Türkiye’nin teklifi

0

 Türkiye hem bölgesinde, hem de global düzeyde ekonomik (enerji, finans, hava-deniz taşımacılığı vs. dahil) açıdan “hup”; uluslararası siyasette de belirleyici bir  aktör olabilmek için çok önemli bir fırsat yakaladı. Görüldüğü kadarıyla ABD’de bu yönde pozisyon tutuyor ve bu maksatla ince ayarlar yapıyor, Türkiye’ye yollar açıyor.
   Kürt sorunuyla ilgili atılan adımın önemli sebeplerinden biri de budur. Türkiye ve bizim için sinerjisi çok büyük olacak. Türkiye, diğer prangası Kıbrıs sorunundan da kurtulmak istiyor ve mevcut konjonktürün de buna uygun olduğunu düşünüyor. Bu maksatla, TC Dış işleri Bakanı Davutoğlu, proaktif hamleler yapmaya başladı.
   Basından da takip ettiğimiz üzere, Davutoğlu, mevcut konjonktürü ve Güneydeki krizi de fırsat bilerek AB üyesi ülkelere (galiba en etkili 10 üyeye) bir mektup göndererek açık bir teklifte bulunmuş. İçeriği açıklanmadı ama kulağımıza gelenlere göre aşağıdaki gibi bir içerikte olduğu söyleniyor.
    Belli ki, Türkiye yeniden bir adım önde olma stratejisine göre adımlar atmaya başladı. Bunu yaparken de, sonuç almak istediğini gösteriyor. Dolayısıyla, en iyi alternatiften en kötüsüne sıralanan bir teklifte bulunarak, hem AB’ne, hem de Rumlara “artık birini seçin” diyor.
1- Hemen çözelim ve tek çatı altında birleştirelim
Kabul görmüş BM parametrelerine göre hemen müzakerelere başlayalım ve mümkün olan en kısa sürede tek çatı altında adayı birleştirelim. Yani, ANNAN Planı temelinde bir bakışla sorunu çözelim. Böylelikle hem gaz-petrol konusunu da hallederiz, hem de Güney’deki ekonomik krize yardımcı oluruz.

2- İki tarafın isteği ile (özellikle Rumların) önce ayrılığı konuşalım, sonra  AB içinde iki tarafı ayrı birleştirelim
      Eğer, birinci teklif kabul görmeyecekse, özellikle Rumların isteği bu yönde ise önce ayrılığı konuşalım, sonra da iki tarafı AB içinde birleştirelim. Bu şekilde, yine gaz ve Güney krizi halledilebilir. Ama bu bizim birinci tercihimiz değildir, Rumlar birinciyi kabul etmiyorsa, o vakit bunu konuşalım diyor.
3- Gaz ve kriz için iş birliği yapalım
      Bunların hiç biri olmuyorsa, o vakit çözüm açılımı olmaksızın gaz ve Güneydeki krizi hafifletmek için Güney-Kuzey-Türkiye ekseninde gaz ve ekonomik konularda işbirliği yapalım. Gaz için birlikte çalışalım, iş birliği yapalım ama bundan Kıbrıslı Türkler de hak ettikleri payı alsın. Ekonomik açıdan da çözüm olmadan veya çözüm olana kadar iş birliği yapalım.

      Evet, öyle görünüyor ki, Türkiye üzüm yemek adına proaktif bir şekilde yaratıcı öneriler sunarak başta AB üyeleri olmak üzere ABD-İngiltere ve diğer uluslar arası aktörlere niyetini ortaya koydu.

Bu kez, bizden çok Rumların ekonomilerini iyileştirmek için “çözüm beklentisine” ihtiyacı var.
      Rumların önünde 2 alternatif var aslında. Ya, çok daha ağır ve acılı, şimdilerde üzerinde konuştukları açılımlarla yalnız başlarına çıkış; ya da “gaz-çözüm-Türkiye” paketiyle daha az hasarlı ve hızlı çıkış. Bakalım Rumlar, krizin törpülemesi ile rasyonel düşünmeye başlayacak mı? Bence başlayacaklar, buna AB-ABD-İngiltere’de yardım edecek ama bütün mesele zamandır.V