Ülkenin analizi ve kalkınma

7

Ülkeler insanların refahı için kalkınma çabası içerisindeler. Kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi uğraşısı içerisindeler. Kişi başına düşen milli gelir tek başına refahı göstermez. Kişi başına düşen milli gelirin adaletli bir şekilde dağılması da lazım; tıpkı Norveç gibi. Vatandaşın da bunu yıl içerisinde hissetmesi gerekir.
Ancak bu ülkede yıl sonu vatandaş tam tersini hissetmekte. Kendi bütçeme baktığım zaman son üç yıldır, ceplerin boşalması bir tarafa her sene sonu bankadan bir miktar yeni borç hesaba yazılmaktadır; düzenli olarak! Vatandaşların çoğu da aynı durumda. Özellikle bizler gibi akademik personelin çoğunluğu bu durumda. Doktorlar, yardımcı doçentler bu durumda.
Kişi başına düşen milli gelirin on beş bin dolar olduğunu hiç hissetmedik tam tersi o civarda bir miktar Türk Lirası, her yıl yeni borçlar olarak borçlara eklenmekte. Ekonominin uçtuğunu, refahı biz göremedik, ceplerimiz ise hiç.
Kalkınma için en önemli araç “eğitim”dir. Eğitim sistemi kalkınmada en büyük rolü oynamaktadır. Kalkınmanın tek yolu önce ülkenin analizinin ciddi bir şekilde yapılmasıdır. Ülkenin coğrafik, siyasi, ekonomik anlamda doğal ve insan tarafından yaratılan kaynakları tespit edilir.
Arkasından eğitim sistemi istenen niteliklerde donanık bir eğitim sistemini, yapılan analiz sonuçlarına paralel olarak yapılandırılır. Kaç doktor, kaç mühendis, kaç öğretmen, veteriner, pilot!, vs ihtiyaç olduğu belirlenir. Buna uygun olarak meslek liselerinin bölümleri, düz liseler ve üniversitelerin bölümlerine karar verilir.
Ülkenin uzak hedefi belirlendikten sonra milli eğitimin genel hedefleri de bu doğrultuda saptanır. Ve yetiştirilecek olan insan tipinin yetiştirilmesine karar verilir. Buralarda eğitim sistemi bu doğrultuda hiç kurgulanmamıştır; en azından biz kendimizi bildik bileli durum böyle.
TC’nin meslek liselerinin aynı bölümleri burada da açılmış. Fakat iki ülkenin yapısının farklılığı hiç dikkate alınmadı. Örneğin sanayisi neredeyse hiç gelişmemiş bu ülkede sanayi ile ilgili ara elemen yetiştiren meslek lisesi bölümleri açılmasının ve hala daha devam ettirilmesinin mantığını anlamak çok güç.
Aynı şekilde Tarım Meslek Lisesi’nin kapatılmasını anlamak da çok zor. Narenciyesi önemli bir ekonomik araç olan ülkede, Tarım Meslek Lisesi bu sektöre ara eleman yetiştirmek için açılmıştı. Ne yazık ki önemi anlaşılmadığı için sonuç hüsran olmuş.
Eğitim sistemi, ülkenin analizinden sonra eğitim programlarının bu analiz sonuçlarına göre yapılanması demektir. İstenen niteliklerde insanları, ilkokuldan başlayarak üniversite sonuna kadar planlı bir biçimde yetiştirmek, eğitim sisteminin fonksiyonudur.
Kıbrıs sorunu önemli bir sorun. Ancak var olan konjonktür içerisinde ülkenin analizi yapılıp, eğitim sistemini yapılandırmak gerek. Turizm, narenciye veya hangi sektörlerde yatırım yapılacağı belirlenmeli. Kalkınmış ülkelerin izlediği bu yolu izlemek kalkınmak için şart.
Ülkenin kaynaklarından yola çıkmak gerekmektedir. Bu nedenle analiz şart. Coğrafik, siyasi, ekonomik yapısı farklı olan ülkeleri takip etmek, onların eğitim sistemlerini buraya adapte etmek en büyük yanlıştır. Kalkınma da hayal olur. Başka ülkeler dindar nesil yetiştirmek isteyebilir. Bu doğrultuda istediği insan tipini belirlemiş ve buna uygun eğitim sistemi yapılandırmış.
Siz kendi ülkenizde kalkınma için, hangi niteliklerde insan tipine ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Bunun için de ülkenin analizi yol gösterecektir. Bilimsel düşünen, insan hakları, hayvan hakları ve çevreye saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, kısaca evrensel değerleri benimsemiş bireyler mi istendik nitelikler? Ve buna ek olarak, ülkenin üretim sektörlerinin gerektirdiği mesleki nitelikleri kazanmış bireyler mi yetiştirmek amaçlanıyor? Bunlara karar verip eğitim sistemi programlanmalıdır. Görülecektir ki kalkınma hamlesi başlamış olacaktır. Aksi ise KKTC’nin şu anki durumu fazlasıyla çok yeterli bir örnek.