Türkiye’deki eylemlerin ekonomiye etkileri

9

                Türkiye’deki eylemlerin sonucunda Türkiye daha demokratik bir ülke olacak. Bu işin siyasal tarafı. Bu yönüyle tartışılmasını ben siyasi bilimcilere bırakıyorum.
Eylemler finansal piyasalarda belli bir sarsıntı yarattı. Eylemlerin küresel piyasalarda tansiyonun yükseldiği zamana rast gelmesiyle Türkiye finans sistemine etkisi daha da büyük oldu. Türkiye finans sisteminin etkilenmesiyle KKTC finans sistemi de etkilendi. Çünkü Türkiye finans sistemine entegreyiz.
Faizlerin tam düştüğü, borçlanma maliyetinin tarihi dip noktasını gördüğü bir zamanda meydana gelen olaylar faizlerin bir puana yakın tekrar yükselmesini beraberinde getirdi. Faizler son haftalarda yani eylemlerin başladığı günlerde ciddi bir dalgalanma yaşadı. Eylemler küresel yükselişin üzerine ciddi bir baskı daha oluşturdu.
Eylemlerin en ağır hasarı borsada meydana geldi. Yabancıların 2/3 oranında ağırlıkta bulunduğu İstanbul Borsasın da yabancı alımların durması ve bunun da ötesinde borsada kar realizasyonu gerçekleştirip çıkışlar yaşanması borsaya ciddi bir hasar yarattı. Bunda küresel etki de mevcut ama esas mesele eylemlerin sonucunun bilinmemesi ve bunun sonucunda risk faktörlerinin doğacak olmasıdır.
Döviz olaylardan çok fazla etkilenmedi. Yarım Dolar ve Yarım Euro’dan oluşan döviz sepeti 2,1558’e çıkmıştı. Bu çıkış sırasında henüz olaylar başlamamıştı. Yani döviz olaylardan önce yüzde beşe yakın bir artış kaydetmişti. Olaylar patlak verdiği zaman artış % 2,5 i buldu. Olayların kısmen yatışmasıyla dövizde % 1,7 gerilemenin yaşandığını görüyoruz.
Döviz piyasası mayıs ayından itibaren canlanmaya başlamıştı. Eylemlerin kurlar üzerindeki oynaklık etkisi söylendiği kadar fazla olmamıştır.
Finansal piyasalar olaylara paralel belli bir yatışma eğiliminde. Olaylar yatışırsa ve hayat tekrar normale dönüp meydana gelen olayları piyasa konuşmasa bile belli yan etkilerinin kalacağı kesin. Düşen bono faizleri tekrar yükseldi bu yükseliş bir süre daha devam eder. İstanbul Borsa’sında işlem gören hisse senetlerinin düşük fiyat aralığı bir süre daha devam eder. Yükselmiş bulunan sepet kurun kalıcılığı bir süre daha devam eder ve bu durum enflasyon artışını beraberinde getirir.
Türkiye’deki eylemler sona ererse veya yumuşarsa Türkiye finans piyasaları yeniden global piyasaların yörüngesine girer. Aksi taktir de finans piyasalarını kötü günler bekler, bizde bu durumda büyük oranda etkileniriz.