ve demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda kullanılsın diye verilmiştir. Bu yetkiler. Cumhurbaşkanının sempati duyduğu güvenoyu alması ta başından olanaksız olan herhangi bir siyasal oluşuma seçime giderken siyasal veya psikolojik avantaj sağlasın diye hiç verilmemiştir. Umarız ki bu senaryoların herhangi bir gerçekliği yoktur.”

“UBP, Meclis’te en fazla milletvekiline sahip”

Başbakan Küçük, hükümetin güven oylaması sonucunda istifaya zorlanması neticesinde dahi UBP’nin Meclis’te en fazla milletvekiline sahip siyasi parti olduğunu vurguladı.

Küçük, “Ortada gezen senaryolara göre Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevi vereceği 10 vekilli siyasi partinin 8’i de iki hafta öncesine kadar benim hükümetime Mecliste siyasi destek veren partinin bir parçasıydı. Bu vekiller yakın zamana kadar da hükümetimin birer üyesi sıfatıyla bütün icraatlara ortak olan Bakanlar Kurulu’nda yer almaktaydılar. Anayasaya göre hükümetime güvenoyu verilmemesi, Cumhurbaşkanı’nın en büyük parti sıfatıyla UBP’nİn başka bir vekiline hükümeti kurma görevi vermesine engel değildir. Demokratik teamüller ve Meclis aritmetiğine göre de öncelikle hükümeti kurma görevi yine partime verilmelidir” dedi.

Siyasi partilere çağrı

Başbakan İrsen Küçük, yeni ve demokratik bir teamül yaratmanın mümkün olduğuna işaret ederek, KKTC’nin, siyasi partilerinin ve Meclisi’nin halk iradesine dayalı demokratik teamülü yaratacak güce ve olgunluğa sahip olduğunu söyledi. Küçük, “Buradan Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcilerine çağrı yapıyorum. Gelin bu demokratik teamülü yaratma konusunda iş birliği yapalım” dedi.

Küçük, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun, bütün demokratik teamülleri hiçe sayarak, siyasi yakınlık duyduğu Meclis’te 3. veya 4. parti durumundaki bir partiye mensup milletvekiline veya başkanına hükümeti kurma görevi vermesi halinde, Anayasa’da kendisine görev olarak verilen tarafsız kalma ve yetkilerini tarafsızlık içerisinde yerine getirme ilkelerine aykırı davrandığı sonucuna varacaklarını söyledi.

“Post modern darbe…”

Başbakan Küçük, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı zaten uzun bir süredir. Cumhurbaşkanlığı makamıyla bağdaşmayacak ölçüde partimizin içişlerine karışmakta ve müdahalede bulunmaktadır. Bu durum herkesin ve özellikle de parti tabanımızın malumudur. Ancak müdahale konusunda daha da ileri giderek, hükümeti kurma görevini en büyük partiden başlayarak sırayla vermemesi durumunda, bu senaryonun bizzat Cumhurbaşkanı tarafından hazırlandığı hususu aleniyet kazanacaktır. Bu gerçek anlamda bir ‘post modern darbe’ olacaktır. Halk iradesinin böylesine ayaklar altına alınarak çiğnenmesi, demokratik bir hukuk devletinde mümkün değildir. Darbelerin her türlüsüne şiddetle karşıyız. Halk iradesinin çiğnenmesini veya bypass edilmesini öngören her davranış demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kabul edilemez.

Yaşadığımız çağda ne darbeleri ne de darbecileri tolere edemeyiz. Kıbrıs Türk halkı, demokrasiyi iyi hazmetmiş bir halktır. Bu halk asla ‘post modern darbe’ senaryolarına tahammül etmez.”